De medezeggenschapsraad krijgt verschillende stukken onder ogen waar inhoudelijk op moet worden gereageerd. Dat is nog niet altijd eenvoudig, want met name financiële stukken bevatten vaak veel jargon en berekeningen die op het eerste oog niet doorzichtig zijn. Hoe kan de (G)MR op zulke stukken goed reageren, als de leden ervan niet bekend zijn met de terminologie? CNV Academie traint medezeggenschapsraden, zodat de begroting en de jaarrekening geen geheimen meer kennen.

Na deze training ben je:

  • In staat cijfers te interpreteren

  • Mondig als het op financiële kritiek aankomt

  • Beter onderlegd als medezeggenschapsraad

Training Begroting & jaarrekening (G)MR

CNV Academie geeft jullie controle over rekeningen. We bekijken wat voor cijfers in de begrotingen en jaarrekening staan en verklaren alles wat nu nog onduidelijk is. We maken inzichtelijk waarom de financiële stukken er zo uitzien en wijzen aan waar jullie extra op moeten letten. In het vervolg zijn deze stukken geen struikelblok meer en weten jullie als (G)MR hoe jullie hier inhoudelijk op moeten reageren.

training_HRM'ers_en_zij-instromers

Je weg vinden in de cijfers

Financiële stukken zijn voor veel medezeggenschapsraden een moeilijk punt. De meeste leden kunnen de stukken onvoldoende doorgronden, wat er toe kan leiden dat het controleren ervan door die paar leden met boekhoudervaring moet worden gedaan. Soms blijft het bij een vluchtige scan, omdat niemand er echt wijs uit kan. Dat willen jullie toch liever anders zien? Je kunt grip op de cijfers krijgen!

MR partnerschap

Sluit een abonnement af voor alle vragen waar je als MR mee te maken krijgt. Je bepaalt zelf of je de uren inzet voor training en/of advies.

CNV Academie en de (G)MR

Een sterke medezeggenschapsraad biedt perspectief voor de hele sector onderwijs, daarom steunt CNV Academie de MR en GMR en reiken we jullie die hand met trainingen, coaching en workshops, zodat jullie je werk nog beter kunnen doen. Onze trainingen zijn toegankelijk voor iedereen, dus niet alleen voor leden van CNV.

Vergelijkbare trainingen

training_MR

Basistraining (G)MR

Categorie:

Om als MR of GMR slagvaardig te kunnen zijn, moeten de leden ervan...

(G)MR Activiteitenplan

Categorie:

De (G)MR vormt samen met de directie een belangrijke tandem met betrekking tot...
MR_training_fusie_en_reorganisatie

(G)MR: Fusie en reorganisatie

Categorie:

Bij een fusie of reorganisatie zal ook de medezeggenschapsraad om advies worden...

Maak werk van je werkverdelingsplan

Categorie:

Klik hier voor de infographic van het werkverdelingsplan. In de nieuwe Cao voor...