Een hoge werkdruk is voor niemand goed: niet voor de individuele werknemer, niet voor het team en niet voor de resultaten van de organisatie. Daarom is het van belang dat werkdruk weggenomen wordt, zodat de kwaliteit gewaarborgd blijft. Het herkennen en erkennen van geeft leidinggevenden grip op stress, zodat het team gezond en succesvol blijft.

Na deze training ben je:

  • Alert op werkdruksignalen

  • Benaderbaar en oplossingsgericht

  • Coach van een trots team

Werkdruk herkennen

Veel mensen voelen een bepaalde gêne wanneer ze de werkdruk als te hoog ervaren. Ze zullen dan ook niet direct op jou als leidinggevende afstappen om hun grens aan te geven. Daarom zul jij op jouw beurt hun grens moeten bewaken. Hoe herken je werkdruk voor mensen er echt nadeel van ondervinden? Naar welke signalen moet je luisteren, welke processen moet je extra in de gaten houden?

Training "Omgaan met werkdruksignalen"

CNV Academie weet waaraan je werkdruk herkent en wij weten ook hoe je problemen door hoge werkdruk kunt voorkomen. In onze training "Omgaan met werkdruksignalen" geven we een helder overzicht van waar je op moet letten en onderstrepen we het belang van goede communicatie, slim timemanagement en jouw coachende rol als leidinggevende. Zo laat je je team trots zijn op het werk dat ze doen.

CNV Academie en werkdruk

Als vakbondsorganisatie weet CNV alles van arbeid en kennen we de gevaren van een te hoge werkdruk. We helpen je medewerkers om op te komen voor hun belangen, maar we helpen leidinggevenden tegelijk om op onuitgesproken signalen te letten, zodat moeilijkheden voorkomen worden. Wij zoeken de oplossing in dialoog en samenwerking. Dat haalt de druk van de ketel, voor onze leden en voor andere betrokkenen.