Wil je als (G)MR aan bijscholing doen of een training volgen, maar kun je niet kiezen? Of ben je benieuwd wat de opties zijn? CNV Academie biedt de mogelijkheid een programma samen te stellen op basis van behoefte. Samen wordt gekeken welke modules gecombineerd kunnen worden tot één programma. Dit kan resulteren in een bijeenkomst van een dagdeel. Maar ook een halve, hele of meerdere dagen trainingen behoort tot de mogelijkheden.

 

  1. Medezeggenschap (her)inrichten

Hoe is jullie medezeggenschap ingericht? Organisatieveranderingen kunnen aanleiding zijn om hier eens goed naar te kijken. Of misschien merk je dat de huidige inrichting niet meer soepel loopt. Een adviseur/trainer stelt in overleg een programma op maat samen voor jullie organisatie. Dat kan een voorlichting zijn over de mogelijkheden tot bijscholing. Maar ook het begeleiden van het totale proces van medezeggenschap binnen een organisatie behoort tot de mogelijkheden.

2. Werkverdelingsplan

Vanaf 1 augustus 2019 zijn er wijzigingen in de cao PO rondom taakbeleid. Voorheen mochten basisscholen kiezen tussen het basis- en het overlegmodel. Nu moet er gewerkt worden met een werkverdelingsplan. Maar wat houdt dit nu in? En wat is daarbinnen de rol van het bestuur, directie, (P)MT en het onderwijspersoneel?

3. VO-taakbeleid

Taakbeleid is een belangrijk onderwerp voor de (G)MR. Met de komst van de nieuwe cao voor het VO wordt dat alleen maar versterkt. Als (G)MR is het belangrijk om op de hoogte te zijn van deze nieuwe cao-afspraken. En wat dit voor invloed heeft op de rol van de raad.

4. Werkdruk

Werkdruk is op veel scholen een belangrijk thema. De (G)MR heeft een belangrijke rol om toe te zien dat daar binnen de organisatie iets aan wordt gedaan. Is er een beleidsmatige en structurele aanpak? Hebben deze maatregelen effect? En ook: zijn de oorzaken wel duidelijk in beeld? De (G)MR heeft namelijk diverse formele bevoegdheden om dit onderwerp op de agenda te zetten.

Na deze modules zijn jullie:

  • Professioneler als (G)MR

  • Beter voorbereid op de praktijk

  • Een (G)MR die klaar is voor de toekomst

5. Fusie/reorganisatie 

Een fusie of reorganisatie is een ingrijpend proces in een organisatie. Zo heb je te maken met verschillende aandachtspunten én een vast protocol. Daarnaast heeft elk proces zijn eigen bijzonderheden, cultuur en manier van communiceren. Welke zijn dat? En hoe houd je als (G)MR zicht op wat er gebeurt? CNV Academie informeert je graag hierover. Daarnaast bieden we ook complete begeleidings- en adviestrajecten aan rondom fusering/reorganisatie.

6.Thema-avond GMR-en MR’en

Voor de GMR en MR is het van belang dat zij van elkaar weten met welk beleid de ander bezig is. En wat de verschillende standpunten zijn. Dat kun je regelen door de agenda’s en onderwerpen van de vergaderingen op elkaar af te stemmen. Of door beleidsstukken met elkaar te delen of met contactpersonen te werken. Maar het kan ook anders. Hoe? Door met elkaar in gesprek te gaan tijdens een speciale thema-avond. Hier komen een aantal specifieke onderwerpen voorbij en leren jullie elkaar beter kennen.

7. (G)MR: Formatieplan

Als MR-lid krijg je te maken met het formatieplan van een organisatie. Maar ben je wel bekend met alle terminologie die daarin staan? Vaak staan er in zo'n tekst veel vaktermen en cijfers die voor MR-leden moeilijk te interpreteren zijn. Terwijl het wel zo handig is dit te kunnen. Want zo kun je kritisch en inhoudelijk op ingebrachte stukken reageren. In deze module wordt er dieper op jullie eigen formatieplan in gegaan. Wat betekenen de verschillende onderdelen van het plan in de praktijk? En waar zou je op kunnen reageren? Samen maken we dit concreet, zodat jullie als MR sterker komen te staan.

8. (G)MR Achterban

Een goede band met de achterban: onmisbaar voor een (G)MR. Want hoe steviger jullie relatie en communicatie is, hoe sterker je als raad staat in onderhandelingen. Wie vertegenwoordig je als lid van de (G)MR? Hoe blijf je op de hoogte van hun zorgen en hun vragen? En hoe kun je ervoor zorgen dat de mensen die je vertegenwoordigt weer centraal komen te staan? In deze module raak je beter bekend met de eigen achterban. En leer je om flexibel op vragen te reageren. Zo ontstaat een medezeggenschapsraad met een groot draagvlak.

 

MR partnerschap

Sluit een abonnement af voor alle vragen waar je als (G)MR mee te maken krijgt. Je bepaalt zelf of je de uren inzet voor training en/of advies.

CNV Academie en (G)MR

Of het nu gaat om fusies, om nieuwe beleidsplannen, nieuwe leermethoden of nieuwe ideeën over werk, er verandert altijd wel wat in het onderwijs en als (G)MR moet je daar goed op kunnen reageren. CNV Academie biedt ondersteuning waar nodig, zodat jullie je werk zo goed mogelijk kunnen doen. CNV Academie is bedoeld voor alle betrokkenen, dus niet alleen voor de leden van CNV.

Vergelijkbare trainingen

MR_training_wijziging_schooltijden

(G)MR: Wijzigingen schooltijden

Categorie:

Veel onderwijsinstellingen denken erover om de schooltijden aan te passen aan...
training_MR

(G)MR Compleet – Basistraining

Categorie:

  Na deze training zijn jullie: Op de hoogte van relevante regelgeving...
training_MR

(G)MR Compact – Basistraining

Categorie:

Na deze training zijn jullie: Op de hoogte van relevante regelgeving Goed...

(G)MR: Integraal Kindcentrum (IKC)

Categorie:

De school van de toekomst? Integrale kindcentra zijn nu vaak nog ‘brede...