Hard werken loont, maar hard werk kan ook negatief uitpakken. Een te hoge werkdruk gaat uiteindelijk ten koste van de productiviteit en van de gezondheid van werknemers. Door goed om te leren gaan met werkdruk en de focus te verleggen naar werkplezier loont werken nog meer en blijven we samen sterk en gezond.

Na deze training ben je:

 • Enthousiast en ambitieus

 • Een efficiënte planner (timemanagement)

 • Werkdruk de baas

Werken onder druk

Werkdruk is een negatief woord. "Druk" betekent in letterlijke zin ook hetzelfde als "stress". Als je een hoge werkdruk ervaart zegt dat dus veel over jouw gevoel op je werk. Het is ook een signaal dat je niet mag negeren: die hoge werkdruk heeft invloed op je gezondheid. Hoe weer je je tegen werkdruk? Hoe zorg je dat je productief blijft en tegelijk geen slecht gevoel aan je werk over houdt? Verander je instelling en maak van werkdruk werkplezier!

Training "Van werkdruk naar werkplezier"

Iedere baan is anders. De training "Van werkdruk naar werkplezier" neemt jouw persoonlijke situatie als uitgangspunt en maakt zichtbaar waar de knelpunten zitten, en hoe je die kennis kunt gebruiken om je situatie te veranderen. Je ontwikkelt je tot de werknemer die je wilt zijn, juist door dicht bij jezelf te blijven en je eigen gedachtes en gewoontes bij te sturen. Zo wordt werken weer echt plezierig.

CNV Academie en werkdruk

De beste werkplek, daar zorgt CNV voor; CNV Academie zorgt dat jij het beste uit jezelf haalt. Ga aan het werk met de kennis van CNV en verbeter jezelf en anderen op een aanstekelijke en prikkelende manier. CNV Academie is er voor jou en voor je collega's, zeker niet alleen voor leden van CNV. Maak gebruik van ons aanbod!

Werken kost energie, maar het levert ook energie op. Enthousiasme en ambitie zijn aanstekelijk en maken een team succesvol. Tegelijk kan er veel energie kruipen in zaken die weinig zinvol zijn of die geen voldoening geven - dat vreet energie. CNV Academie brengt Energie in evenwicht door een goede afweging te maken van wat zin geeft en wat niet.

Jouw energie op het werk

Na een dag werken hoop je moe maar voldaan naar huis te gaan. Als je wel moe bent, maar nauwelijks voldaan, is dat een belangrijk signaal: je werk kost je energie maar geeft je daar geen nieuwe energie voor terug. Dat gaat ten koste van je werkplezier en uiteindelijk ook van je gezondheid. Hoe ga je verstandig om met jouw energie? Wat loont de moeite en wat niet? CNV Academie helpt je bij het maken van de juiste keuzes.

Na deze training ben je:

 • Vol energie maar in balans

 • Duidelijk over je prioriteiten

 • Een energiegever

Energievreters en energiegevers

Tijdens de training "Energie in evenwicht" kijken we naar jouw taken op de werkvloer en naar jouw energie. Wat vreet energie, wat inspireert je? Als je een goed inzicht krijgt in de energiegevers en energievreters op je werk, kun je op basis daarvan je activiteiten beter verdelen, en zorgen dat je werk je weer de voldoening geeft waar je kracht uit put. Zo kun jij op jouw beurt je collega's weer inspireren.

CNV Academie geeft energie

CNV steekt veel energie in het verbeteren van arbeidsomstandigheden en het verdedigen van jouw belangen. CNV Academie geeft jou de energie om ons voorbeeld te volgen en om met behulp van onze ervaring en kennis jouw dagelijkse werk naar je hand te zetten, zodat werken voldoening geeft en jij op jouw beurt anderen weer weet te inspireren.

Werkdruk gaat ons allemaal aan, want bij een hoge werkdruk functioneert een team slecht en zijn de resultaten minder dan ze hadden kunnen zijn. Het loont dus om werkdruk tegen te gaan - daar wordt iedereen gezonder van. CNV Academie brengt bij werkdrukbegeleiding voor teams dit algemene belang ter sprake en geeft inzicht in wat teams kunnen doen om werkdruk te verminderen.

