De ondernemingsraad kan veel profijt hebben van de inhoudelijke ondersteuning die CNV Academie biedt. Om die reden is het geen verkeerd idee om de samenwerking met CNV Academie verder uit te diepen. Wij bieden jullie een partnerschap aan. Als partner van CNV Academie kan de OR nog eenvoudiger gebruik maken van de dienstverlening van CNV Academie en van ons netwerk.

Antwoord op je vragen

Als lid van een OR zul je vaak met vragen zitten waar wij van CNV Academie een goed antwoord op zouden hebben. Dan is het prettig als de drempel laag is en je gewoon kunt bellen met je vertrouwde contactpersoon (trainer/adviseur) binnen CNV Academie. Als jullie als OR een partnerschap met ons aangaan is dat ook echt mogelijk. Je kunt dan altijd bij ons aankloppen. We werken dan samen aan een betere sector.

Voor onze partners zijn we:

  • Laagdrempelig en vertrouwd

  • Ondersteunend bij inhoudelijke kwesties

  • De poort naar een beter netwerk

Partnerschap in de praktijk

Voor een partner van CNV Academie staat de deur altijd open. Jullie hebben een vaste contactpersoon en in overleg reserveren wij voor jullie een vast aantal uren, zodat jullie altijd bij ons terecht kunnen voor een training op maat. Jullie profiteren bovendien van ons netwerk. We brengen jullie met plezier in contact met onze andere partners, zodat jullie informatie kunnen uitwisselen en elkaar kunnen versterken.

CNV Academie en OR

Ondernemingsraden hebben, net als medezeggenschapsraden, een belangrijke invloed op het goed functioneren van onze sector en daar heeft CNV Academie groot vertrouwen in. We willen voor OR'en altijd beschikbaar zijn om waar nodig ondersteuning te bieden of om gericht advies te kunnen geven. Het partnerschap tussen CNV Academie en jullie als OR is daarvoor een heel geschikte vorm.

Vergelijkbare trainingen

MR_HBO_nieuwe_cao

Nieuwe cao MBO: Het werkdrukplan

Categorie:

In de nieuwe cao voor het mbo is opgenomen dat er iedere vier jaar een...
MR_advies_strippenkaart

Basistraining PVT (Personeels-vertegenwoordiging)

Categorie:

Om als PVT slagvaardig te kunnen zijn, moeten de leden ervan vanzelfsprekend...
OR_training_achterban_mobiliseren

OR: Achterban

Categorie:

De ondernemingsraad vertegenwoordigt verschillende partijen en heeft als...
OR_training_fusie_en_reorganisatie_incompany

OR: Fusie en reorganisatie

Categorie:

Een reorganisatie of fusie heeft veel invloed op het reilen en zeilen van de...