Om met de ondersteuningsplanraad een positieve bijdrage te kunnen leveren, is het voor de leden ervan goed om te weten waar zij staan, wat de regelgeving over de OPR te zeggen heeft en wat er door de andere partijen, zoals de medezeggenschapsraden, van hen verwacht wordt. Een goed inzicht in de verhoudingen maakt de OPR daadkrachtig – CNV Academie zorgt er met de basistraining OPR voor dat het werk beter wordt gedaan.

Je weg vinden met de OPR

Als jullie aan de slag gaan als OPR, is het belangrijk dat jullie je plek vinden in de organisatiestructuur. Dat is vaak niet vanzelfsprekend: veel mensen vinden de structuur, met verschillende raden, ingewikkeld. Dat geldt ook voor de partijen die je wilt overtuigen. Waar staan jullie voor, wat is jullie basis? Wat zijn de spelregels? Hoe geef je de samenwerking met andere partijen vorm? Bij al die zaken kan CNV Academie helpen.

Na deze training zijn jullie:

  • Zeker over jullie rol als OPR

  • Sterke teamspelers in jullie organisatie

  • Een blijvende meerwaarde

Basistraining OPR op maat

CNV Academie kiest voor een persoonlijke aanpak, zodat we onze basistraining OPR op maat aan kunnen bieden. Samen verkennen we de mogelijkheden, samen kijken we ook waar de onzekerheden zitten en waar er voor jullie meer te halen valt. Zo leggen we een stevig fundament voor jullie werkzaamheden als ondersteuningsplanraad. We maken het werk zo concreet, zodat jullie sterker staan tijdens het uitvoeren van jullie werkzaamheden.

OPR Partnerschap

Sluit een abonnement af voor alle vragen waar je als OPR mee te maken krijgt. Je bepaalt zelf of je de uren inzet voor training en/of advies.

CNV Academie en de OPR

Vanuit veel verschillende invalshoeken wordt geprobeerd de sector onderwijs sterker, weerbaarder en flexibeler te maken. CNV Academie wil daar een rol van betekenis bij spelen, omdat wij door onze kennis en kunde een grote hulp kunnen zijn. Daarbij leveren we graag maatwerk, om iedereen van dienst te kunnen zijn. CNV Academie is er dan ook voor iedereen, CNV-lid of niet.

Vergelijkbare trainingen

MR_training_wijziging_schooltijden

(G)MR: Wijzigingen schooltijden

Categorie:

Veel onderwijsinstellingen denken erover om de schooltijden aan te passen aan...
MR_training_fusie_en_reorganisatie

(G)MR: Modules

Categorie:

Wil je als (G)MR aan bijscholing doen of een training volgen, maar kun je niet...
training_MR

(G)MR Compleet – Basistraining

Categorie:

  Na deze training zijn jullie: Op de hoogte van relevante regelgeving...
training_MR

(G)MR Compact – Basistraining

Categorie:

Na deze training zijn jullie: Op de hoogte van relevante regelgeving Goed...