De basis, dat is, ook voor de ondernemingsraad, toch de wet- en regelgeving waar raden mee te maken hebben. In die afspraken ligt ook vervat wat er van een OR verwacht wordt en welke ruimte de OR heeft om zijn visie concreet te maken. Goede kennis van o.m. de CAO, de WOR en de verschillende beleidsstukken waarin de taken beschreven staan stelt de OR in staat zijn werk overtuigend te doen.

Jullie basis als OR

De afspraken en regels die voor de OR relevant zijn, staan op verschillende plekken vastgelegd. Dat maakt het er voor jullie wellicht niet overzichtelijker op. Vaak zijn leden van de OR dan ook niet goed op de hoogte van wat waar staat en van de achterliggende gedachten van die wet- en regelgeving. CNV Academie weet gelukkig van de hoed en de rand.

Na deze training zijn jullie:

  • Bekend met alle afspraken en regels

  • In staat om binnen deze kaders te opereren

  • Klaar om aan het werk te gaan!

Basistraining OR

De trainer van CNV Academie komt naar jullie toe, zodat de basistraining goed op jullie situatie kan worden afgestemd. Samen kijken we welke regelgeving voor jullie van betekenis is en welke ruimte dat voor jullie schept om jullie werk goed te doen. Waar moet je rekening mee houden en waar liggen kansen? CNV Academie biedt perspectief.

OR partnerschap

Sluit een abonnement af voor alle vragen waar je als OR mee te maken krijgt. Je bepaalt zelf of je de uren inzet voor training en/of advies.

CNV Academie en OR

Je werk als lid van de OR heeft betekenis voor de hele sector, het is belangrijk en daarom moet het ook goed gebeuren. CNV Academie onderkent het belang van jullie taken en helpt jullie graag bij het uitvoeren ervan, bijvoorbeeld door trainingen op maat en door coaching. Dat doen wij niet alleen voor onze leden, maar voor alle betrokkenen, want samen staan we het sterkst.

Vergelijkbare trainingen

basistraining_OR

OR: Basistraining

Categorie:

De basis, dat is, ook voor de ondernemingsraad, toch de wet- en regelgeving...
OR_training_onderhandelen_incompany

OR: Onderhandelen

Categorie:

Met goed onderhandelen kan de ondernemingsraad de verwachtingen van de...
OR_advies

OR: Partnerschap

Categorie:

De ondernemingsraad kan veel profijt hebben van de inhoudelijke ondersteuning...
OR_functioneren_en_positioneren

OR: Functioneren en positioneren

Categorie:

De ondernemingsraad heeft nuttig werk te verrichten en heeft daarom een...