In de nieuwe CAO voor het Hoger Onderwijs is een aantal nieuwe bevoegdheden voor de MR opgenomen. CNV Academie kan jouw MR ondersteunen bij de voorbereiding van deze wijzigingen, maar we kunnen je mettertijd natuurlijk ook helpen met het bekijken en beoordelen van de voorstellen van het bestuur.

Na deze training ben je:

  • In staat de voorstellen te beoordelen

  • Op de hoogte van de nieuwe bevoegdheden

  • Je imstemmingsrecht op de juiste manier te gebruiken

Nieuwe bevoegdheden MR

In de nieuwe CAO voor het Hoger Onderwijs zijn een aantal nieuwe bevoegdheden voor de MR opgenomen. Het gaat hierbij om:

  • Binnen 1 jaar na inwerkingtreding van de CAO, moet de werkgever beleid tegen werkdruk hebben ontwikkeld. Dat beleid wordt ter instemming voorgelegd aan de MR.
  • In het kader van de afspraken over arbeidsovereenkomsten is afgesproken dat er voor iedere functie een inwerkprogramma wordt opgesteld. Die inwerkprogramma’s bepalen hoe lang iemand in tijdelijke dienst benoemd kan worden. De programma’s hebben de instemming van de MR nodig.
  • Daarbij hoort dat voortaan aan de hoofdlijnen van de begroting wordt toegevoegd welke contractvormen anders dan benoemingen in vaste dienst of tijdelijke benoemingen, binnen de hogeschool worden toegepast en wat het maximum percentage van arbeidscontracten is dat volgens deze andere arbeidscontracten binnen de Hogeschool is toegestaan. De MR heeft instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting.

Kennis bij CNV Academie

CNV Academie combineert de laatste wetenschappelijke kennis met onze rijke ervaring als vakbondsorganisatie. Daar kun jij de vruchten van plukken. Voor advies en ondersteuning, trainingen en workshops van CNV Academie hoef je geen vakbondslid te zijn, wij willen onze kennis en ervaring juist delen met de hele maatschappij, omdat we daar allemaal beter van worden.