Klik hier voor de infographic van het werkverdelingsplan.

In de nieuwe Cao voor het primair onderwijs zijn de teams aan zet om met elkaar een werkverdelingsplan op te stellen. Dat betekent dat het team meer professionele ruimte krijgt om zelf aan de slag te gaan met de werkverdeling. Uiteraard vindt de werkverdeling wel plaats binnen de gestelde kaders die het bestuur heeft opgesteld ten aanzien van het bestuursformatieplan en meerjarenformatiebeleid. De schoolleider vormt daarbij de schakel tussen het bestuur en het team en zorgt ervoor dat alle relevante informatie bij het team ligt voordat het gesprek over het werkverdelingsplan wordt gevoerd. Dit betekent dat je als leraar ook goed op hoogte moet zijn van de nieuwe afspraken die hiervoor zijn vastgelegd in de Cao. Daarbij wil CNV Academie jou en je collega’s ondersteunen!

In het werkverdelingsplan leg je  o.a. vast:

 • De verhouding tussen lesgebonden en overige taken

 • De verdeling van de groepen over de leraren

 • Welke overige taken je als team op school verzorgt

 • De tijd voor voor- en na werk

Het opstellen van het werkverdelingsplan

Het is belangrijk dat je met je collega’s goed afstemt hoe je voldoende draagvlak krijgt voor het op te stellen werkverdelingsplan. Een goede communicatie vervult hierin een sleutelrol. In het werkverdelingsplan wordt onder andere vastgeleged welke tijd wordt besteed binnen en buiten de klas voor onderwijsondersteunend personeel, de pauzes en de aanwezigheid op school. Tevens wordt de besteding van de werkdrukmiddelen vastgelegd.

 

Het dialoog bij CNV Academie

CNV Academie combineert de laatste wetenschappelijke kennis met onze rijke ervaring als vakbondsorganisatie. Daar kun jij de vruchten van plukken. Het vraagt immers iets van jou, je collega’s en de schoolleider om hier met elkaar tot goede afspraken te komen. Hoe zorg je ervoor dat je op een effectieve manier duidelijk maakt wat je wensen zijn? Ook daarbij is een goede communicatie van belang, zodat je op een positieve manier invloed kunt uitoefenen op het proces.

Nieuwste ontwikkelingen

Uiteraard willen wij jou en je collega’s inhoudelijk ondersteunen bij het voeren van het gesprek over dit werkverdelingsplan. We praten je bij over de nieuwste ontwikkelingen en afspraken met de betrekking tot de Cao. Daarnaast kunnen wij ook het proces faciliteren om te komen tot een goed werkverdelingsplan.

Zou je meer ruimte willen bij de aanschaf en inzet van nieuwe digitale leermiddelen? Wil jij meer invloed op je eigen professionalisering en meer vrijheid in de pedagogische aanpak van leerlingen binnen je school of je eigen vaksectie?

Belangrijke rol leraar

Jij vervult als leraar een belangrijke rol bij onderwijskundige beslissingen. Daarvoor is het prettig om de professionele ruimte te hebben om je werk goed te kunnen uitvoeren. Het professioneel statuut biedt jou hiervoor handvatten.

Wet beroep leraar

Sinds 1 augustus 2017 is in de Wet beroep leraar de zeggenschap van leraren vastgelegd. Leraren maken hierover in samenspraak met het bestuur afspraken. De Wet beroep leraar geldt voor leraren in het primair, speciaal, voortgezet en middelbaar (beroeps)onderwijs. Vanaf 1 augustus 2018 zijn scholen verplicht een Professioneel statuut op te stellen.

Na deze training ben je:

 • Op de hoogte van de laatste ontwikkelingen mbt Wet beroep leraar

 • Kundig in het voeren van de professionele dialoog bij jullie op school

 • Ondersteund in het opzetten van een professioneel statuut

Geluk bij CNV Academie

CNV Academie combineert de laatste wetenschappelijke kennis met onze rijke ervaring als vakbondsorganisatie. Daar kun jij de vruchten van plukken. Voor de cursussen, trainingen en workshops van CNV Academie hoef je geen vakbondslid te zijn, wij willen onze kennis en ervaring juist delen met de hele maatschappij, omdat we daar allemaal beter van worden.

Handreiking

In de onderstaande link vind je de handreiking die is opgesteld door de AOb, CNV en FvOv.

