Klik hier voor de infographic van het werkverdelingsplan.

In de nieuwe Cao voor het primair onderwijs zijn de teams aan zet om met elkaar een werkverdelingsplan op te stellen. Dat betekent dat het team meer professionele ruimte krijgt om zelf aan de slag te gaan met de werkverdeling. Uiteraard vindt de werkverdeling wel plaats binnen de gestelde kaders die het bestuur heeft opgesteld ten aanzien van het bestuursformatieplan en meerjarenformatiebeleid. De schoolleider vormt daarbij de schakel tussen het bestuur en het team en zorgt ervoor dat alle relevante informatie bij het team ligt voordat het gesprek over het werkverdelingsplan wordt gevoerd. Dit betekent dat je als leraar ook goed op hoogte moet zijn van de nieuwe afspraken die hiervoor zijn vastgelegd in de Cao. Daarbij wil CNV Academie jou en je collega’s ondersteunen!

In het werkverdelingsplan leg je o.a. vast:

  • De verhouding tussen lesgebonden en overige taken

  • De verdeling van de groepen over de leraren

  • Welke overige taken je als team op school verzorgt

  • De tijd voor voor- en na werk

Het opstellen van het werkverdelingsplan

Het is belangrijk dat je met je collega’s goed afstemt hoe je voldoende draagvlak krijgt voor het op te stellen werkverdelingsplan. Een goede communicatie vervult hierin een sleutelrol. In het werkverdelingsplan wordt onder andere vastgeleged welke tijd wordt besteed binnen en buiten de klas voor onderwijsondersteunend personeel, de pauzes en de aanwezigheid op school. Tevens wordt de besteding van de werkdrukmiddelen vastgelegd.

Ook voor schoolbesturen/directeuren en (G)MR’en is er enige afstemming vooraf nodig.  Daarvoor heeft CNV Academie deze (G)MR handreiking gemaakt.

Het dialoog bij CNV Academie

Uiteraard willen wij jou en je collega’s inhoudelijk ondersteunen bij het voeren van het gesprek over dit werkverdelingsplan. We praten je bij over de nieuwste ontwikkelingen en afspraken met de betrekking tot de Cao. Daarnaast kunnen wij ook het proces faciliteren om te komen tot een goed werkverdelingsplan.