Het is voor medezeggenschapsraden mogelijk om partner te worden van CNV Academie. Als partners wisselen we ideeën en ervaringen uit met elkaar en zo staan we allebei sterker. Het Partnerschap met CNV Academie is voor medezeggenschapsraden ook een praktische steun in de rug. Samen werken we aan een beter werkende sector.

CNV Academie helpt jullie op weg

CNV Academie biedt een breed programma van  trainingen en workshops voor medezeggenschapsraden, zodat jullie je werk nog beter kunnen doen. Je kunt als MR-lid dus altijd bij CNV Academie terecht. Bij een Partnerschap is dit natuurlijk nog laagdrempeliger. Je kunt altijd op onze kennis en kunde vertrouwen en omgekeerd zijn wij natuurlijk altijd benieuwd naar jullie ervaringen als (G)MR.

CNV Academie is voor partners:

  • Altijd bereikbaar

  • Een bron van inspiratie

  • Een steun in de rug

Partnerschap in de praktijk

Als partner van CNV Academie krijgen jullie een eigen trainer/adviseur binnen onze organisatie, zodat het contact veel gemakkelijker verloopt. Er wordt voor jullie een vast aantal trainingsuren gereserveerd, zodat jullie als MR altijd van onze diensten gebruik kunnen maken. Verder kunnen wij er voor zorgen dat jullie met andere partners in contact komen, zodat jullie ook je eigen netwerk versterken en uitbouwen. Zo sta je sterker in medezeggenschap.

CNV Academie en medezeggenschap

CNV Academie hecht aan goede contacten met medezeggenschapsraden, want medezeggenschap is in onze sector een onmisbaar instrument om de kwaliteit hoog te houden en om te verbeteren waar nodig. Wij gaan dan ook graag een Partnerschap met jullie aan, om jullie nog beter bij te kunnen staan in jullie werk en om altijd contact te blijven houden.

Vergelijkbare trainingen

training_MR

Basistraining (G)MR

Categorie:

Om als MR of GMR slagvaardig te kunnen zijn, moeten de leden ervan...

(G)MR Activiteitenplan

Categorie:

De (G)MR vormt samen met de directie een belangrijke tandem met betrekking tot...
MR_training_fusie_en_reorganisatie

(G)MR: Fusie en reorganisatie

Categorie:

Bij een fusie of reorganisatie zal ook de medezeggenschapsraad om advies worden...
MR_training_begroting

(G)MR: Begroting en jaarrekening

Categorie:

De medezeggenschapsraad krijgt verschillende stukken onder ogen waar...