Met het spel Medezeggenschap AanZet geef je in 1 dagdeel richting aan proactieve medezeggenschap met jullie eigen OR binnen jullie organisatie. Je werkt spelenderwijs aan een aantal thema’s, zoals bijvoorbeeld speerpunten, resultaten en rollen. Als de uitgangspunten, werkwijze en ontwikkelingen helder worden kunnen jullie aan zet blijven en de medezeggenschap optimaliseren.

Na deze training ben je:

 • Helder in beeld wat voor MR je wilt zijn

 • Aan zet!

 • Beter onderlegd als medezeggenschapsraad

Training Medezeggenschap aan zet!

CNV Academie helpt jullie spelenderwijs naar proactieve medezeggenschap. Samen met een trainer/adviseur werk je tijdens de training aan verschillende thema's. Aan het eind heb je een mooie basis om Aan Zet te blijven en jullie medezeggenschap te optimaliseren.

training_HRM'ers_en_zij-instromers

Je rol vinden in de medezeggenschap

Het interactieve spel Medezeggenschap Aan Zet is vormgegeven met thema-kaarten. De totale training duurt ongeveer 3 uur. Scherp doorvragen is een kwaliteit, welke goed past bij medezeggenschap, iedereen wordt uitgedaagd om ook out of the box te denken. Het helpt om de brede mening van de werkenden binnen jullie organisatie voor ogen te houden. Per onderdeel worden de uitkomsten vastgelegd, zo gaan jullie naar huis met een bruikbaar document om bijvoorbeeld te gebruiken voor een handboek en/of reglement.

CNV Academie en de OR

Een sterke medezeggenschapsraad biedt perspectief voor de hele publieke sector, daarom steunt CNV Academie de OR en reiken we jullie die hand met trainingen, coaching en workshops, zodat jullie je werk nog beter kunnen doen. Onze trainingen zijn toegankelijk voor iedereen, dus niet alleen voor leden van CNV.

Werkdruk en stress zijn binnen veel organisaties grote veroorzakers van verzuim en ziekte. De OR heeft binnen een organisatie een belangrijke rol om toe te zien of er iets aan werkdruk gedaan wordt. Is er een beleidsmatige en structurele aanpak? Hebben deze maatregelen effect? En ook: zijn de oorzaken wel duidelijk in beeld? De OR heeft namelijk diverse formele bevoegdheden om dit onderwerp op de agenda te zetten.

Het gesprek aangaan

Tijdens de training ‘OR en werkdruk’ wordt besproken op welke niveaus in de organisatie werkdruk kan worden aangepakt. Er wordt vervolgens een OR-checklist gemaakt, met aandachtspunten voor elk niveau. Daarmee kunnen jullie als ondernemingsraad beter voorbereid het gesprek aan met bestuurders. En weten jullie welke gebieden meer aandacht nodig hebben. Ook komen er in deze training verschillende praktische werkdruk-tools aan bod. Wel zo handig!

Na deze training zijn jullie:

 • In staat werkdruk te herkennen

 • Een steun voor personeel dat werkdruk ervaart

 • Begonnen met het bedenken van oplossingen

Training OR en werkdruk

Tijdens de training die CNV Academie verzorgt, komen de kenmerken van een (te) hoge werkdruk aan de orde en bespreken we de negatieve consequenties ervan. We laten zien welke mogelijkheden de ondernemingsraad heeft om dit probleem, dat we hierboven al een ''maatschappelijk probleem” noemden, te verhelpen, omdat de gevolgen ervan, zoals burn-outs en overspannenheid, zo ingrijpend zijn.

De training ‘OR en werkdruk’ wordt in 1 dagdeel gegeven van 3 uur. Dit kan op elk gewenste dag en tijdstip, en gewoon bij jullie op locatie. Maar ook een externe locatie behoort tot de mogelijkheden. De training is op maat, en vooraf vindt een telefonische intake plaats. De training is geschikt voor beginnende en gevorderde OR-leden

 

shutterstock_329415260_burnoutsignalen

OR partnerschap

Sluit een abonnement af voor alle vragen waar je als OR mee te maken krijgt. Je bepaalt zelf of je de uren inzet voor training en/of advies.