CNV Academie en professioneel statuut

CNV biedt verschillende mogelijkheden voor ondersteuning bij het opzetten van een professioneel statuut. Eén van de trainers komt op jullie locatie en praat jullie bij over de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de Wet beroep leraar en mogelijkheden met betrekking tot het opstellen van een professioneel statuut. Daarnaast bieden wij ook ondersteuning bij het proces; het voeren van de professionele dialoog bij jullie op school. De trainer stemt de inhoud en de duur van het programma af op jullie wensen.

Steeds vaker wordt er gewerkt met zelfsturende teams. De oude, hiërarchische structuur is losgelaten. Het nieuwe model biedt veel vrijheid en flexibiliteit, maar dat is ook een uitdaging, waar niet ieder team meteen een goede omgang mee kan vinden. De workshop voor zelfsturende teams geeft verfrissende inzichten en stuurt aan op een betere manier van samenwerken.

Na deze training zijn jullie:

 • Voorbereid op valkuilen

 • Goed ingespeeld op elkaars kwaliteiten

 • Een hecht en autonoom team

Valkuilen van een zelfsturend team

De vrijheid die jullie als zelfsturend team hebben, blijkt in de praktijk ook een valkuil: wie draagt de verantwoordelijkheden? Wat is goede tijdsplanning als je samenwerkt? Hoe communiceer je efficiënt? Het zijn allemaal vragen waar je als zelfsturend team geen antwoord op krijgt - want ook dat antwoord stuur je voortaan zelf. CNV Academie kent de antwoorden en helpt jullie op weg.

Workshop voor zelfsturende teams

De workshop voor zelfsturende teams verkent de valkuilen, de typische meningsverschillen, de bronnen van conflict en de risico's (werkdruk, uitstel, slecht timemanagement). Voor een deel zullen jullie die valkuilen zelf al ervaren hebben, voor een deel kun je lering trekken uit de ervaring van andere teams. Op basis van al deze kennis vinden we een betere manier van werken, waardoor jullie team ook echt klaar is voor de toekomst.

CNV Academie begeleidt teams

CNV Academie gaat uit van jouw eigen kracht, of in dit geval van jullie eigen kracht als team. De kennis die wij hebben opgedaan geeft jullie de kans om als zelfsturend team succesvol te zijn. CNV Academie ziet waar groei mogelijk is. Daarom delen wij onze kennis als academie, voor zowel leden als niet-leden, want onze kennis heeft meerwaarde!

Nooit staat het onderwijs stil. De maatschappij verandert en dus veranderen ook onze ideeën over school en over leren. De leerkracht van de toekomst staat zeker voor de klas en weet leerlingen én collega's te enthousiasmeren om het beste uit het leven te halen. Dat is de kracht van dit vak.

Leren over onderwijs

Veranderingen in het onderwijs - niet iedere leerkracht zal daar opgewekt op reageren. De voortdurende ontwikkelingen in de onderwijspraktijk kunnen ontmoedigend zijn. Maar het beste uit de toekomst halen, dat is toch waar het in het onderwijs om draait. Zonder je eigen stijl en aanvoelen te verliezen, kun je uit nieuwe theorieën over leren en werken de energie halen om de leerkracht van de toekomst te zijn. Hoe blijf je op de hoogte van nieuwe ideeën? Hoe houd je controle over de vernieuwingen?

Na deze training ben je:

 • Op de hoogte van de actuele wetenschappelijke inzichten over onderwijs

 • Zeker van jouw rol in die ontwikkeling

 • De leerkracht van de toekomst

Training "Leerkracht van de toekomst"

Tijdens de training "Leerkracht van de toekomst" maakt CNV Academie je wegwijs in de nieuwe wetenschappelijke inzichten over leren en ontwikkelen en schetsen we samen een toekomst van het onderwijs waar we zelf onderdeel van zijn. De nieuwste inzichten zijn inspirerend en geven je de kans het beste uit jezelf te halen - en uit je leerlingen, natuurlijk, want je bent er voor hen. Wees klaar voor hun toekomst!

Vragen die in de leergang het uitgangspunt zijn

 • Hoe (pedagogisch) sensitief ben je nu?
 • Hoe kun je het verschil maken in het leerproces van je leerlingen?
 • Vanuit welke waarden, normen en overtuigingen handel je nu?
 • Hoe versterk je jouw professioneel vermogen, nu en voor later?

CNV Academie kent het onderwijs

CNV Academie combineert de praktische kennis van onze vakbondsleden met de nieuwste wetenschappelijke inzichten, om zo scholen en opleidingen te kunnen inspireren en te stimuleren. Wij laten zien dat CNV meer is dan alleen een vakbond, CNV Academie heeft een maatschappelijke rol te vervullen, niet alleen voor onderwijzend personeel, maar ook voor hun leerlingen.

