De ondersteuningsplanraad vertegenwoordigt de belangen van anderen, maar om dat goed te kunnen doen, moeten de leden van een OPR wel goed contact hebben met hun doelgroepen. In de praktijk schort het daar nog wel eens aan. Om als OPR effectief te kunnen zijn en om in gesprekken met andere partijen sterk te staan, is het belangrijk om deze contacten beter te organiseren. CNV Academie helpt de OPR bij het vertegenwoordigen van de achterban.

Contact met je achterban

Op welke manieren heb jij contact met de mensen die jij als lid van de OPR vertegenwoordigt? Hoe verdeel je je aandacht? En weet je ook echt wat er speelt? CNV Academie weet uit ervaring dat deze contacten niet vanzelf goed lopen. Zo blijkt het vaak moeilijk de aandacht gelijk te verdelen. Soms spreken OPR-leden zelfs niet of nauwelijks met de mensen die ze zouden moeten vertegenwoordigen. Dat kan beter!

Na deze training ben je:

  • Goed ingespeeld op jullie achterban

  • Beter in staat de verschillende groepen te vertegenwoordigen

  • Een effectieve OPR

Training OPR: achterban

Tijdens de training OPR & Achterban brengen we in kaart welke doelgroepen je als OPR precies vertegenwoordigt en laten we zien hoe je met een doordacht communicatieplan goed contact onderhoudt met deze groepen. Daarbij leggen we de nadruk op wat voor jullie praktisch haalbaar is, want het moet natuurlijk wel goed kunnen werken. We helpen jullie zo op weg als ondersteuningsplanraad.

OPR partnerschap

Sluit een abonnement af voor alle vragen waar je als OPR mee te maken krijgt. Je bepaalt zelf of je de uren inzet voor training en/of advies.

CNV Academie en de OPR

CNV brengt het gesprek op gang, want door dialoog kun je werk beter maken. Goed communiceren is wat ons betreft de basis van het werk dat we zelf doen, maar ook van het werk dat jullie als OPR doen. Daarom helpt CNV Academie jullie graag bij het verwezenlijken van jullie plannen en het vertegenwoordigen van jullie achterban. Onze trainingen zijn bedoeld voor zowel CNV-leden als voor betrokkenen die geen lid zijn.

Vergelijkbare trainingen

training_MR

Basistraining (G)MR

Categorie:

Om als MR of GMR slagvaardig te kunnen zijn, moeten de leden ervan...

(G)MR Activiteitenplan

Categorie:

De (G)MR vormt samen met de directie een belangrijke tandem met betrekking tot...
MR_training_fusie_en_reorganisatie

(G)MR: Fusie en reorganisatie

Categorie:

Bij een fusie of reorganisatie zal ook de medezeggenschapsraad om advies worden...
MR_training_begroting

(G)MR: Begroting en jaarrekening

Categorie:

De medezeggenschapsraad krijgt verschillende stukken onder ogen waar...