De ondernemingsraad heeft nuttig werk te verrichten en heeft daarom een belangrijke positie in de organisatie. Maar wordt die positie ook waargemaakt? Het is, juist voor leden van een OR, altijd verstandig om de eigen positie en het functioneren van de raad kritisch onder de loep te houden. Vaak is er ruimte voor verbetering. CNV Academie helpt OR'en bij het versterken van zichzelf.

Weet waar je staat als ondernemingsraad

Je geeft als OR-lid veel aandacht aan de taken die je hebt, maar het functioneren van de OR als geheel blijft dan niet altijd scherp in beeld. Hoe staan jullie er nu eigenlijk voor, binnen de verhoudingen in jullie organisatie? Waar liggen er verbeterpunten en waar zou zelfs met spoed werk van moeten worden gemaakt? Het stellen van die vragen is het begin van de verbetering en daar heeft iedereen baat bij.

Na deze training zijn jullie:

  • Alert op ieders eigen valkuilen

  • Bereid verbeteringen door te voeren

  • Een overtuigende ondernemingsraad

Training Functioneren & positioneren

Een goede OR is zelfkritisch. De interesse voor de training Functioneren & positioneren is wat dat betreft al een bewijs van jullie kwaliteit. Wat willen jullie verbeteren? De coach van CNV Academie loopt samen met jullie jullie werkzaamheden door en bekijkt in overleg wat beter kan of moet. We helpen jullie bij het functioneren als OR en geven handreikingen waarmee jullie je binnen je organisatie beter kunnen positioneren.

OR partnerschap

Sluit een abonnement af voor alle vragen waar je als OR mee te maken krijgt. Je bepaalt zelf of je de uren inzet voor training en/of advies.

CNV Academie en OR

Het goed functioneren van de OR is van belang voor de sector; CNV Academie onderkent dat belang ook en neemt graag haar verantwoordelijkheid, door jullie bij te staan waar nodig. Wij hebben de kennis en ervaring in huis waar jullie verder mee kunnen komen. Onze trainingen zijn voor iedereen toegankelijk, CNV-lid of niet, en zijn gericht op jullie persoonlijke situatie, zodat we jullie op de best mogelijke manier kunnen helpen.

Vergelijkbare trainingen

basistraining_OR

OR: Basistraining

Categorie:

De basis, dat is, ook voor de ondernemingsraad, toch de wet- en regelgeving...
basistraining_OR

OR: Basistraining

Categorie:

De basis, dat is, ook voor de ondernemingsraad, toch de wet- en regelgeving...
OR_training_onderhandelen_incompany

OR: Onderhandelen

Categorie:

Met goed onderhandelen kan de ondernemingsraad de verwachtingen van de...
OR_advies

OR: Partnerschap

Categorie:

De ondernemingsraad kan veel profijt hebben van de inhoudelijke ondersteuning...