Mensen willen kunnen groeien in hun carrière, maar het is niet eenvoudig om de stappen die daarvoor nodig zijn ook daadwerkelijk te zetten. Wat als mensen zelf niet goed weten waar ze naartoe willen of welke drijfveren aan hun ambitie ten grondslag liggen? Het loopbaanankersspel, gebaseerd op de loopbaanankers van Edgar Schein, kan op een laagdrempelige manier helpen in het aangaan van het goede gesprek! Leidinggevenden kunnen, door het voor de medewerkers inzichtelijker te maken, de carrièreperspectieven verbeteren. Dat motiveert personeel en zorgt dat de afdeling als geheel meer resultaat boekt, want wie lekker in z'n loopbaan zit, is ook lekker aan het werk.

Na deze training ben je:

 • Een goede gesprekspartner voor je medewerkers

 • Betrokken en stimulerend

 • Diegene die z'n medewerkers net dat duwtje in de rug geeft!

Help je medewerkers vooruit

Als leidinggevende ben jij voor je werknemers het aanspreekpunt als het om hun carrière gaat. In de praktijk blijkt dat mensen dat gesprek moeilijk aangaan, zelfs zo dat ze voor nieuwe stappen in hun carrière eerder naar andere werkplekken kijken dan naar die bij jou. Hoe geef je mensen het inzicht wat ze zouden kunnen ? Laat zien hoe mensen daar zelf invloed op hebben.

Workshop loopbaanondersteuning

Het loopbaanankersspel, gebaseerd op de loopbaanankers van Edgar Schein, kan op een laagdrempelige manier helpen in het aangaan van het goede gesprek! Dit spel staat voor een systematische manier om je eigen activiteiten uit het verleden en aspiraties voor de toekomst te onderzoeken. Het geeft je een duidelijker beeld van jezelf en van de kwaliteiten waarover je beschikt, maar waaraan je nooit veel aandacht hebt geschonken of die je vanzelfsprekend vindt. In de training Loopbaanankers leer je als HRM’er of leidinggevende het goede gesprek aan te gaan aan de hand van het spel.En we leren je hoe je hier een vervolg aan geeft. Dat is goed voor je afdeling als geheel, want gemotiveerde werknemers die weten dat ze kunnen groeien, zullen hun werk met meer plezier en succes doen. Loopbaanbegeleiding helpt iedereen.

CNV Academie en carrière

CNV Academie biedt carrièreperspectieven, door gerichte trainingen voor teams, individuele medewerkers en leidinggevenden. Wij zien kansen en inspireren mensen om het beste uit hun baan te halen, met de nadruk op werkplezier, balans en loopbaanbegeleiding. De trainingen en workshops van CNV Academie zijn voor iedereen toegankelijk, dus zeker niet alleen voor vakbondsleden.

De intervisieleider leert leerkrachten leren. Intervisie is onderwijs binnen het onderwijs, een inhoudelijke ondersteuning voor jonge leerkrachten of ervaren collega's die willen groeien in hun rol. De intervisieleider is motiverend, betrokken en benaderbaar. In de korte leergang intervisieleider worden zet CNV Academie het nut van intervisie verder uiteen en worden de mogelijkheden van intervisie verder uitgewerkt.

Jouw rol als intervisieleider

Als leerkracht met ervaring ben je voor veel collega's als vanzelf een aanspreekpunt. Daar ben je vaak niet op voorbereid, je beantwoordt uiteraard graag hun vragen, maar hebt misschien nog niet stilgestaan bij je rol als vraagbaak en voorbeeld. Hoe krijg je daar meer grip op? Hoe zorg je dat je jouw kennis en ervaring op de beste manier overbrengt? Met andere woorden: hoe word je intervisieleider?

Na deze training ben je:

 • Voorbereid op vragen van collega's

 • Zeker in je rol als intervisieleider

 • Een steun voor de betrokkenen op je afdeling

Korte leergang intervisieleider

CNV Academie helpt je om een succesvolle intervisieleider te worden, zodat je er ook echt voor anderen kunt zijn op een manier die voor iedere betrokkene bevredigend is - ook voor jezelf. De korte leergang intervisieleider maakt je vertrouwd met de verantwoordelijkheden en de mogelijkheden die bij intervisie horen en zorgt dat je als intervisieleider met uiteenlopende situaties uit de voeten kunt.

