De medezeggenschapsraad (MR of GMR) heeft veel verantwoordelijkheden en daar moet werk van worden gemaakt. Door een heldere visie te formuleren, de doelstellingen samen te vatten in een missie en dat weer te vertalen naar een concreet werkplan, kan de (G)MR zijn beloftes waarmaken en andere partijen meekrijgen in zijn plannen. CNV Academie reikt raden de hand om op deze manier aan het werk te gaan.

Als (G)MR op je doel af

Aan idealen hebben jullie vast geen gebrek – als (G)MR ben je welhaast van nature op zoek naar verbetering. Maar hoe verwezenlijk je de idealen nu je ook echt als (G)MR-lid bent geïnstalleerd? Waar begin je? Het is vaak nog niet eenvoudig om de verschillende ideeën en gedachten concreet te maken. Even snel iets op papier zetten is niet genoeg, zeker niet als je andere partijen moet overtuigen. Hoe pak je dit het beste aan? CNV Academie wil je dat graag laten zien.

Na deze training ben je:

  • Helder over jullie idealen

  • Een team met een missie

  • Klaar om aan de slag te gaan

Visie, missie, werkplan

Om te beginnen helpen we jullie om eenheid in jullie ideeën te vinden. Zo formuleren we een visie, waar de (G)MR zich mee presenteert. Hieruit spreekt de missie die de (G)MR zich stelt: wat willen jullie veranderen, wat willen jullie beschermen, waar maken jullie je sterk voor? Met een duidelijke visie en missie sta je sterker. Om het een en ander echt concreet te maken wordt er een werkplan opgesteld. Samen kiezen we zo voor een betere toekomst.

MR partnerschap

Sluit een abonnement af voor alle vragen waar je als MR mee te maken krijgt. Je bepaalt zelf of je de uren inzet voor training en/of advies.

CNV Academie en de (G)MR

CNV Academie wil motiveren en inspireren, om zo het beste uit werk te halen. Wij zijn er voor leden van CNV, maar net zo goed voor niet-leden. Kennis is macht, en onze kennis stelt jullie in staat om overtuigend invloed uit te oefenen. Daar worden we allemaal beter van!

Vergelijkbare trainingen

training_MR

Basistraining (G)MR

Categorie:

Om als MR of GMR slagvaardig te kunnen zijn, moeten de leden ervan...

(G)MR Activiteitenplan

Categorie:

De (G)MR vormt samen met de directie een belangrijke tandem met betrekking tot...
MR_training_fusie_en_reorganisatie

(G)MR: Fusie en reorganisatie

Categorie:

Bij een fusie of reorganisatie zal ook de medezeggenschapsraad om advies worden...
MR_training_begroting

(G)MR: Begroting en jaarrekening

Categorie:

De medezeggenschapsraad krijgt verschillende stukken onder ogen waar...