De basis, dat is, ook voor de ondernemingsraad, toch de wet- en regelgeving waar raden mee te maken hebben. In die afspraken ligt ook vervat wat er van een OR verwacht wordt en welke ruimte de OR heeft om zijn visie concreet te maken. Goede kennis van o.m. de CAO, de WOR en de verschillende beleidsstukken waarin de taken beschreven staan stelt de OR in staat zijn werk overtuigend te doen. Deze training kan op locatie of online gegeven worden. 

Basistraining OR

De afspraken en regels die voor de OR relevant zijn, staan op verschillende plekken vastgelegd. Dat maakt het er voor jullie wellicht niet overzichtelijker op. In deze OR basistraining word je op de hoogte gebracht van de relevante en actuele regelgeving. Ook krijg je uitleg over waarom bepaalde wetten en regels van kracht zijn. En wat het uitgangspunt is van de gemaakte afspraken. Daarnaast kom je ook alles te weten over de taakomschrijving van een OR en bijhorende plichten. Evenals hoe je medezeggenschap kunt vormgeven en hoe jullie de invloed van de OR kunnen vergroten. Hoe breng je dit in de praktijk?

Na deze training zijn jullie:

  • Op de hoogte van relevante regelgeving

  • Goed voorbereid op het werk dat jullie gaan doen

  • Gelijk in de praktijk aan de slag

Basistraining OR

De basistraining is op maat zodat deze goed op jullie situatie kan worden afgestemd. De basistraining OR is geschikt voor beginnende en gevorderde OR-leden en wordt gegeven in een dagdeel van 3 uur. Dit kan bij jullie op locatie zijn of online.

OR partnerschap

Sluit een abonnement af voor alle vragen waar je als OR mee te maken krijgt. Je bepaalt zelf of je de uren inzet voor training en/of advies.

CNV Academie en OR

Je werk als lid van de OR heeft betekenis voor de hele sector, het is belangrijk en daarom moet het ook goed gebeuren. CNV Academie onderkent het belang van jullie taken en helpt jullie graag bij het uitvoeren ervan, bijvoorbeeld door trainingen op maat en door coaching. Dat doen wij niet alleen voor onze leden, maar voor alle betrokkenen, want samen staan we het sterkst.

Vergelijkbare trainingen

MR_training_begroting

OR: Medezeggenschap aan zet

Categorie:

Na deze training ben je: Helder in beeld wat voor MR je wilt zijn Aan zet!...
OR_training_werkdruk

OR: Werkdruk

Categorie:

Werkdruk en stress zijn binnen veel organisaties grote veroorzakers van verzuim...
OR_functioneren_en_positioneren

OR: Functioneren en positioneren

Categorie:

Sterker staan als ondernemingsraad? Dan is het belangrijk dat je weet wat...
OR_training_onderhandelen_incompany

OR: Onderhandelen

Categorie:

Als ondernemingsraad heb je een belangrijke rol binnen een organisatie. Je mag...