CNV Academie en intervisie

CNV is voor veel mensen natuurlijk ook een vraagbaak: werknemers komen niet alleen bij ons als ze vastlopen in loononderhandelingen, maar ook met gerichte vragen over hun werkzaamheden. Daarom is CNV Academie opgericht. Wij proberen de ervaring van onze vakbond op een leerzame manier over te brengen op alle betrokkenen in het vakgebied, zodat we ook op die manier aan betere omstandigheden op de werkvloer blijven bijdragen.

In het primair onderwijs (PO) zorgt vernieuwend leiderschap voor gezonde dynamiek, zowel in het team als voor de klas. Frisse ideeën en een aanstekelijk leiderschap brengen zaken in beweging en daar wordt iedereen beter van. Het primair onderwijs heeft veel te winnen bij een moderne manier van leidinggeven. Dialoog, innovatie en concreet initiatief worden beloond.

Na deze training ben je:

 • Vernieuwend en ondernemend

 • Een flexibele leidinggevende

 • Trots op jezelf

Jouw rol als leider

Als leidinggevende in het PO ben je een primus inter pares, een eerste onder gelijken, maar dat moet je er niet van weerhouden nieuwe wegen in te slaan. Je kunt als leider ook een vernieuwer zijn en zo iedereen in je team meer voldoening uit het werk laten halen. Met welke ideeën kun je verder? Hoe ben je overtuigend op een prettige manier? Hoe vul je je rol als leider succesvol in? CNV Academie begeleidt leidinggevenden op weg naar vernieuwend leiderschap.

incompany_training_vernieuwend_leiderschap_PO

Leergang "Vernieuwend leiderschap PO"

Tijdens dit unieke actie-onderzoek programma "Vernieuwend leiderschap PO" leer je kritisch naar je rol te kijken en te zien waar de groei zit. Hoe kun je, door dicht bij jezelf te blijven, de gewoontes doorbreken en echt vernieuwend zijn? We prikkelen je om tot een eigen visie te komen en laten je die visie vervolgens verder uitwerken tot concrete initiatieven. Met heldere communicatie, positieve plannen, inzicht in teamwork en constructieve samenwerking met andere scholen bereik jij je doel en laat je je school schitteren.

CNV Academie en leiderschap

Het spreekt vanzelf dat CNV opkomt voor iedere betrokkene op de werkvloer. We reiken de helpende hand, ook aan de leidinggevende. CNV Academie brengt met workshops, trainingen en cursussen rust op de werkvloer, door je gericht te helpen bij timemanagement, teambuilding en vernieuwend leiderschap. Zo ben je er als leider echt voor iedereen en inspireer je de mensen om je heen.

Een goede leidinggevende luistert en is betrokken bij wat er op de werkvloer speelt. Welke spanningen zijn er, welke signalen worden er gegeven, wat staat er te gebeuren? Zo'n leidinggevende kent precies alle potentiële problemen. De volgende stap is die problemen op te lossen. De cursus oplossingsgericht leiding geven legt de nadruk op het wegnemen van de problemen en het voorkomen ervan.

Na deze training ben je:

 • Beter in begeleiden

 • Praktisch en ondernemend

 • Een betrokken oplossingscoach!

Je luister en je handelt

Als leidinggevende moet je goed kunnen luisteren. Je moet alert zijn op werkdruksignalen, je moet weten wat er in jouw
team speelt en je moet voor je medewerkers ook echt benaderbaar zijn. Dat zijn zaken waar CNV Academie leidinggevenden ook in traint. Maar leiding geven is meer dan luisteren. Je weet wat er mis is, maar weet je ook hoe je het beter maakt? Op welke wijze kun je kordaat problemen oplossen en je medewerkers zo bijstaan dat ze ook in dit soort gevallen iets aan je hebben?

Van probleemexpert naar oplossingscoach

De training "Oplossingsgericht leidinggeven" biedt een verfrissende kijk op leiderschap. Je kwaliteiten als betrokken teamleider bouw je verder uit door de nadruk sterker te leggen op het coachen van je medewerkers en het vinden van oplossingen waar je samen mee aan het werk kunt. De trainer van CNV Academie kijkt daarbij uiteraard goed naar de situatie op jouw werk, zodat we een stijl vinden die goed bij jou past en aansluit op de vragen uit jouw team.

incompany_training_oplossingsgericht_leidinggeven

CNV Academie en leiderschap

Als leidinggevende ben je van beslissende invloed op de kwaliteit van het werk dat je team levert en heb je een grote verantwoordelijkheid voor het welzijn van je medewerkers. CNV Academie helpt je bij het invullen van die rol, met gerichte trainingen die uitgaan van de kwaliteiten die je van jezelf al hebt, en van de mogelijkheden die wij zien. Daar word jij beter van en je team ook!