Werkdruk in je team

Vaak hebben mensen nog het gevoel dat ze alleen staan als ze een hoge werkdruk ervaren. We zien zelfs dat teamleden zich hiervoor schamen en daarom aarzelen werkdruk bespreekbaar te maken. CNV Academie laat jullie zien dat een hoge werkdruk een zaak van het hele team is. Zijn de taken wel goed verdeeld? Communiceren jullie goed over werkdruk? Hoe pakken jullie het timemanagement aan?

Na deze training ben je:

 • Eerlijk naar elkaar over werkdruk

 • Weerbaar als team

 • Uitgerust en voldaan na een werkweek

Coaching tegen werkdruk

De coach van CNV Academie weet wat werkdruk is en wat werkdruk doet met een team. Daarom reiken we jullie ook graag de instrumenten aan om werkdruk te verminderen. De coach bekijkt de werkzaamheden van jouw team en brengt in kaart waar de valkuilen liggen. Samen maken we spanningen bespreekbaar en trekken we grenzen. Timemanagement is een belangrijk wapen tegen werkdruk. De coach legt uit hoe je dit aanpakt, zodat die hoge werkdruk echt teruggedrongen wordt.

CNV Academie als coach

CNV ken je natuurlijk als vakbond en in die rol maken we werk van het terugdringen van werkdruk, bijvoorbeeld door hierover afspraken vast te leggen in de CAO's. Maar CNV doet meer. We onderkennen het belang van begeleiding op de werkvloer en daarvoor hebben we coachingprogramma's ontwikkeld. Daarnaast ondersteunt CNV Academie via partnerschappen en verzorgt workshops en trainingen. Samen maken we werk beter!

De werkdag zit vol uitdagingen - en vol valkuilen. Goede tijdsplanning is noodzaak, om efficiënt en succesvol te kunnen blijven werken. Timemanagement zorgt er niet alleen voor dat het werk goed en voor de deadline gedaan is, het zorgt er ook voor dat de werkdruk beheersbaar blijft en we het overzicht niet verliezen. Dat is in ieders voordeel.

Pluk de dag, plan je tijd

Je wilt je werkdag goed besteden, maar je weet ook dat dat nog geen vanzelfsprekendheid is. Mailtjes, telefoontjes, iets opzoeken op internet, je eigenlijke werk: het loopt door elkaar en uiteindelijk is de dag vlugger om dan het werk klaar is. Hoe kun je je tijd goed indelen en toch flexibel zijn? Hoe voorkom je dat je achter de feiten aanloopt? Hoe houd je je werkdruk onder controle? Timemanagement geeft je grip op je uren en wij helpen je daar bij.

Na deze training ben je:

 • Een efficiënte planner

 • Weerbaar tegen werkdruk

 • Volop inzetbaar en toch gerust

Training "Timemanagement"

De training "Timemanagement" van CNV Academie laat je het evenwicht vinden tussen tijdsdruk, ontspanning, werklust, deadlines en alle andere elementen die samen maken dat je werkdag zo vol lijkt te zitten. Geïnspireerd door de boeken van Stephen Covey én onze kijk op hoe werk samengaat met privé, geven we je alle instrumenten in handen om jouw tijd goed in te delen. Timemanagement maakt je een betere werknemer, en tegelijk ben je beter uitgerust...

incompany_training_timemanagement

Timemanagement met CNV Academie

CNV Academie brengt de praktijkervaring van CNV en de wetenschappelijke inzichten over werkdruk en timemanagement bij elkaar in toegankelijke, laagdrempelige trainingen voor jou en je collega's. Je hoeft geen vakbondslid te zijn om toch iets van ons op te steken, iedereen is welkom. CNV Academie laat zien dat CNV meer is dan alleen een vakbondsorganisatie, wij zijn er ook om jou te motiveren.

