De intervisieleider leert leerkrachten leren. Intervisie is onderwijs binnen het onderwijs, een inhoudelijke ondersteuning voor jonge leerkrachten of ervaren collega's die willen groeien in hun rol. De intervisieleider is motiverend, betrokken en benaderbaar. In de korte leergang intervisieleider worden zet CNV Academie het nut van intervisie verder uiteen en worden de mogelijkheden van intervisie verder uitgewerkt.

Jouw rol als intervisieleider

Als leerkracht met ervaring ben je voor veel collega's als vanzelf een aanspreekpunt. Daar ben je vaak niet op voorbereid, je beantwoordt uiteraard graag hun vragen, maar hebt misschien nog niet stilgestaan bij je rol als vraagbaak en voorbeeld. Hoe krijg je daar meer grip op? Hoe zorg je dat je jouw kennis en ervaring op de beste manier overbrengt? Met andere woorden: hoe word je intervisieleider?

Na deze training ben je:

  • Voorbereid op vragen van collega's

  • Zeker in je rol als intervisieleider

  • Een steun voor de betrokkenen op je afdeling

Korte leergang intervisieleider

CNV Academie helpt je om een succesvolle intervisieleider te worden, zodat je er ook echt voor anderen kunt zijn op een manier die voor iedere betrokkene bevredigend is - ook voor jezelf. De korte leergang intervisieleider maakt je vertrouwd met de verantwoordelijkheden en de mogelijkheden die bij intervisie horen en zorgt dat je als intervisieleider met uiteenlopende situaties uit de voeten kunt.

CNV Academie en intervisie

CNV is voor veel mensen natuurlijk ook een vraagbaak: werknemers komen niet alleen bij ons als ze vastlopen in loononderhandelingen, maar ook met gerichte vragen over hun werkzaamheden. Daarom is CNV Academie opgericht. Wij proberen de ervaring van onze vakbond op een leerzame manier over te brengen op alle betrokkenen in het vakgebied, zodat we ook op die manier aan betere omstandigheden op de werkvloer blijven bijdragen.

Vergelijkbare trainingen

werkverdelingsplan-po

Maak werk van je werkverdelingsplan

Categorie:

Klik hier voor de infographic van het werkverdelingsplan. In de nieuwe Cao voor...

Professioneel statuut

Categorie:

Zou je meer ruimte willen bij de aanschaf en inzet van nieuwe digitale...

Van werkdruk naar werkplezier

Categorie:

Hard werken loont, maar hard werk kan ook negatief uitpakken. Een te hoge...
incompany_training_prettig_overtuigen_en_beïnvloeden

Prettig overtuigen en beïnvloeden

Categorie:

Een gesprek kan meerdere doelen hebben, maar op de werkvloer is het vaak de...