De basis, dat is, ook voor de ondernemingsraad, toch de wet- en regelgeving waar raden mee te maken hebben. In die afspraken ligt ook vervat wat er van een OR verwacht wordt en welke ruimte de OR heeft om zijn visie concreet te maken. Goede kennis van o.m. de CAO, de WOR en de verschillende beleidsstukken waarin de taken beschreven staan stelt de OR in staat zijn werk overtuigend te doen. Deze training kan op locatie of online gegeven worden. 

Basistraining OR

De afspraken en regels die voor de OR relevant zijn, staan op verschillende plekken vastgelegd. Dat maakt het er voor jullie wellicht niet overzichtelijker op. In deze OR basistraining word je op de hoogte gebracht van de relevante en actuele regelgeving. Ook krijg je uitleg over waarom bepaalde wetten en regels van kracht zijn. En wat het uitgangspunt is van de gemaakte afspraken. Daarnaast kom je ook alles te weten over de taakomschrijving van een OR en bijhorende plichten. Evenals hoe je medezeggenschap kunt vormgeven en hoe jullie de invloed van de OR kunnen vergroten. Hoe breng je dit in de praktijk?

Na deze training zijn jullie:

 • Op de hoogte van relevante regelgeving

 • Goed voorbereid op het werk dat jullie gaan doen

 • Gelijk in de praktijk aan de slag

Basistraining OR

De basistraining is op maat zodat deze goed op jullie situatie kan worden afgestemd. De basistraining OR is geschikt voor beginnende en gevorderde OR-leden en wordt gegeven in een dagdeel van 3 uur. Dit kan bij jullie op locatie zijn of online.

OR partnerschap

Sluit een abonnement af voor alle vragen waar je als OR mee te maken krijgt. Je bepaalt zelf of je de uren inzet voor training en/of advies.

CNV Academie en OR

Je werk als lid van de OR heeft betekenis voor de hele sector, het is belangrijk en daarom moet het ook goed gebeuren. CNV Academie onderkent het belang van jullie taken en helpt jullie graag bij het uitvoeren ervan, bijvoorbeeld door trainingen op maat en door coaching. Dat doen wij niet alleen voor onze leden, maar voor alle betrokkenen, want samen staan we het sterkst.

Wil je als (G)MR aan bijscholing doen of een training volgen, maar kun je niet kiezen? Of ben je benieuwd wat de opties zijn? CNV Academie biedt de mogelijkheid een programma samen te stellen op basis van behoefte. Samen wordt gekeken welke modules gecombineerd kunnen worden tot één programma. Dit kan resulteren in een bijeenkomst van een dagdeel. Maar ook een halve, hele of meerdere dagen trainingen behoort tot de mogelijkheden.

 

 1. Medezeggenschap (her)inrichten

Hoe is jullie medezeggenschap ingericht? Organisatieveranderingen kunnen aanleiding zijn om hier eens goed naar te kijken. Of misschien merk je dat de huidige inrichting niet meer soepel loopt. Een adviseur/trainer stelt in overleg een programma op maat samen voor jullie organisatie. Dat kan een voorlichting zijn over de mogelijkheden tot bijscholing. Maar ook het begeleiden van het totale proces van medezeggenschap binnen een organisatie behoort tot de mogelijkheden.

2. Werkverdelingsplan

Vanaf 1 augustus 2019 zijn er wijzigingen in de cao PO rondom taakbeleid. Voorheen mochten basisscholen kiezen tussen het basis- en het overlegmodel. Nu moet er gewerkt worden met een werkverdelingsplan. Maar wat houdt dit nu in? En wat is daarbinnen de rol van het bestuur, directie, (P)MT en het onderwijspersoneel?

3. VO-taakbeleid

Taakbeleid is een belangrijk onderwerp voor de (G)MR. Met de komst van de nieuwe cao voor het VO wordt dat alleen maar versterkt. Als (G)MR is het belangrijk om op de hoogte te zijn van deze nieuwe cao-afspraken. En wat dit voor invloed heeft op de rol van de raad.

4. Werkdruk

Werkdruk is op veel scholen een belangrijk thema. De (G)MR heeft een belangrijke rol om toe te zien dat daar binnen de organisatie iets aan wordt gedaan. Is er een beleidsmatige en structurele aanpak? Hebben deze maatregelen effect? En ook: zijn de oorzaken wel duidelijk in beeld? De (G)MR heeft namelijk diverse formele bevoegdheden om dit onderwerp op de agenda te zetten.

Na deze modules zijn jullie:

 • Professioneler als (G)MR

 • Beter voorbereid op de praktijk

 • Een (G)MR die klaar is voor de toekomst

5. Fusie/reorganisatie 

Een fusie of reorganisatie is een ingrijpend proces in een organisatie. Zo heb je te maken met verschillende aandachtspunten én een vast protocol. Daarnaast heeft elk proces zijn eigen bijzonderheden, cultuur en manier van communiceren. Welke zijn dat? En hoe houd je als (G)MR zicht op wat er gebeurt? CNV Academie informeert je graag hierover. Daarnaast bieden we ook complete begeleidings- en adviestrajecten aan rondom fusering/reorganisatie.

