Het onderwijs is altijd in beweging en dat betekent dat ook de CAO verandert. Zowel in het primair onderwijs als het voortgezet onderwijs hebben directeuren te maken met nieuwe overeenkomsten en andere afspraken. CNV traint onderwijsdirecteuren in het vinden van een betere invulling van hun werk aan de hand van de collectieve arbeidsovereenkomst.

Je rol als onderwijsdirecteur

Als directeur in het PO of VO ben je je uiteraard bewust van de bestaande CAO's, maar het is prettig om goed in beeld te hebben wat er nu precies van je verwacht wordt. Welke veranderingen zijn er de voorbije jaren doorgevoerd? Hoe kun je met de CAO als uitgangspunt nieuwe werkverdelingen maken? Waar moet je in de toekomst mogelijk meer aandacht aan schenken? Voor dit soort vragen is CNV natuurlijk een vertrouwd adres.

Na deze training ben je:

  • Op de hoogte van de nieuwe CAO

  • Ingespeeld op de laatste veranderingen

  • Klaar voor de toekomst

CAO-training voor onderwijsdirecteuren

Om jou als directeur wegwijs te maken in de onderwijs-CAO, en je op de hoogte brengen van de actuele stand van zaken, komt CNV Academie naar je toe met een training op maat. Zo kunnen we goed inspelen op de onderdelen van de CAO die voor jouw school bijzonder relevant zijn. We bespreken de afspraken en gaan in op de gesprekken die nu gevoerd worden, zodat je goed bent voorbereid op de toekomst en je rol als directeur nog beter kunt vervullen.

CNV Academie en je CAO

Bij vragen over je CAO kun je bij CNV uiteraard altijd terecht, ook als leidinggevende. Wij kennen de details van de overeenkomst als geen ander en helpen je graag bij het goed uitvoeren ervan. CNV Academie bouwt met gerichte leermethodes de brug tussen het vakbondswerk enerzijds en het trainen van onderwijspersoneel anderzijds. Samen werken we aan verbetering.

Vergelijkbare trainingen

incompany_training_CAO_en_taakbeleid

CAO en taakbeleid

Categorie:

In de onderwijs-CAO zijn vanzelfsprekend de rechten van onderwijsmedewerkers...
Pedagogische_tact

Pedagogische tact; leerkracht van de toekomst?

Categorie:

Nooit staat het onderwijs stil. De maatschappij verandert en dus veranderen ook...
Loopbaanondersteuning-maatwerk

Loopbaan ondersteuning

Categorie:

Mensen willen kunnen groeien in hun carrière, maar het is niet eenvoudig om de...
Advies_werkdrukbegeleiding_voor_teams

Werkdruk begeleiding voor teams

Categorie:

Werkdruk gaat ons allemaal aan, want bij een hoge werkdruk functioneert een...