Scholen werken dit schooljaar nog volgens het basismodel of het overlegmodel. Beide modellen komen te vervallen en worden vanaf het schooljaar 2019-2020 vervangen door het werkverdelingsplan. Om teams daarom goed voor te bereiden, hebben vakbonden en de PO-Raad een infographic gemaakt over hoe je tot het werkverdelingsplan komt. Klik hier voor de infographic

Voor schoolbesturen/directeuren en (G)MR’en is enige afstemming vooraf nodig.  Daarvoor heeft CNV Academie deze handreiking gemaakt.

Wil je als team of MR meer weten over het werkverdelingsplan of wil je ondersteuning bij het maken van het plan? Klik dan hier.