Ambulante medewerkers, bijvoorbeeld in de jeugdzorg of de schuldhulpverlening, hebben een grote verantwoordelijkheid en zijn in hun werk vaak onmisbaar voor de mensen die ze begeleiden. Die verantwoordelijkheid gaat vaak samen met een hoge werkdruk en een tekort aan tijd. Goed timemanagement kan ambulante medewerkers het overzicht geven om hun werk weer op een prettige manier te doen. Daar varen alle betrokkenen wel bij.

Na deze training ben je:

 • Flexibel en toch stipt

 • Ontspannen en uitgerust

 • Tevreden met een overzichtelijke baan

Tijdsdruk als ambulant medewerker

Als ambulant medewerker heb je vaak te maken met de druk van de klok. Je werk vraagt veel aandacht en betrokkenheid, maar vaak lukt het onvoldoende op een werkdag gedaan te krijgen wat je wilde, omdat afspraken uitlopen en dossiers meer flexibiliteit verlangen dan je agenda toelaat. Juist in dit vak is goed timemanagement belangrijk - en heel ingewikkeld tegelijk. CNV Academie helpt je je tijd op een efficiënte manier te verdelen.

Timemanagement

In stressvolle werksituaties is goed timemanagement vaak de sleutel tot de oplossing. Ook voor ambulante medewerkers geldt dat je door je tijd goed in te plannen veel meer uit je dag kunt halen. Leer om de duur van afspraken in te schatten en breng flexibiliteit in je agenda, om beter op verrassingen te zijn voorbereid.

CNV Academie helpt bij werkdruk

Als vakbondsorganisatie heeft CNV in tal van sectoren ervaring opgedaan en een goed inzicht gekregen in de valkuilen en uitdagingen die bij je werk komen kijken. CNV Academie zet onze inzichten om in perspectieven voor jou en je collega's. We trainen je om meer uit je werkdag te halen en dragen zo bij aan jouw werkplezier. Dat doen we zowel voor leden als voor niet-leden, dus aarzel niet de training aan te vragen!

Iedereen heeft zijn grenzen, maar als de werkdruk te hoog wordt, worden die gemakkelijk overschreden. Dat heeft negatieve gevolgen, ook op de lange termijn. Wie te veel hooi op z'n vork neemt, zal daar uiteindelijk hinder van ondervinden en dat is slecht voor iedereen in het team. Wees
weerbaar tegen deze negatieve invloeden en houd werk gezond!

Bescherm jezelf

Je werk daagt je uit en dat is mooi, maar het kan je ook te veel worden. Hoe merk je dat op tijd? Wat kun je doen om jezelf tegen stress op het werk te wapenen? Voorkomen is beter dan genezen, dus het is zeker de moeite waard om op het juiste moment aan de bel te trekken. Maar hoe pak je dat aan? Hoe bescherm je jezelf? Je weerbaarheid heb je zelf in de hand - als je weet waar je op moet letten.

Na deze training ben je:

 • Eerlijk over je grenzen

 • Opgewassen tegen stress op het werk

 • In staat om je ambities te verwezenlijken

Training "Weerbaar zijn en blijven"

Als je je talenten kent, dan weet je wat je te verdedigen hebt. De training "Weerbaar zijn en blijven" leert je hoe je, door dicht bij jezelf te blijven en uit te gaan van je eigen kracht, weerbaar bent in situaties die je stress kunnen bezorgen. Je leert "nee" te zeggen als het moet en "ja" als dat goed voor je is. Een betere houding en eerlijkere communicatie zorgen ervoor dat je sterk staat op de momenten die dat van je vragen.

Weerbaar met CNV Academie

Altijd toont CNV zich weerbaar en strijdlustig, maar nooit zonder de dialoog uit het oog te verliezen. Wij weten hoe we anderen kunnen overtuigen door uit te gaan van onze eigen kracht. Vanuit die filosofie helpen we ook jou graag op weg in je carrière. CNV Academie traint je en ondersteunt je, zodat je waardig en weerbaar blijft. Daar zit onze gezamenlijke kracht.

incompany_training_weerbaar_zijn_en_blijven

Nu we steeds later met pensioen gaan, is vitaliteit op leeftijd alleen maar belangrijker, juist ook op de werkvloer. Door rekening te houden met elkaar en ieders kwaliteiten te waarderen, blijft werken voldoening geven en kunnen we ons samen blijven inzetten voor het beste resultaat. Deze training bereid ons voor op de toekomst!

