Een medezeggenschapsraad kan zijn voordeel doen met de nieuwe CAO-afspraken, maar dan moeten de leden van de (G)MR die afspraken natuurlijk wel kennen. Goede kennis van de CAO en goed inzicht in wat er binnen de huidige verhoudingen van de (G)MR verwacht wordt, daar schort het nog wel eens aan. CNV Academie zorgt tijdens de training Taakbeleid & CAO voor overzicht. Deze training kan op locatie maar ook online gegeven worden. 

Positie als (G)MR

In de CAO zijn belangrijke afspraken gemaakt over jullie rol en positie als medezeggenschapsraad. Jullie kunnen hierdoor nog effectiever zijn en jullie ook binnen de huidige verhoudingen onmisbaar maken. Maar wat zijn die afspraken precies? Wat zijn je taken en wat zijn je mogelijkheden? CNV Academie laat jullie zien waar de nieuwe kansen liggen en leert je hoe de CAO in elkaar zit.

Na deze training zijn jullie:

  • Op de hoogte van jullie takenpakket

  • Bekend met de inhoud van de CAO

  • Klaar om aan de slag te gaan

Training ''Taakbeleid & CAO”

De afspraken die zijn gemaakt zouden voor jullie als (G)MR het startschot voor nieuwe ontwikkelingen kunnen zijn. Samen verdiepen we ons in die afspraken en verkennen we de consequenties van de nieuwe CAO. De trainer/adviseur van CNV Academie laat je zien wat je kunt gaan doen en waar je in het bijzonder rekening mee moet houden.

MR partnerschap

Sluit een abonnement af voor alle vragen waar je als MR mee te maken krijgt. Je bepaalt zelf of je de uren inzet voor training en/of advies.

CNV Academie en de medezeggenschapsraad

CNV maakt werk van een sterke sector onderwijs, niet alleen in CAO-onderhandeling, maar ook in alles wat daar nog meer bij komt kijken. CNV Academie traint betrokkenen om zo zin te kunnen geven aan de afspraken uit de CAO. Ook medezeggenschapsraden coachen wij graag, zodat jullie je werk op de beste manier kunnen blijven doen.

Vergelijkbare trainingen

MR_training_wijziging_schooltijden

(G)MR: Wijzigingen schooltijden

Categorie:

Veel onderwijsinstellingen denken erover om de schooltijden aan te passen aan...
MR_training_fusie_en_reorganisatie

(G)MR: Modules

Categorie:

Wil je als (G)MR aan bijscholing doen of een training volgen, maar kun je niet...
training_MR

(G)MR Compleet – Basistraining

Categorie:

  Na deze training zijn jullie: Op de hoogte van relevante regelgeving...
training_MR

(G)MR Compact – Basistraining

Categorie:

Na deze training zijn jullie: Op de hoogte van relevante regelgeving Goed...