De ondernemingsraad kan veel profijt hebben van de inhoudelijke ondersteuning die CNV Academie biedt. Om die reden is het geen verkeerd idee om de samenwerking met CNV Academie verder uit te diepen. Wij bieden jullie een partnerschap aan. Als partner van CNV Academie kan de OR nog eenvoudiger gebruik maken van de dienstverlening van CNV Academie en van ons netwerk.

Antwoord op je vragen

Als lid van een OR zul je vaak met vragen zitten waar wij van CNV Academie een goed antwoord op zouden hebben. Dan is het prettig als de drempel laag is en je gewoon kunt bellen met je vertrouwde contactpersoon (trainer/adviseur) binnen CNV Academie. Als jullie als OR een partnerschap met ons aangaan is dat ook echt mogelijk. Je kunt dan altijd bij ons aankloppen. We werken dan samen aan een betere sector.

Voor onze partners zijn we:

  • Laagdrempelig en vertrouwd

  • Ondersteunend bij inhoudelijke kwesties

  • De poort naar een beter netwerk

Partnerschap in de praktijk

Voor een partner van CNV Academie staat de deur altijd open. Jullie hebben een vaste contactpersoon en in overleg reserveren wij voor jullie een vast aantal uren, zodat jullie altijd bij ons terecht kunnen voor een training op maat. Jullie profiteren bovendien van ons netwerk. We brengen jullie met plezier in contact met onze andere partners, zodat jullie informatie kunnen uitwisselen en elkaar kunnen versterken.

CNV Academie en OR

Ondernemingsraden hebben, net als medezeggenschapsraden, een belangrijke invloed op het goed functioneren van onze sector en daar heeft CNV Academie groot vertrouwen in. We willen voor OR'en altijd beschikbaar zijn om waar nodig ondersteuning te bieden of om gericht advies te kunnen geven. Het partnerschap tussen CNV Academie en jullie als OR is daarvoor een heel geschikte vorm.

Vergelijkbare trainingen

basistraining_OR

OR: Basistraining

Categorie:

De basis, dat is, ook voor de ondernemingsraad, toch de wet- en regelgeving...
basistraining_OR

OR: Basistraining

Categorie:

De basis, dat is, ook voor de ondernemingsraad, toch de wet- en regelgeving...
OR_training_onderhandelen_incompany

OR: Onderhandelen

Categorie:

Met goed onderhandelen kan de ondernemingsraad de verwachtingen van de...
OR_functioneren_en_positioneren

OR: Functioneren en positioneren

Categorie:

De ondernemingsraad heeft nuttig werk te verrichten en heeft daarom een...