CNV Academie en werkdruk

De gevolgen van hoge werkdruk laten zich op meerdere manieren gelden. Het functioneren van een team wordt door hoge werkdruk ondermijnd; de gevolgen ervan op de gezondheid van werknemers brengen het probleem ook naar huis. CNV Academie trekt zich dit probleem aan en probeert met verschillende trainingen, voor alle betrokken partijen, werkdruk aan te pakken en te verminderen. Samen kunnen we het verschil maken.

Sterker staan als ondernemingsraad? Dan is het belangrijk dat je weet wat jullie positie is binnen de organisatie. Maar in hoeverre lukt het om jullie rol als raad te pakken? En weet je hoe je als OR wilt zijn, welke visie jullie hebben? Ook het functioneren van de raad zélf speelt daarbij een belangrijke rol. Want door op de hoogte te zijn van elkaars individuele kwaliteiten én valkuilen, kun je als ondernemingsraad in zijn geheel beter presteren.

Weet waar je staat als ondernemingsraad

In de OR-training ‘Functioneren en positioneren’ leer je kritisch naar de ondernemingsraad te kijken. Hoe functioneren jullie? Wat gaat goed, en wat kan beter? En in hoeverre evalueren jullie je eigen handelen en gestelde doelen? Ook worden er handreikingen gegeven waarmee jullie je binnen de organisatie beter kunnen positioneren. Verder wordt er ook gekeken naar elkaars individuele kwaliteiten én valkuilen. Op die manier kun je optimaal van elkaar – en als raad in zijn geheel – profiteren.

Na deze training zijn jullie:

 • Bekend met elkaars kwaliteiten en valkuilen

 • Praktische handvatten om jullie positie als OR waar te maken

 • In staat om doelen te stellen én te behalen

Training Functioneren & positioneren

De OR-training ‘Functioneren en positioneren’ wordt in 1 dagdeel gegeven van 3 uur. Dit kan op elk gewenste dag en tijdstip, en gewoon bij jullie op locatie. Maar ook een externe locatie behoort tot de mogelijkheden. De OR-training ‘Functioneren en positioneren’ is geschikt voor beginnende en gevorderde OR-leden.

OR partnerschap

Sluit een abonnement af voor alle vragen waar je als OR mee te maken krijgt. Je bepaalt zelf of je de uren inzet voor training en/of advies.

CNV Academie en OR

Het goed functioneren van de OR is van belang voor de sector; CNV Academie onderkent dat belang ook en neemt graag haar verantwoordelijkheid, door jullie bij te staan waar nodig. Wij hebben de kennis en ervaring in huis waar jullie verder mee kunnen komen. Onze trainingen zijn voor iedereen toegankelijk, CNV-lid of niet, en zijn gericht op jullie persoonlijke situatie, zodat we jullie op de best mogelijke manier kunnen helpen.

Als ondernemingsraad heb je een belangrijke rol binnen een organisatie. Je mag namelijk meepraten én meebeslissen over vele belangrijke onderwerpen. Maar weet je ook hoe je dat effectief doet, onderhandelen? In onderhandelingen komen de visies van verschillende partijen aan bod en kan de OR anderen overtuigen van de eigen idealen. Door goed voorbereid aan de slag te gaan, kun je veel meer bereiken. Zo kun je tegemoetkomen aan de verwachtingen van de achterban én in gesprek blijven met de bestuurder. Terwijl jullie als ondernemingsraad zelf ook nog eens jullie eigen doel (beter) bereiken. Win-win-win!

 

Hoe onderhandel je als OR?

