Voor leden van de ondersteuningsplanraad is het goed om bij vragen en problemen terug te kunnen vallen op de kennis en kunde van CNV Academie. Het is altijd mogelijk om voor los advies aan te kloppen bij CNV Academie, maar voor veel OPR'en is een Partnerschap met CNV Academie nog interessanter. Dan gaan we de samenwerking aan en versterken we elkaar.

Je vragen als OPR

Om je werk in de OPR zo goed mogelijk te doen zul je soms antwoord zoeken op vragen over bijvoorbeeld de stukken die je te lezen krijgt of het werkplan waar jullie mee bezig zijn. Hoe ga je om met je achterban? Wat is jullie rol nu precies? Voor al dat soort vragen kun je bij CNV Academie terecht. Als we partners zijn, zullen we je in dergelijke kwesties altijd bijstaan.

CNV Academie is voor partners:

  • Betrouwbaar en bereikbaar

  • Actief in coaching

  • De schakel in jullie netwerk

Partnerschap concreet

Wij willen voor onze partners altijd bereikbaar zijn. Daarom krijgen jullie als OPR-partner een eigen contactpersoon binnen CNV Academie, op wie je kunt vertrouwen als je met vragen zit. Ook reserveren we voor jullie een vast aantal uren voor training en coaching bij CNV Academie, zodat onze samenwerking echt iets concreets oplevert. Verder brengen we je in contact met onze andere partners, zodat jullie je netwerk verbeteren.

CNV Academie en de OPR

CNV Academie is op veel verschillende manieren een steun in de rug voor medezeggenschapsraden en ondersteuningsplanraden. We geven advies, we coachen jullie en we zorgen er met trainingen en workshops voor dat jullie je werk beter kunnen blijven doen. Daarbij is het goed te weten dat CNV Academie er niet alleen is voor leden van CNV, maar voor iedereen die betrokken is bij het onderwijs.

Vergelijkbare trainingen

training_MR

Basistraining (G)MR

Categorie:

Om als MR of GMR slagvaardig te kunnen zijn, moeten de leden ervan...

(G)MR Activiteitenplan

Categorie:

De (G)MR vormt samen met de directie een belangrijke tandem met betrekking tot...
MR_training_fusie_en_reorganisatie

(G)MR: Fusie en reorganisatie

Categorie:

Bij een fusie of reorganisatie zal ook de medezeggenschapsraad om advies worden...
MR_training_begroting

(G)MR: Begroting en jaarrekening

Categorie:

De medezeggenschapsraad krijgt verschillende stukken onder ogen waar...