Een goed team is ondernemend, verfrissend en doortastend. De leidinggevende heeft een inspirerende rol en zorgt dat het team stappen vooruit neemt en op een vernieuwende manier aan het werk gaat. Toch werkt lang niet elk team zo. Vaak zijn teams juist voorzichtig en soms loopt het zelfs uitgesproken stroef. CNV Academie laat zien wat ondernemend leiding geven oplevert, voor het werk en voor het welzijn van de teamleden zelf.

Na deze training is je team:

 • Goed op elkaar ingespeeld

 • Gericht op de toekomst

 • Een ondernemend team

Werk aan de toekomst

Als leider van een goed team zie je toe op een geoliede machine: de taken zijn goed verdeeld, de teamleden vullen elkaar aan, ze motiveren elkaar en vangen elkaar op als het even tegen zit. Maar zit jouw team wel zo in elkaar? Kun je uit de voeten met nieuwe ideeën, ben je slagvaardig? CNV Academie helpt leidinggevenden bij het vinden van de juiste instelling om zo een sterk en veerkrachtig team te bouwen.

"Van weerstand naar acteerstand"

Het gevoel dat je iets te verliezen hebt maakt je defensief. In veel teams zorgt dat gevoel voor onderlinge weerstand en voor een al te voorzichtige, weinig flexibele manier van werken. CNV Academie laat zien hoe je dit omkeert. Leg de nadruk op wat iedereen te winnen heeft, werk ondernemend. Zo zorg je ervoor dat iedereen met meer plezier naar z'n werk gaat en trots is op de resultaten die het team bereikt.

CNV Academie en teamwork

CNV weet dat samenwerken loont. In ons dagelijkse werk leggen we de nadruk op het algemene belang en zoeken we gezamenlijk naar overeenkomsten. Die filosofie herken je ook terug in de trainingen en workshops van CNV Academie. We helpen je graag bij het verwezenlijken van zo'n goede samenwerking - echt teamwork!

incompany_training_ondernemend_leidinggeven

De gesprekken die een team voert zijn de basis van de onderlinge samenwerking. Dit zijn de momenten waarop ideeën worden gedeeld, problemen op tafel worden gelegd en nieuwe werkmethoden worden doorgesproken. Toch lopen die gesprekken lang niet altijd soepel. Met gespreksbegeleiding voor teams traint CNV Academie teams in het voeren van gesprekken, zodat de samenwerking vlotter verloopt.

Gesprekken in je team

Juist gesprekken die belangrijk zijn, blijken in de praktijk moeilijk te verlopen. Belangrijke dingen blijven onuitgesproken en zaken die eigenlijk niet zo gewichtig zijn nemen veel tijd in beslag. Iemand flapt er iets uit wat bij een ander tot wrevel leidt. We kennen ze allemaal, die gesprekken. Maar hoe kunnen we er nu eigenlijk voor zorgen dat ze anders lopen? Hoe maak je die gesprekken echt prettig en constructief? Gespreksbegeleiding maakt dat inzichtelijk.

Na deze training zijn jullie:

 • Zeker in gesprekken

 • Voorbereid op veelvoorkomende valkuilen

 • Een team dat goed communiceert


Gespreksbegeleiding door CNV Academie

De gespreksbegeleiding van CNV Academie wordt toegespitst op jullie specifieke situatie. In wat voor team werk je, wat voor taken voert jouw sectie of afdeling uit? Op basis daarvan kunnen we jullie heel gericht trainen in het voeren van de voor jullie werk noodzakelijke gesprekken. CNV kan ook helpen bij dreigende conflicten of terugkerende spanningen. Afhankelijk van de situatie wordt dan een programma van oplossingsgerichte gespreksbegeleiding opgesteld.

incompany_training_intervisieleider

CNV Academie gaat het gesprek aan

Je kent CNV in de eerste plaats als vakbond. In die rol voeren we vaak gesprekken namens jullie. CNV Academie voert gesprekken met jullie en gebruikt in die gesprekken de kennis en ervaring van CNV om ook echt iets voor jou en je team te kunnen betekenen. CNV Academie is er zowel voor CNV-leden als voor andere geïnteresseerden.