Om als PVT slagvaardig te kunnen zijn, moeten de leden ervan vanzelfsprekend goed weten waar ze staan, wat de taken van de PVT precies zijn en waarmee er rekening moet worden gehouden. Een solide basis maakt de PVT daadkrachtig en flexibel. De basistraining PVT van CNV Academie bouwt die basis, zodat de PVT zijn nut kan bewijzen.

Na deze training ben je:

  • Op de hoogte van relevante regelgeving

  • Een stevig gefundeerde PVT!

  • Praktisch voorbereid op het werk dat jullie gaan doen

Wat is een PVT?

Als een organisatie klein is (meer dan 10 en minder dan 50 personeelsleden) is er geen verplichting om een Ondernemingsraad (or) in te stellen. Wel moet er dan een personeelsvertegenwoordiging (pvt) worden georganiseerd.
Soms wordt dat aantal van 50 in een cao nog verlaagd naar 35 of 25.

Tijdens de workshop

In deze basiscursus gaan we in op:

  • Rechten en plichten van de pvt
  • De pvt en de bestuurder
  • De pvt en zijn achterban (het totale personeel)
  • Hoe kun je de medezeggenschap op een goede wijze vorm geven

Aan de slag in de PVT

Je rol in de pvt biedt allerlei kansen en mogelijkheden om op een positieve manier invloed te hebben. Dat geeft een goed gevoel, maar het kan omslaan in teleurstelling als jullie er als pvt onvoldoende in slagen jullie ideeën over te brengen op anderen. Wat is je taak nu precies? Welke ruimte is er, welke regels zijn er? Waar moet je in ieder geval rekening mee houden bij het werk dat je gaat doen? Dat zijn wezenlijke vragen waar CNV Academie de antwoorden op heeft.