Een reorganisatie of fusie heeft veel invloed op het reilen en zeilen van de organisatie waarbinnen jullie werkzaam zijn, en dus ook impact op het functioneren van de ondernemingsraad. De OR moet goed voorbereid zijn op de gevolgen van zo'n reorganisatie en de OR heeft hier ook zelf een rol, want de OR kan door gericht advies de reorganisatie bijsturen. Hierbij speelt ook de vakbond een rol. CNV Academie helpt OR'en ook hier bij het uitvoeren van hun taken.

Jullie invloed op de reorganisatie

De OR heeft een adviserende rol en die komt uit de verf tijdens een reorganisatie, want jullie kunnen als leden van een OR meedenken over de plannen en daar invulling aan geven. Om dat op een vruchtbare manier te kunnen doen zul je wel willen weten waar je precies aan toe bent, wat jullie bewegingsruimte is en waar jullie op moeten letten. Het is belangrijk om te beseffen dat ook de vakbond in dit soort gevallen een rol speelt. Hier kunnen we elkaar dus aanvullen en versterken.

Na deze training zijn jullie:

  • Op de hoogte van de afspraken rond reorganisatie

  • Sturend waar nodig

  • Als OR sterker in de reorganisatie

Training OR & reorganisatie

Een reorganisatie of een fusie heeft voor iedereen gevolgen. Onze trainer brengt voor jullie in kaart wat er zoal gaat gebeuren en wat de consequenties daarvan zijn. Welke stappen moeten genomen worden? Hoe is dit proces uitgewerkt in de regelgeving? We bespreken wat onze positie is en hoe jullie van jullie invloed gebruik kunnen maken op een constructieve wijze. Samen leiden we de reorganisatie in goede banen.

OR partnerschap

Sluit een abonnement af voor alle vragen waar je als OR mee te maken krijgt. Je bepaalt zelf of je de uren inzet voor training en/of advies.

CNV Academie en OR

De ondernemingsraad heeft een belangrijke rol in het proces van reorganisatie en in die rol kan de OR veel bereiken. Daarom helpen wij OR'en graag bij het versterken van hun positie en reiken we jullie de hand waar nodig. Uiteindelijk kunnen we dan samen het verschil maken. CNV Academie werkt graag samen, we zijn er dan ook voor iedereen – CNV-lid of niet, dat maakt niet uit.

Vergelijkbare trainingen

MR_HBO_nieuwe_cao

Nieuwe cao MBO: Het werkdrukplan

Categorie:

In de nieuwe cao voor het mbo is opgenomen dat er iedere vier jaar een...
MR_advies_strippenkaart

Basistraining PVT (Personeels-vertegenwoordiging)

Categorie:

Om als PVT slagvaardig te kunnen zijn, moeten de leden ervan vanzelfsprekend...
OR_advies

OR: Partnerschap

Categorie:

De ondernemingsraad kan veel profijt hebben van de inhoudelijke ondersteuning...
OR_training_achterban_mobiliseren

OR: Achterban

Categorie:

De ondernemingsraad vertegenwoordigt verschillende partijen en heeft als...