Langer aan het werk

Je moet langer doorwerken - dat dient het algemeen belang, maar kun je er zelf ook energie uit putten? Dat is voor veel oudere werknemers niet vanzelfsprekend. Maar juist door je instelling te veranderen kun je met nieuwe ambitie aan het werk gaan, je ziet meer perspectieven en weet dat je uit de voeten kunt met andere uitdagingen en met stress op het werk. Hoe pak je dat aan? CNV Academie helpt je graag bij het vervolg van je carrière.

Na deze training ben je:

 • Ambitieus en vol energie

 • Gelukkig en gezond

 • Klaar voor de toekomst

Vitaal aan het werk, ook op leeftijd

Werk kan energie vreten, maar het kan ook energie geven. De training "Vitaliteit op leeftijd" opent je de ogen en laat je zien hoe je weer volop kracht kunt putten uit het dagelijks werk, hoe je anderen kunt motiveren en hoe je zelf gelukkig wordt van je baan. Voldoening is ons uitgangspunt. We laten je zien hoe je door goede planning, en door voor jezelf op te komen, een hoge werkdruk kunt voorkomen. Ga gelukkig aan de slag!

CNV Academie en vitaliteit

CNV neemt je belangen serieus; CNV Academie laat je zien hoe jij werk maakt van je belangen. We ondersteunen je in je verdere loopbaan en maken je duidelijk waar je kansen liggen, zodat je weerbaar bent en met volle kracht aan het werk kan gaan en blijven. CNV Academie ziet talent en geeft verdieping. Wij zijn er zowel voor leden als voor niet-leden, iedereen doet mee!

Een hoge werkdruk is voor niemand goed: niet voor de individuele werknemer, niet voor het team en niet voor de resultaten van de organisatie. Daarom is het van belang dat werkdruk weggenomen wordt, zodat de kwaliteit gewaarborgd blijft. Het herkennen en erkennen van geeft leidinggevenden grip op stress, zodat het team gezond en succesvol blijft.

Na deze training ben je:

 • Alert op werkdruksignalen

 • Benaderbaar en oplossingsgericht

 • Coach van een trots team

Werkdruk herkennen

Veel mensen voelen een bepaalde gêne wanneer ze de werkdruk als te hoog ervaren. Ze zullen dan ook niet direct op jou als leidinggevende afstappen om hun grens aan te geven. Daarom zul jij op jouw beurt hun grens moeten bewaken. Hoe herken je werkdruk voor mensen er echt nadeel van ondervinden? Naar welke signalen moet je luisteren, welke processen moet je extra in de gaten houden?

Training "Omgaan met werkdruksignalen"

CNV Academie weet waaraan je werkdruk herkent en wij weten ook hoe je problemen door hoge werkdruk kunt voorkomen. In onze training "Omgaan met werkdruksignalen" geven we een helder overzicht van waar je op moet letten en onderstrepen we het belang van goede communicatie, slim timemanagement en jouw coachende rol als leidinggevende. Zo laat je je team trots zijn op het werk dat ze doen.

CNV Academie en werkdruk

Als vakbondsorganisatie weet CNV alles van arbeid en kennen we de gevaren van een te hoge werkdruk. We helpen je medewerkers om op te komen voor hun belangen, maar we helpen leidinggevenden tegelijk om op onuitgesproken signalen te letten, zodat moeilijkheden voorkomen worden. Wij zoeken de oplossing in dialoog en samenwerking. Dat haalt de druk van de ketel, voor onze leden en voor andere betrokkenen.

