De (G)MR vormt samen met de directie een belangrijke tandem met betrekking tot het kwaliteitsbeleid van de organisatie.
Om goed op de tandem vooruit te komen is het belangrijk dat de (G)MR en Directie elkaar zien als gelijkwaardige gesprekspartners. Het Activiteitenplan is helpend om het mooie spel tussen zeggenschap en medezeggenschap vorm te geven.
De CNV Academie heeft ervaring met dit proces en kan daarom passende ondersteuning geven.

Na deze training:

  • Weet je beter waar je als MR staat

  • Zijn nieuwe MR-leden sneller ingevoerd in het MR-werk

  • Eerste opzet van jullie eigen activiteitenplan

Het opzetten van een activiteitenplan.

De (G)MR wil graag zicht krijgen op de eigen identiteit.
- Wat voor (G)MR willen we zijn?
- Hoe kan de (G)MR vanuit zelfstandigheid opereren?
- Hoe wordt de (G)MR een gelijkwaardige gesprekspartner van de directie?
Het Activiteitenplan is een handleiding voor medezeggenschap in jullie organisatie.

De CNV Academie helpt met de opzet van een Activiteitenplan met behulp van een digitaal format dat al van brontekst is voorzien.
Onze samenwerking bestaat uit een gezamenlijke bijeenkomst waarna jullie zelfstandig verder kunnen werken aan het concept. Is het concept klaar, dan geven wij daar graag feedback op.

Wat levert het activiteitenplan op?

  • Omdat het Activiteitenplan gekoppeld is aan het jaarplan van de school wordt de samenwerking met de directie bevorderd.
  • Het versterkt de communicatie met de achterban
  • De besluiten (instemming) zijn kwalitatief beter.
  • De MR wordt proactief omdat ze de onderwerpen kent.
  • De MR heeft regie over de eigen agenda.
  • De MR wordt een zelfstandig opererend orgaan