Een goede verhouding tussen directie en medezeggenschapsraad legt een stevige basis voor het dagelijks werk in de sector onderwijs. Als directie en MR onderling duidelijk communiceren en van elkaar weten wat ze aan elkaar hebben, kan de MR een grote meerwaarde zijn voor de directie en omgekeerd. Dat goede evenwicht maakt CNV Academie bereikbaar bij de training ''Directie en medezeggenschap”.

Jouw relatie met de MR

Als leidinggevende zul je ongetwijfeld regelmatig met de MR te maken hebben, waarbij als het goed is de nadruk ligt op opbouwende kritiek en samenwerking. Maar wat verwacht de raad nu precies van je? Welke speelruimte heb jij en welke middelen heeft de raad tot zijn beschikking? Weten jullie van elkaar waar jullie voor staan? Vaak blijkt dat de communicatie eenzijdig is. Daar kan veel meer uit worden gehaald en daar kun jij als directeur het initiatief in nemen.

Na deze training ben je:

  • Zekerder over de rolverdeling tussen MR en directie

  • In staat het gesprek over en weer aan te gaan

  • Vertrouwd met het takenpakket van de MR

Eerste Hulp Bij Medezeggenschap

Onze training voor directies noemen we ook wel ''Eerste Hulp Bij Medezeggenschap”, EHBM. Dat laat, ondanks de knipoog, ook wel zien hoe noodzakelijk deze training is, want voor veel directies blijkt de omgang met de MR voor hoofdbrekens te zorgen. Men heeft vaak wel een idee van wat kan en moet, maar in de praktijk is van een vruchtbare samenwerking onvoldoende sprake. CNV Academie laat zien dat hier veel meer uit te halen is.

MR partnerschap

Sluit een abonnement af voor alle vragen waar je als MR mee te maken krijgt. Je bepaalt zelf of je de uren inzet voor training en/of advies.

CNV Academie voor directies

CNV hecht veel belang aan het goed functioneren van de medezeggenschapsraden, omdat zij een waarborg vormen voor de kwaliteit van de sector onderwijs. Daarom bieden we gerichte trainingen voor MR-leden, maar dus ook voor directies, want uiteindelijk hebben beide partijen voordeel bij medezeggenschap. CNV Academie heeft trainingen voor iedereen en daarbij maakt het ook niet uit of je CNV-lid bent of niet.

Vergelijkbare trainingen

training_MR

Basistraining (G)MR

Categorie:

Om als MR of GMR slagvaardig te kunnen zijn, moeten de leden ervan...

(G)MR Activiteitenplan

Categorie:

De (G)MR vormt samen met de directie een belangrijke tandem met betrekking tot...
MR_training_fusie_en_reorganisatie

(G)MR: Fusie en reorganisatie

Categorie:

Bij een fusie of reorganisatie zal ook de medezeggenschapsraad om advies worden...
MR_training_begroting

(G)MR: Begroting en jaarrekening

Categorie:

De medezeggenschapsraad krijgt verschillende stukken onder ogen waar...