Met goed onderhandelen kan de ondernemingsraad de verwachtingen van de achterban waarmaken. In onderhandelingen komen de visies van verschillende partijen aan bod en kan de OR anderen overtuigen van de eigen idealen. Onderhandelingen zijn voor de OR een onderscheidend moment, daarom verdient goed onderhandelen onze aandacht.

Hoe onderhandel je als OR?

Een belangrijke taak voor ondernemingsraden is het verdedigen van jullie visie en de belangen van jullie achterban in een onderhandeling. Om dat overtuigend te kunnen doen, is het belangrijk dat je begrijpt wat je positie is, wat er door anderen van jullie verwacht wordt en met welke missie je de onderhandeling in gaat. Maar hoe bepaal je dat, hoe krijg je alle neuzen dezelfde kant op en hoe verdedig je jullie belangen met overtuiging?

Na deze training zijn jullie:

  • Zeker in jullie rol als onderhandelaar

  • Overtuigend in jullie communicatie

  • Klaar om het gesprek aan te gaan

Training in onderhandelen

Onderhandelen kun je oefenen, maar serieuze onderhandelingen zijn daar uiteraard niet het moment voor. CNV Academie komt naar jullie toe om op jullie eigen tempo de verschillende onderdelen van het onderhandelingsproces te leren kennen en te begrijpen. Onze trainer leert jullie hoe jullie je het beste kunnen voorbereiden en hoe jullie in de onderhandeling zelf het verschil kunnen maken.

OR_training_onderhandelen_incompany

OR partnerschap

Sluit een abonnement af voor alle vragen waar je als OR mee te maken krijgt. Je bepaalt zelf of je de uren inzet voor training en/of advies.

CNV Academie en de OR

Als lid van een ondernemingsraad krijg je met veel zaken te maken die je zelf in je dagelijks leven niet of maar deels hebt leren kennen. Onderhandelen is zoiets: dat is lang niet voor iedereen dagelijkse kost en het kost dan ook moeite dit op een goede manier aan te pakken. CNV Academie traint OR-leden, zodat ze kunnen groeien in hun rol en hun werk op een nog betere manier kunnen verrichten.

Vergelijkbare trainingen

OR_advies

OR: Partnerschap

Categorie:

De ondernemingsraad kan veel profijt hebben van de inhoudelijke ondersteuning...
OR_training_achterban_mobiliseren

OR: Achterban

Categorie:

De ondernemingsraad vertegenwoordigt verschillende partijen en heeft als...
OR_training_fusie_en_reorganisatie_incompany

OR: Fusie en reorganisatie

Categorie:

Een reorganisatie of fusie heeft veel invloed op het reilen en zeilen van de...
Workshop_voorzitters_en_secretarissen_OR

Workshop voorzitters en secretarissen OR

Categorie:

Voor de OR is het werk van de voorzitter en de secretaris de basis om steeds op...