De nadelige gevolgen van hoge werkdruk zijn ook voor medezeggenschapsraden een punt van zorg. Dit probleem zou daarom ook door de MR of GMR op de agenda moeten worden gezet, om inhoudelijk bij te kunnen dragen aan de discussie en waar nodig het verschil te maken. CNV Academie helpt medezeggenschapsraden bij het aanpakken van werkdrukproblemen in de sector.

Optreden tegen werkdruk

De hoge werkdruk in de onderwijssector is al lang niet meer alleen het probleem van leraren. De gevolgen ervan zijn een maatschappelijk vraagstuk en iedereen die bij het onderwijs betrokken is zou zich die hoge werkdruk dan ook moeten aantrekken. Ook als MR of GMR kun je het initiatief nemen om de situatie te verbeteren. Maar hoe leg je dat op tafel? En wat voor voorstellen hebben zin? Je wilt je punt wel kunnen onderbouwen.

Na deze training ben je:

  • Alert op werkdruk

  • In staat om oplossingen te formuleren

  • Klaar om in actie te komen als (G)MR

Training (G)MR: Werkdruk

Goed omgaan met werkdruk, dat vereist organisatie. Daar ligt dus een mogelijk initiatief voor jullie als MR. De trainer/adviseur van CNV Academie bekijkt wat de situatie is waarbinnen jullie opereren en legt uit wat jullie kunnen doen. Het is belangrijk dat jullie inhoudelijk sterk staan in discussies over werkdruk en taakverdeling, daar kan CNV Academie bij helpen.

MR partnerschap

Sluit een abonnement af voor alle vragen waar je als MR mee te maken krijgt. Je bepaalt zelf of je de uren inzet voor training en/of advies.

CNV Academie en de (G)MR

Medezeggenschapsraden kunnen belangrijke zaken agenderen en zo het verschil maken in de sector, ook in gevallen van hoge werkdruk. CNV Academie reikt jullie de kennis aan waarmee je beslissend kunt zijn in discussies over dit onderwerp. Ook op andere punten staan wij jullie bij, bekijk het aanbod op onze website om een indruk te krijgen van ons werk.

Vergelijkbare trainingen

training_MR

Basistraining (G)MR

Categorie:

Om als MR of GMR slagvaardig te kunnen zijn, moeten de leden ervan...

(G)MR Activiteitenplan

Categorie:

De (G)MR vormt samen met de directie een belangrijke tandem met betrekking tot...
MR_training_fusie_en_reorganisatie

(G)MR: Fusie en reorganisatie

Categorie:

Bij een fusie of reorganisatie zal ook de medezeggenschapsraad om advies worden...
MR_training_begroting

(G)MR: Begroting en jaarrekening

Categorie:

De medezeggenschapsraad krijgt verschillende stukken onder ogen waar...