Een reorganisatie of fusie heeft veel invloed op het reilen en zeilen van de organisatie waarbinnen jullie werkzaam zijn, en dus ook impact op het functioneren van de ondernemingsraad. De OR moet goed voorbereid zijn op de (rechtspositionele) gevolgen van zo'n reorganisatie en de OR heeft hier ook zelf een rol, want de OR kan door gericht advies de reorganisatie bijsturen. Tevens is het goed om te weten hoe vakbonden en ondernemingsraden elkaar in zulke processen kunnen versterken. 

Jullie invloed op de reorganisatie

De OR heeft een adviserende rol en die komt uit de verf tijdens een reorganisatie, want jullie kunnen als leden van een OR meedenken over de plannen en daar invulling aan geven. Om dat op een vruchtbare manier te kunnen doen zul je wel willen weten waar je precies aan toe bent, wat jullie bewegingsruimte is en waar jullie op moeten letten.

In deze training kijkt en denkt CNV Academie mee in het fusie- of reorganisatieproces, en adviseert en stuurt bij waar nodig. Zo kun je als OR beter beslissingen maken – en komen jullie sterker uit de bus.

Het is belangrijk om te beseffen dat ook de vakbond in dit soort gevallen een rol speelt. Hier kunnen we elkaar dus aanvullen en versterken.

Resultaten:

  • Kennis van relevante achtergrondinformatie en regelgeving

  • Goed voorbereid op de invloed die dit heeft op de OR

  • Handvatten voor in de praktijk

Training OR & reorganisatie

Een reorganisatie of een fusie heeft voor iedereen gevolgen. Onze trainer brengt voor jullie in kaart wat er zoal gaat gebeuren en wat de consequenties daarvan zijn. Welke stappen moeten genomen worden? Hoe is dit proces uitgewerkt in de regelgeving? We bespreken wat onze positie is en hoe jullie van jullie invloed gebruik kunnen maken op een constructieve wijze. Samen leiden we de reorganisatie in goede banen.

CNV Academie biedt een training van een dagdeel waarin wordt uitgelegd wat jullie kunnen gaan verwachten. Daarnaast bieden we ook ondersteuning en begeleiding in het gehele proces.

OR partnerschap

Sluit een abonnement af voor alle vragen waar je als OR mee te maken krijgt. Je bepaalt zelf of je de uren inzet voor training en/of advies.

CNV Academie en OR

De ondernemingsraad heeft een belangrijke rol in het proces van reorganisatie en in die rol kan de OR veel bereiken. Daarom helpen wij OR'en graag bij het versterken van hun positie en reiken we jullie de hand waar nodig. Uiteindelijk kunnen we dan samen het verschil maken. CNV Academie werkt graag samen, we zijn er dan ook voor iedereen – CNV-lid of niet, dat maakt niet uit.

Vergelijkbare trainingen

MR_training_begroting

OR: Medezeggenschap aan zet

Categorie:

Na deze training ben je: Helder in beeld wat voor MR je wilt zijn Aan zet!...
OR_training_werkdruk

OR: Werkdruk

Categorie:

Werkdruk en stress zijn binnen veel organisaties grote veroorzakers van verzuim...
OR_functioneren_en_positioneren

OR: Functioneren en positioneren

Categorie:

Sterker staan als ondernemingsraad? Dan is het belangrijk dat je weet wat...
OR_training_onderhandelen_incompany

OR: Onderhandelen

Categorie:

Als ondernemingsraad heb je een belangrijke rol binnen een organisatie. Je mag...