Er komen veel vragen bij ons binnen van ondernemingsraden met betrekking tot de maatregelen die er zijn genomen vanwege het coronavirus. We hebben de veelgestelde vragen in bijgevoegd document gezet. Klik hier: Veelgestelde OR vragen

Werk je in de sector Zorg & Welzijn, lees dan hier de veelgestelde vragen die meer van toepassing zijn in jullie sector. Klik hier: veelgestelde vragen OR Zorg en Welzijn

Heb je een OR Partnerschap en toch nog vragen of twijfel je ergens over? Neem dan contact op met je trainer/adviseur vanuit het Partnerschap.

Trainer/adviseur Rob Overmars legt in een filmpje uit wat de rol van de OR is bij besluiten die genomen worden betreffende de corona crisis.