De medezeggenschapsraad (MR, GMR) is een vertegenwoordigende partij. De raad verdedigt de belangen van bijvoorbeeld ouders, leerlingen en/of personeel. Om dat goed en geloofwaardig te doen, met een stevig draagvlak, moet de raad goed contact hebben met zijn achterban. In de praktijk blijkt dat niet altijd het geval te zijn. CNV Academie helpt medezeggenschapsraden bij het versterken van de band met de achterban. Dat maakt de raad sterker en overtuigender.

Ken je achterban

Wie vertegenwoordig je als lid van de (G)MR? Ken je de betrokkenen persoonlijk? Hoe blijf je op de hoogte van hun zorgen en hun vragen? Wie zich inzet voor een MR of GMR, zou op die vragen een helder antwoord willen hebben, maar in de praktijk is het vaak niet zo duidelijk. De achterban blijft in veel besprekingen buiten beeld, terwijl dit wel de mensen zijn waar je het voor doet. Hoe kun je ervoor zorgen dat de mensen die je vertegenwoordigt weer centraal komen te staan?

Na deze training zijn jullie:

  • Beter bekend met de eigen achterban

  • In staat flexibel op vragen uit de achterban te reageren

  • Een medezeggenschapsraad met een groot draagvlak

Training (G)MR: achterban

CNV Academie traint jullie om goed om te gaan met de verantwoordelijkheden als (G)MR en een goede band met de achterban hoort daar zeker bij. Uiteindelijk is die achterban ook je draagvlak: een raad die goed met zijn achterban communiceert staat ook sterker in onderhandelingen. We laten jullie zien hoe jullie doelgericht kunnen samenwerken met jullie achterban om daadwerkelijk meer gedaan te krijgen.

MR partnerschap

Sluit een abonnement af voor alle vragen waar je als MR mee te maken krijgt. Je bepaalt zelf of je de uren inzet voor training en/of advies.

CNV Academie en de (G)MR

CNV Academie hecht veel waarde aan het werk en de invloed van medezeggenschapsraden. Om jullie bij jullie werk te helpen, en om ervoor te zorgen dat de MR of GMR ook echt het verschil kan maken, bieden we gerichte trainingen, met veel aandacht voor jullie specifieke situatie. Die trainingen zijn voor iedereen bedoeld, dus zeker niet alleen voor leden van CNV!

Vergelijkbare trainingen

training_MR

Basistraining (G)MR

Categorie:

Om als MR of GMR slagvaardig te kunnen zijn, moeten de leden ervan...

(G)MR Activiteitenplan

Categorie:

De (G)MR vormt samen met de directie een belangrijke tandem met betrekking tot...
MR_training_fusie_en_reorganisatie

(G)MR: Fusie en reorganisatie

Categorie:

Bij een fusie of reorganisatie zal ook de medezeggenschapsraad om advies worden...
MR_training_begroting

(G)MR: Begroting en jaarrekening

Categorie:

De medezeggenschapsraad krijgt verschillende stukken onder ogen waar...