De vertrouwde basisschool ontwikkelt zich. Er zijn brede scholen en er is het ideaal van een ''integraal kindcentrum” (IKC). Deze begrippen zijn voor betrokkenen vaak weinig doorzichtig en ook de medezeggenschapsraad kan er vaak moeilijk een oordeel over vellen. Na de training ''Van (brede) school naar IKC” kan de medezeggenschapsraad beter met deze terminologie uit de voeten.

De school van de toekomst?

Als lid van de medezeggenschapsraad raak je gaandeweg wel vertrouwd met termen als 'brede school' 'en 'integraal kindcentrum' of de afkorting 'IKC', maar dat betekent niet automatisch dat je ook goed weet wat je met die begrippen aan moet. Wat zijn de onderscheidende kenmerken van deze onderwijsconcepten? Wat zijn de voor- en nadelen? Hoe kunnen jullie als (G)MR inhoudelijk weerwoord bieden als deze kaarten op tafel worden gelegd?

Na deze training ben je:

  • Op de hoogte van de theorieën over brede school en IKC

  • In staat om een goed onderbouwd advies te geven

  • Klaar voor jullie school van de toekomst

Training Brede school & IKC

Tijdens de training die CNV Academie over de brede school en het IKC geeft komen de eigenschappen van deze concepten uitvoerig aan bod. Zo kun je in een discussie over deze onderwerpen met inhoudelijke argumenten reageren en als raad een afgewogen oordeel vellen. Juist over de toekomst van je school wil je als MR ten allen tijden mee kunnen praten!

MR_training_brede_school_en_integraal_kindcentrum

MR partnerschap

Sluit een abonnement af voor alle vragen waar je als MR mee te maken krijgt. Je bepaalt zelf of je de uren inzet voor training en/of advies.

CNV Academie en medezeggenschap

De medezeggenschapsraad stippelt de weg naar de toekomst uit en kan daarbij zelfs van doorslaggevend belang zijn, als de raad maar sterk in zijn schoenen staat en weet waar de discussie over gevoerd wordt. Inhoudelijk onderlegd zijn is dan noodzaak. CNV Academie biedt jullie die inhoudelijke ondersteuning waar nodig.

Vergelijkbare trainingen

training_MR

Basistraining (G)MR

Categorie:

Om als MR of GMR slagvaardig te kunnen zijn, moeten de leden ervan...

(G)MR Activiteitenplan

Categorie:

De (G)MR vormt samen met de directie een belangrijke tandem met betrekking tot...
MR_training_fusie_en_reorganisatie

(G)MR: Fusie en reorganisatie

Categorie:

Bij een fusie of reorganisatie zal ook de medezeggenschapsraad om advies worden...
MR_training_begroting

(G)MR: Begroting en jaarrekening

Categorie:

De medezeggenschapsraad krijgt verschillende stukken onder ogen waar...