De ondernemingsraad heeft veel met teamwork te maken en geeft zelfs advies aan teams, gaat in op hun functioneren – maar is de OR ook zelf een team? Een goede verdeling van de taken en duidelijke afspraken over bijvoorbeeld timemanagement en de rolverdeling laat de OR ook zelf beter functioneren. CNV-Academie kan OR'en helpen bij het versterken van de onderlinge samenwerking. Dat versterkt ook de OR als geheel.

Samen een team

Binnen de OR heeft ieder zo zijn eigen rol. Dat groeit vaak vanzelf: jij hebt je specialiteiten, een ander heeft inhoudelijke kennis op een ander gebied, weer een ander is verbaal sterk en treedt bijvoorbeeld naar buiten als voorzitter – er is meestal wel een zeker evenwicht gevonden. Maar hoe eerlijk is dat evenwicht eigenlijk, zijn de taken goed verdeeld? Kan iedereen zich voor de OR inzetten zoals hij of zij dat wil? Of valt er nog wel iets te winnen aan jullie functioneren als team?

Na deze training ben je:

  • Beter op elkaar ingesteld

  • In staat het werk goed te verdelen

  • Een hecht team en dus een sterke OR

Training voor teams

CNV Academie weet hoe prettig het kan zijn om in een sterk en hecht team te werken. Wij kunnen jullie helpen om dit voor elkaar te krijgen. Door de tijd goed in te delen en de werkzaamheden samen te dragen, zijn jullie veel spanningen voor en kunnen jullie groeien in jullie missie als OR. Jullie eigen ideeën en invalshoeken komen ook beter uit de verf als jullie goed samenwerken als team. Hier is dus veel winst te behalen!

OR partnerschap

Sluit een abonnement af voor alle vragen waar je als OR mee te maken krijgt. Je bepaalt zelf of je de uren inzet voor training en/of advies.

CNV Academie en OR

Een OR die goed werkt is een OR die zijn werk goed kan doen. Daar heeft de organisatie waarbinnen jullie actief zijn ongetwijfeld veel profijt van. CNV Academie ondersteunt de OR met een breed programma aan trainingen waardoor jullie niet alleen inhoudelijk sterker staan, maar dus ook als team beter gaan functioneren.