Werkdruk gaat ons allemaal aan, want bij een hoge werkdruk functioneert een team slecht en zijn de resultaten minder dan ze hadden kunnen zijn. Het loont dus om werkdruk tegen te gaan - daar wordt iedereen gezonder van. CNV Academie brengt bij werkdrukbegeleiding voor teams dit algemene belang ter sprake en geeft inzicht in wat teams kunnen doen om werkdruk te verminderen.

Werkdruk in je team

Vaak hebben mensen nog het gevoel dat ze alleen staan als ze een hoge werkdruk ervaren. We zien zelfs dat teamleden zich hiervoor schamen en daarom aarzelen werkdruk bespreekbaar te maken. CNV Academie laat jullie zien dat een hoge werkdruk een zaak van het hele team is. Zijn de taken wel goed verdeeld? Communiceren jullie goed over werkdruk? Hoe pakken jullie het timemanagement aan?

Na deze training ben je:

  • Eerlijk naar elkaar over werkdruk

  • Weerbaar als team

  • Uitgerust en voldaan na een werkweek

Coaching tegen werkdruk

De coach van CNV Academie weet wat werkdruk is en wat werkdruk doet met een team. Daarom reiken we jullie ook graag de instrumenten aan om werkdruk te verminderen. De coach bekijkt de werkzaamheden van jouw team en brengt in kaart waar de valkuilen liggen. Samen maken we spanningen bespreekbaar en trekken we grenzen. Timemanagement is een belangrijk wapen tegen werkdruk. De coach legt uit hoe je dit aanpakt, zodat die hoge werkdruk echt teruggedrongen wordt.

CNV Academie als coach

CNV ken je natuurlijk als vakbond en in die rol maken we werk van het terugdringen van werkdruk, bijvoorbeeld door hierover afspraken vast te leggen in de CAO's. Maar CNV doet meer. We onderkennen het belang van begeleiding op de werkvloer en daarvoor hebben we coachingprogramma's ontwikkeld. Daarnaast ondersteunt CNV Academie via partnerschappen en verzorgt workshops en trainingen. Samen maken we werk beter!

Een hoge werkdruk is voor niemand goed: niet voor de individuele werknemer, niet voor het team en niet voor de resultaten van de organisatie. Daarom is het van belang dat werkdruk weggenomen wordt, zodat de kwaliteit gewaarborgd blijft. Het herkennen en erkennen van geeft leidinggevenden grip op stress, zodat het team gezond en succesvol blijft.

Na deze training ben je:

  • Alert op werkdruksignalen

  • Benaderbaar en oplossingsgericht

  • Coach van een trots team

Werkdruk herkennen

Veel mensen voelen een bepaalde gêne wanneer ze de werkdruk als te hoog ervaren. Ze zullen dan ook niet direct op jou als leidinggevende afstappen om hun grens aan te geven. Daarom zul jij op jouw beurt hun grens moeten bewaken. Hoe herken je werkdruk voor mensen er echt nadeel van ondervinden? Naar welke signalen moet je luisteren, welke processen moet je extra in de gaten houden?

Training "Omgaan met werkdruksignalen"

CNV Academie weet waaraan je werkdruk herkent en wij weten ook hoe je problemen door hoge werkdruk kunt voorkomen. In onze training "Omgaan met werkdruksignalen" geven we een helder overzicht van waar je op moet letten en onderstrepen we het belang van goede communicatie, slim timemanagement en jouw coachende rol als leidinggevende. Zo laat je je team trots zijn op het werk dat ze doen.

CNV Academie en werkdruk

Als vakbondsorganisatie weet CNV alles van arbeid en kennen we de gevaren van een te hoge werkdruk. We helpen je medewerkers om op te komen voor hun belangen, maar we helpen leidinggevenden tegelijk om op onuitgesproken signalen te letten, zodat moeilijkheden voorkomen worden. Wij zoeken de oplossing in dialoog en samenwerking. Dat haalt de druk van de ketel, voor onze leden en voor andere betrokkenen.