Ondernemingsraden kunnen bij CNV Academie goed terecht voor trainingen, cursussen en coaching-programma's, maar in heel wat situaties kan een vraag ook los van zo'n programma beantwoord worden. CNV Academie geeft dan los advies. De OR kan met dit advies direct aan de slag en dat verhoogt de wendbaarheid van de OR.

Stel je vraag!

We merken wel eens dat ondernemingsraden twijfelen over welke training ze bij ons zouden moeten volgen om goed geholpen te zijn. Vaak kunnen we jullie dan helpen bij de keuze voor een passende training op maat, maar soms merken we dat de oplossing nog simpeler is, omdat jullie een veel specifiekere vraag hebben. Het antwoord kunnen we dan geven als ''los advies”.

Voorbeelden van los advies:

  • Antwoord op CAO-vragen

  • Hulp bij het opstellen van stukken

  • Meelezen met de financiën


Los advies door een expert

Als je je vraag neerlegt bij CNV Academie, zorgen wij er voor dat de kwestie terecht komt bij de expert die jullie nodig hebben. Die kan de vraag dan inhoudelijk behandelen en een advies geven. Het is bijvoorbeeld denkbaar dat bij een vraag over bepaalde financiële stukken een financieel expert jullie kant op komt en met jullie meeleest. Uiteraard zijn we vooraf duidelijk over de kosten van zo'n expert.

OR Partnerschap

Sluit een abonnement af voor alle vragen waar je als OR mee te maken krijgt. Je bepaalt zelf of je de uren inzet voor training en/of advies.

CNV Academie en OR

CNV Academie zet zich op allerlei manieren in voor een betere sector. We trainen werknemers, we coachen directies, we helpen mensen op weg in hun carrière en we bieden ondersteuning aan MR'en en OR'en. Bij deze brede inzetbaarheid hoort ook de mogelijkheid van los advies. Het is goed te weten dat CNV Academie er voor iedereen is, je hoeft geen lid van CNV te zijn om bij ons terecht te kunnen. We helpen jullie graag.

Vergelijkbare trainingen

MR_HBO_nieuwe_cao

Nieuwe cao MBO: Het werkdrukplan

Categorie:

In de nieuwe cao voor het mbo is opgenomen dat er iedere vier jaar een...
MR_advies_strippenkaart

Basistraining PVT (Personeels-vertegenwoordiging)

Categorie:

Om als PVT slagvaardig te kunnen zijn, moeten de leden ervan vanzelfsprekend...
OR_advies

OR: Partnerschap

Categorie:

De ondernemingsraad kan veel profijt hebben van de inhoudelijke ondersteuning...
OR_training_achterban_mobiliseren

OR: Achterban

Categorie:

De ondernemingsraad vertegenwoordigt verschillende partijen en heeft als...