Werkdruk is een maatschappelijk probleem dat gelukkig steeds meer aandacht krijgt, ook omdat, onder andere, de ondernemingsraden de hoge werkdruk op de agenda hebben gezet. Het blijft van belang dat OR'en alert zijn op signalen die duiden op een te hoge werkdruk en bij directies en het personeel zelf aansturen op een oplossing. CNV Academie helpt OR'en daarbij.

Werkdruk opmerken

Als OR houden jullie oren en ogen open en communiceren jullie met de werknemers en met andere betrokkenen. In dat contact kan de werkdruk natuurlijk in letterlijke zin ter sprake komen, maar soms kun je ook aan andere signalen al opmerken dat het de verkeerde kant op gaat. Wat doe je dan, als OR? Hoe kun je werkdruk bespreekbaar maken? Wat voor oplossingen kun je aanreiken?

Na deze training zijn jullie:

  • In staat werkdruk te herkennen

  • Een steun voor personeel dat werkdruk ervaart

  • Begonnen met het bedenken van oplossingen

Training OR en werkdruk

Tijdens de training die CNV Academie verzorgt, komen de kenmerken van een (te) hoge werkdruk aan de orde en bespreken we de negatieve consequenties ervan. We laten zien welke mogelijkheden de ondernemingsraad heeft om dit probleem, dat we hierboven al een ''maatschappelijk probleem” noemden, te verhelpen, omdat de gevolgen ervan, zoals burn-outs en overspannenheid, zo ingrijpend zijn.

shutterstock_329415260_burnoutsignalen

OR partnerschap

Sluit een abonnement af voor alle vragen waar je als OR mee te maken krijgt. Je bepaalt zelf of je de uren inzet voor training en/of advies.

CNV Academie en werkdruk

De gevolgen van hoge werkdruk laten zich op meerdere manieren gelden. Het functioneren van een team wordt door hoge werkdruk ondermijnd; de gevolgen ervan op de gezondheid van werknemers brengen het probleem ook naar huis. CNV Academie trekt zich dit probleem aan en probeert met verschillende trainingen, voor alle betrokken partijen, werkdruk aan te pakken en te verminderen. Samen kunnen we het verschil maken.

Vergelijkbare trainingen

basistraining_OR

OR: Basistraining

Categorie:

De basis, dat is, ook voor de ondernemingsraad, toch de wet- en regelgeving...
basistraining_OR

OR: Basistraining

Categorie:

De basis, dat is, ook voor de ondernemingsraad, toch de wet- en regelgeving...
OR_training_onderhandelen_incompany

OR: Onderhandelen

Categorie:

Met goed onderhandelen kan de ondernemingsraad de verwachtingen van de...
OR_advies

OR: Partnerschap

Categorie:

De ondernemingsraad kan veel profijt hebben van de inhoudelijke ondersteuning...