Zou je meer ruimte willen bij de aanschaf en inzet van nieuwe digitale leermiddelen? Wil jij meer invloed op je eigen professionalisering en meer vrijheid in de pedagogische aanpak van leerlingen binnen je school of je eigen vaksectie?

Belangrijke rol leraar

Jij vervult als leraar een belangrijke rol bij onderwijskundige beslissingen. Daarvoor is het prettig om de professionele ruimte te hebben om je werk goed te kunnen uitvoeren. Het professioneel statuut biedt jou hiervoor handvatten.

Wet beroep leraar

Sinds 1 augustus 2017 is in de Wet beroep leraar de zeggenschap van leraren vastgelegd. Leraren maken hierover in samenspraak met het bestuur afspraken. De Wet beroep leraar geldt voor leraren in het primair, speciaal, voortgezet en middelbaar (beroeps)onderwijs. Vanaf 1 augustus 2018 zijn scholen verplicht een Professioneel statuut op te stellen.

Na deze training ben je:

  • Op de hoogte van de laatste ontwikkelingen mbt Wet beroep leraar

  • Kundig in het voeren van de professionele dialoog bij jullie op school

  • Ondersteund in het opzetten van een professioneel statuut

Geluk bij CNV Academie

CNV Academie combineert de laatste wetenschappelijke kennis met onze rijke ervaring als vakbondsorganisatie. Daar kun jij de vruchten van plukken. Voor de cursussen, trainingen en workshops van CNV Academie hoef je geen vakbondslid te zijn, wij willen onze kennis en ervaring juist delen met de hele maatschappij, omdat we daar allemaal beter van worden.

Handreiking

In de onderstaande link vind je de handreiking die is opgesteld door de AOb, CNV en FvOv.

CNV Academie en professioneel statuut

CNV biedt verschillende mogelijkheden voor ondersteuning bij het opzetten van een professioneel statuut. Eén van de trainers komt op jullie locatie en praat jullie bij over de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de Wet beroep leraar en mogelijkheden met betrekking tot het opstellen van een professioneel statuut. Daarnaast bieden wij ook ondersteuning bij het proces; het voeren van de professionele dialoog bij jullie op school. De trainer stemt de inhoud en de duur van het programma af op jullie wensen.