In de training ‘OR Onderhandelen’ worden de verschillende stadia van onderhandelingen doorgelopen. Je leert hoe belangrijk het is om verschillende belangen te doorzien en weet wanneer je welke manier van onderhandelen kunt inzetten. Ook wordt er gekeken naar jullie situatie. Wat voor ondernemingsraad zijn jullie – en wat voor raad willen jullie graag zijn? Doorzien jullie het spel dat bij onderhandelen hoort? En weet je welke belangen allemaal meespelen? Je leert daarbij jullie eigen stijlen en tactieken van onderhandelen te herkennen, maar bovenal te versterken. Zo kun je als OR effectiever onderhandelen – en jullie positie versterken.

Na deze training zijn jullie:

 • In staat om op gelijkwaardig niveau te onderhandelen

 • Meer kennis en kunde over jullie rol

 • Een prettige onderhandelingspartner voor bestuurder én achterban

Training in onderhandelen

De training ‘OR Onderhandelen’ is geschikt voor beginnende en gevorderde OR-leden. De training ‘OR onderhandelen’ wordt in een dagdeel gegeven van 3 uur. Dit kan op elk gewenst tijdstip, en gewoon bij jullie op locatie. Maar ook een externe locatie behoort tot de mogelijkheden

 

OR_training_onderhandelen_incompany

OR partnerschap

Sluit een abonnement af voor alle vragen waar je als OR mee te maken krijgt. Je bepaalt zelf of je de uren inzet voor training en/of advies.

CNV Academie en de OR

Als lid van een ondernemingsraad krijg je met veel zaken te maken die je zelf in je dagelijks leven niet of maar deels hebt leren kennen. Onderhandelen is zoiets: dat is lang niet voor iedereen dagelijkse kost en het kost dan ook moeite dit op een goede manier aan te pakken. CNV Academie traint OR-leden, zodat ze kunnen groeien in hun rol en hun werk op een nog betere manier kunnen verrichten.

Met het spel Medezeggenschap AanZet geef je in 1 dagdeel richting aan proactieve medezeggenschap met jullie eigen MR binnen jullie organisatie. Je werkt spelenderwijs aan een aantal thema’s, zoals bijvoorbeeld speerpunten, resultaten en rollen. Als de uitgangspunten, werkwijze en ontwikkelingen helder worden kunnen jullie aan zet blijven en de medezeggenschap optimaliseren.

Na deze training ben je:

 • Helder in beeld wat voor MR je wilt zijn

 • Aan zet!

 • Beter onderlegd als medezeggenschapsraad

Training Medezeggenschap aan zet!

CNV Academie helpt jullie spelenderwijs naar proactieve medezeggenschap. Samen met een trainer/adviseur werk je tijdens de training aan verschillende thema's. Aan het eind heb je een mooie basis om Aan Zet te blijven en jullie medezeggenschap te optimaliseren.

training_HRM'ers_en_zij-instromers

Je rol vinden in de medezeggenschap

Het interactieve spel Medezeggenschap Aan Zet is vormgegeven met thema-kaarten. De totale training duurt ongeveer 3 uur. Scherp doorvragen is een kwaliteit, welke goed past bij medezeggenschap, iedereen wordt uitgedaagd om ook out of the box te denken. Het helpt om de brede mening van de werkenden binnen jullie organisatie voor ogen te houden. Per onderdeel worden de uitkomsten vastgelegd, zo gaan jullie naar huis met een bruikbaar document om bijvoorbeeld te gebruiken voor een handboek en/of reglement.

MR partnerschap

Sluit een abonnement af voor alle vragen waar je als MR mee te maken krijgt. Je bepaalt zelf of je de uren inzet voor training en/of advies.

CNV Academie en de (G)MR

Een sterke medezeggenschapsraad biedt perspectief voor de hele sector onderwijs, daarom steunt CNV Academie de MR en GMR en reiken we jullie die hand met trainingen, coaching en workshops, zodat jullie je werk nog beter kunnen doen. Onze trainingen zijn toegankelijk voor iedereen, dus niet alleen voor leden van CNV.