Voor de OR is het werk van de voorzitter en de secretaris de basis om steeds op terug te vallen. Door hun optreden kan de OR met één mond spreken en het verschil maken in besprekingen en onderhandelingen – hier nemen voorzitter en secretaris het initiatief. CNV Academie traint voorzitters en secretarissen, zodat zij hun werk binnen de OR beter kunnen doen.

Richting geven aan de OR

Zowel de voorzitter als de secretaris hebben een heel inhoudelijke functie, waarbij ze verwoorden wat de visie van de OR is: de voorzitter bij monde, de secretaris in geschrifte. Voor de andere partijen waar jullie als OR mee te maken hebben en voor de achterban zijn secretaris en voorzitter het gezicht van de OR. Hoe ga je om met die verantwoordelijkheid? Hoe houd je je OR op koers? Waar moet je extra op letten?

Na deze training ben je:

  • Goed voorbereid op je werkzaamheden

  • Beslissend in lastige situaties

  • Gegroeid in je rol als voorzitter/secretaris

Workshop voor voorzitters en secretarissen

CNV Academie biedt tijdens de workshop voor voorzitters en secretarissen van een OR antwoorden op de typische vragen die je je bij dit werk stelt. Onze kennis en ervaringen openen voor jullie perspectieven om een nog betere invulling aan je werk te geven. We dragen oplossingen aan voor problemen die kunnen ontstaan en trainen je in helder en efficiënt communiceren. Zo haal je ook meer voldoening uit je rol binnen de OR.

Workshop_voorzitters_en_secretarissen_OR

OR partnerschap

Sluit een abonnement af voor alle vragen waar je als OR mee te maken krijgt. Je bepaalt zelf of je de uren inzet voor training en/of advies.

CNV Academie en de ondernemingsraad

Voor CNV Academie is het goed functioneren van de OR belangrijk, omdat de OR de kwaliteit in de sector mede bewaakt en waar nodig beslissend kan zijn. De voorzitter en de secretaris moeten daarvoor goed in hun rol zitten. Met deze workshop en met onze andere trainingen, cursussen en coaching programma's zetten we de OR'en op het goede spoor.

Vergelijkbare trainingen

MR_HBO_nieuwe_cao

Nieuwe cao MBO: Het werkdrukplan

Categorie:

In de nieuwe cao voor het mbo is opgenomen dat er iedere vier jaar een...
MR_advies_strippenkaart

Basistraining PVT (Personeels-vertegenwoordiging)

Categorie:

Om als PVT slagvaardig te kunnen zijn, moeten de leden ervan vanzelfsprekend...
OR_advies

OR: Partnerschap

Categorie:

De ondernemingsraad kan veel profijt hebben van de inhoudelijke ondersteuning...
OR_training_achterban_mobiliseren

OR: Achterban

Categorie:

De ondernemingsraad vertegenwoordigt verschillende partijen en heeft als...