De werkdruk in het primair onderwijs is hoog - en zo is het al jaren. De nieuwe CAO belooft daar verandering in te brengen, door de 40-urige werkweek, maar dat moet dan nog wel in de praktijk kunnen worden omgezet. CNV Academie biedt scholen begeleiding bij het doorvoeren van verbetering, het vinden van een nieuwe taakverdeling en de vermindering van werkdruk.

Na deze training zijn jullie:

 • Vernieuwend aan het werk

 • Ingespeeld op elkaar als team

 • Uitgerust na een mooie werkweek

Werkdruk in het onderwijs

Als je werkt in het primair onderwijs, dan weet je natuurlijk hoeveel voldoening je uit je baan kunt halen, hoe leuk het lesgeven is en hoeveel je van de kinderen in je klas terugkrijgt. Maar je weet ook hoe het werk zich op kan stapelen: de hoge werkdruk in het onderwijs is een veelbesproken kwestie. Wat kunnen jullie als team doen om die werkdruk te verminderen? Hoe doorbreek je de oude patronen? Hoe maak je die 40-urige werkweek reëel? CNV Academie begeleidt jullie naar de antwoorden.

werkdruk verminderen po

Werkdrukbegeleiding

Het werk blijft, maar de werkdruk kan echt worden verminderd. Goede afspraken, een betere taakverdeling, slim timemanagement en een heldere manier van communiceren - samen kunnen die veranderingen veel betekenen. Het verminderen van werkdruk vereist een andere aanpak dan de vertrouwde, het kost soms moeite om oude gewoontes te doorbreken. Gerichte begeleiding zorgt ervoor dat jullie je doel ook werkelijk bereiken.

CNV Academie en werkdruk

CNV heeft zich hard gemaakt voor de nieuwe CAO, die eindelijk werk maakt van het terugdringen van de werkdruk in het primair onderwijs. Maar we begrijpen goed dat met alleen een CAO de problemen nog niet zijn opgelost. De trainers van CNV Academie zorgen ervoor dat de nieuwe CAO ook op een werkbare manier in de praktijk wordt gebracht. Dan vermindert de werkdruk pas echt.

Doordat er veel meer dan vroeger moet worden vastgelegd in plannen en verslagen, is er veel extra werk bij gekomen in de betrokken sectoren, zoals het onderwijs. Administratie en planlast zorgen voor extra werkdruk in een vakgebied dat toch al met hoge werkdruk te kampen heeft. CNV Academie helpt om een betere omgang met de nieuwe eisen te vinden, zodat de werkdruk afneemt.

Na deze training ben je:

 • Beter op de hoogte van de eisen

 • In staat om je taken te combineren

 • Minder vatbaar voor werkdruk

Extra werk door administratie

Je hebt het eigenlijk al druk genoeg, en dan komt daar óók nog die administratie bij - dat is bij veel mensen het overheersende gevoel. Het plannen en beschrijven van je werkzaamheden kost tijd die je beter kunt gebruiken. Wat is het nut van al dat administreren? Kan het niet in minder tijd, kan het niet efficiënter? En hoe kun je zelf het beste je dag indelen? Bij die vragen kan CNV Academie je de helpende hand reiken.

Verminder de werkdruk

De hoge werkdruk moet worden weggenomen, om de kwaliteit die jij in je werk wilt leggen te kunnen waarborgen. Dat kan met een goede planning. Om de taken beter te verdelen is het ook nuttig om een beter inzicht te krijgen in wat er nu precies gedaan moet worden, waarvoor en voor wie. Is alle administratie echt nodig? De specialist van CNV kijkt naar verschillende benaderingen om het probleem van werkdruk weg te nemen.

CNV Academie en werkdruk

De vakbond draagt zorg voor het welzijn van werknemers en het terugdringen van werkdruk is voor dat welzijn heel belangrijk. Om dat te bewerkstelligen zijn er CAO-afspraken, maar CNV wil zich ook in de praktijk inzetten en doet dat met coaching, trainingen en workshops van CNV Academie. Onze diensten zijn zeker niet alleen voor leden: iedereen kan er gebruik van maken!