De ondernemingsraad vertegenwoordigt verschillende partijen en heeft als zodanig dus een breed draagvlak. Om dat draagvlak ook echt te kunnen benutten, en sterker te staan in onderhandelingen, moet de OR goed contact houden met de achterban. CNV Academie helpt met gerichte trainingen dit contact te stroomlijnen, zodat de hele achterban goed vertegenwoordigd wordt en de communicatie overzichtelijk verloopt.

Ken je achterban

Als lid van een ondernemingsraad ben je een vertegenwoordiger. Maar wie van de mensen die je vertegenwoordigt spreek je nu het meest? Zijn er dan ook mensen die je minder spreekt? Vaak zien we dat OR'en in het contact met hun achterban blinde vlekken hebben, waardoor het lastiger wordt goed te peilen wat er leeft en waar werk van zou moeten worden gemaakt. De communicatie kan beter worden georganiseerd.

Na deze training zijn jullie:

  • Betere vertegenwoordigers van jullie achterban

  • Bekend met de verschillende belangen en behoeftes

  • Een ondernemingsraad met een groot draagvlak

Training OR en achterban

CNV Academie weet wat vertegenwoordigen inhoudt en kan jullie dus helpen bij het contact met de achterban. Daarbij kijken we naar praktische oplossingen en brengen we overzichtelijk in kaart met wie je het gesprek kunt aangaan. We laten zien wat beter kan en beter moet. Door een goede vertegenwoordiger van je achterban te zijn versterk je als raad uiteindelijk ook je positie in onderhandelingen, omdat duidelijk is namens wie jullie spreken.

OR partnerschap

Sluit een abonnement af voor alle vragen waar je als OR mee te maken krijgt. Je bepaalt zelf of je de uren inzet voor training en/of advies.

CNV Academie en OR

Het werk van de OR heeft veel betekenis voor de sector en als het goed is, vertegenwoordigen jullie de belangen van een brede achterban. CNV Academie onderkent de grote meerwaarde van jullie werk als OR en wil dan ook ondersteunend zijn waar nodig. Daarom bieden we trainingen en cursussen en zijn we bereikbaar voor vragen en advies. CNV Academie is er voor iedereen, dus of je lid bent van de vakbond maakt voor ons niet uit.

Vergelijkbare trainingen

MR_HBO_nieuwe_cao

Nieuwe cao MBO: Het werkdrukplan

Categorie:

In de nieuwe cao voor het mbo is opgenomen dat er iedere vier jaar een...
MR_advies_strippenkaart

Basistraining PVT (Personeels-vertegenwoordiging)

Categorie:

Om als PVT slagvaardig te kunnen zijn, moeten de leden ervan vanzelfsprekend...
OR_advies

OR: Partnerschap

Categorie:

De ondernemingsraad kan veel profijt hebben van de inhoudelijke ondersteuning...
OR_training_fusie_en_reorganisatie_incompany

OR: Fusie en reorganisatie

Categorie:

Een reorganisatie of fusie heeft veel invloed op het reilen en zeilen van de...