De rol van de ondernemingsraad is vastgelegd in wet- en regelgeving, zoals de CAO, de WOR en in het pakket aan bevoegdheden dat aan de ondernemingsraad is toegewezen. Binnen deze kaders kan de OR zijn werk doen op een manier die goed aansluit bij wat er in de sector van de OR verwacht wordt. CNV Academie maakt in de OR-basistraining inzichtelijk wat de wet- en regelgeving precies inhoudt en waar raadsleden rekening mee moeten houden.

Na deze training ben je:

  • Op de hoogte van wat er van je wordt verwacht

  • Bekend met de relevante regelgeving

  • In staat om gebruik te maken van de mogelijkheden

Jullie taken als OR

Als lid van een OR heb je uiteraard wel een duidelijk idee van wat je wil bereiken en ook van wat anderen hopen dat je bereikt, maar concrete kennis van de regels waar je mee moet werken, of van de CAO-afspraken die voor jullie van betekenis zijn, daar ontbreekt het vaak wel aan. Om jullie werk echt goed te kunnen doen zul je je hier wel in moeten verdiepen. CNV Academie helpt daarbij.

Tijden en locatie

17 januari 2019
Van 13.00 tot 16.00 uur, Utrecht

19 maart 2019
Van 13.00 tot 16.00, Utrecht

basistraining_OR_incompany

Basistraining OR

Laten we beginnen bij het begin – dat is wat CNV Academie doet bij de basistraining OR. Wat zijn de regels en waarom zijn ze er gekomen? Wat is het uitgangspunt van de gemaakte afspraken? Hoe kunnen jullie als OR jullie werk doen met de taakomschrijvingen in het achterhoofd? De rechten en plichten van een OR zijn de blauwdruk van jullie uiteindelijke werk. Binnen deze kaders gaan jullie aan de slag.

OR partnerschap

Sluit een abonnement af voor alle vragen waar je als OR mee te maken krijgt. Je bepaalt zelf of je de uren inzet voor training en/of advies.

CNV Academie en OR

Bij het werk van de OR komt veel kijken en OR-leden kunnen daar best wat ondersteuning bij gebruiken. Die ondersteuning biedt CNV Academie, in de vorm van Partnerschappen en trainingen, maar ook door te coachen of door vragen te beantwoorden. Wij zijn er voor alle betrokkenen, dus niet alleen voor CNV-leden. Neem contact met ons op, dan kijken we wat we voor jullie kunnen betekenen!

Vergelijkbare trainingen

MR_HBO_nieuwe_cao

Nieuwe cao MBO: Het werkdrukplan

Categorie:

In de nieuwe cao voor het mbo is opgenomen dat er iedere vier jaar een...
MR_advies_strippenkaart

Basistraining PVT (Personeels-vertegenwoordiging)

Categorie:

Om als PVT slagvaardig te kunnen zijn, moeten de leden ervan vanzelfsprekend...
OR_advies

OR: Partnerschap

Categorie:

De ondernemingsraad kan veel profijt hebben van de inhoudelijke ondersteuning...
OR_training_achterban_mobiliseren

OR: Achterban

Categorie:

De ondernemingsraad vertegenwoordigt verschillende partijen en heeft als...