De (G)MR vormt samen met de directie een belangrijke tandem met betrekking tot het kwaliteitsbeleid van de organisatie.
Om goed op de tandem vooruit te komen is het belangrijk dat de (G)MR en Directie elkaar zien als gelijkwaardige gesprekspartners.                                          Het Activiteitenplan is helpend om het mooie spel tussen zeggenschap en medezeggenschap vorm te geven.
De CNV Academie heeft ervaring met dit proces en kan daarom passende ondersteuning geven. De training kan ook online gegeven worden.

Na deze training:

 • Weet je beter waar je als MR staat

 • Zijn nieuwe MR-leden sneller ingevoerd in het MR-werk

 • Eerste opzet van jullie eigen activiteitenplan

Waarom een activiteitenplan?

De speelruimte van de (G)MR wordt bepaald door vier documenten:

 • Medezeggenschapsstatuut
 • Medezeggenschapsreglement
 • Managementstatuut
 • Activiteitenplan

Het activiteitenplan is met de invoering van de wet ‘Versterking bestuurskracht’ een belangrijk document geworden voor elke (G)MR.

De bekostiging van de medezeggenschap door het bevoegd gezag loopt via de legitimering en verantwoording van de kosten in het activiteitenplan. Met andere woorden, de MR geeft in haar activiteitenplan aan welke kosten er het komende jaar voor medezeggenschap verwacht kunnen worden (abonnementen, inschakelen van derden, bijscholing, deelname aan WMS-congres e.d.). Mits redelijkerwijs is het bevoegd gezag verplicht deze kosten te betalen. Hiervoor is artikel 28 van de WMS aangepast.

Maar het AP is meer. In het document kan de MR verwoorden wat voor MR het wil zijn (missie & visie), welke doelstellingen ze nastreeft, taakverdeling binnen de MR, rooster van aftreden, jaarplanning  (gekoppeld aan jaarplanning school)

Met dit document is de MR steeds beter in staat om als zelfstandig orgaan te functioneren. Een orgaan dat zelf de regie voert over haar agenda. Met een goed activiteitenplan volgt de MR de ontwikkeling van de school en houdt zij haar kennis vast.

Het opzetten van een activiteitenplan.

De (G)MR wil graag zicht krijgen op de eigen identiteit.
- Wat voor (G)MR willen we zijn?
- Hoe kan de (G)MR vanuit zelfstandigheid opereren?
- Hoe wordt de (G)MR een gelijkwaardige gesprekspartner van de directie?
Het Activiteitenplan is een handleiding voor medezeggenschap in jullie organisatie.

De CNV Academie helpt met de opzet van een Activiteitenplan met behulp van een digitaal format dat al van brontekst is voorzien.
Onze samenwerking bestaat uit een gezamenlijke bijeenkomst (kan ook online) waarna jullie zelfstandig verder kunnen werken aan het concept. Is het concept klaar, dan geven wij daar graag feedback op.

Wat levert het activiteitenplan op?

 • Omdat het Activiteitenplan gekoppeld is aan het jaarplan van de school wordt de samenwerking met de directie bevorderd.
 • Het versterkt de communicatie met de achterban
 • De besluiten (instemming) zijn kwalitatief beter.
 • De MR wordt proactief omdat ze de onderwerpen kent.
 • De MR heeft regie over de eigen agenda.
 • De MR wordt een zelfstandig opererend orgaan