6.Thema-avond GMR-en MR’en

Voor de GMR en MR is het van belang dat zij van elkaar weten met welk beleid de ander bezig is. En wat de verschillende standpunten zijn. Dat kun je regelen door de agenda’s en onderwerpen van de vergaderingen op elkaar af te stemmen. Of door beleidsstukken met elkaar te delen of met contactpersonen te werken. Maar het kan ook anders. Hoe? Door met elkaar in gesprek te gaan tijdens een speciale thema-avond. Hier komen een aantal specifieke onderwerpen voorbij en leren jullie elkaar beter kennen.

7. (G)MR: Formatieplan

Als MR-lid krijg je te maken met het formatieplan van een organisatie. Maar ben je wel bekend met alle terminologie die daarin staan? Vaak staan er in zo'n tekst veel vaktermen en cijfers die voor MR-leden moeilijk te interpreteren zijn. Terwijl het wel zo handig is dit te kunnen. Want zo kun je kritisch en inhoudelijk op ingebrachte stukken reageren. In deze module wordt er dieper op jullie eigen formatieplan in gegaan. Wat betekenen de verschillende onderdelen van het plan in de praktijk? En waar zou je op kunnen reageren? Samen maken we dit concreet, zodat jullie als MR sterker komen te staan.

8. (G)MR Achterban

Een goede band met de achterban: onmisbaar voor een (G)MR. Want hoe steviger jullie relatie en communicatie is, hoe sterker je als raad staat in onderhandelingen. Wie vertegenwoordig je als lid van de (G)MR? Hoe blijf je op de hoogte van hun zorgen en hun vragen? En hoe kun je ervoor zorgen dat de mensen die je vertegenwoordigt weer centraal komen te staan? In deze module raak je beter bekend met de eigen achterban. En leer je om flexibel op vragen te reageren. Zo ontstaat een medezeggenschapsraad met een groot draagvlak.

 

MR partnerschap

Sluit een abonnement af voor alle vragen waar je als (G)MR mee te maken krijgt. Je bepaalt zelf of je de uren inzet voor training en/of advies.

CNV Academie en (G)MR

Of het nu gaat om fusies, om nieuwe beleidsplannen, nieuwe leermethoden of nieuwe ideeën over werk, er verandert altijd wel wat in het onderwijs en als (G)MR moet je daar goed op kunnen reageren. CNV Academie biedt ondersteuning waar nodig, zodat jullie je werk zo goed mogelijk kunnen doen. CNV Academie is bedoeld voor alle betrokkenen, dus niet alleen voor de leden van CNV.

 

Een (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad speelt een belangrijke rol bij de dagelijkse werkzaamheden en toekomstperspectieven van een school of onderwijsinstelling. Tijdens de basistraining (G)MR leer je alles over de achtergrond, de regelgeving én de mogelijkheden van medezeggenschap. En hoe je dit in de praktijk – op eigen wijze – vorm kunt geven. Deze training geven we ook online.

Na deze training zijn jullie:

 • Op de hoogte van relevante regelgeving

 • Praktisch voorbereid op het werk dat jullie gaan doen

 • Een stevig gefundeerde (G)MR!

Aan de slag in de medezeggenschapsraad

In de basistraining (G)MR leer je in twee dagdelen alles over medezeggenschap. Wat moet, mag en kan een (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad? Naast relevante regelgeving en wettelijke kaders komt ook de praktijk aan bod. Er is dan ook volop ruimte voor het bespreken van  eigen casussen. Zo kun je wat je tijdens de training geleerd hebt direct toepassen in de praktijk. Wel zo handig!

Basistraining (G)MR

De basistraining (G)MR is een cursus op maat. Dat betekent dat de trainer samen met jullie mogelijkheden en grenzen verkent. De training wordt in twee dagdelen gegeven en vindt plaats op een plek naar keuze. Dat kan op jullie eigen school of onderwijsinstelling zijn of online.

Voor wie?

De basistraining (G)MR is geschikt voor beginnende en gevorderden MR'en.

MR partnerschap

Sluit een abonnement af voor alle vragen waar je als MR mee te maken krijgt. Je bepaalt zelf of je de uren inzet voor training en/of advies.

CNV Academie en de (G)MR

De medezeggenschapsraad heeft een belangrijke rol bij de dagelijkse werkzaamheden en bij het uitstippelen van toekomstperspectieven. CNV Academie wil de MR en GMR gericht ondersteunen, zodat jullie je werk zo goed mogelijk kunnen doen. Het doel van CNV Academie is om de hele sector onderwijs sterker te maken. Het maakt daarbij niet uit of je CNV-lid bent of niet, wij zijn betrokken met iedereen.

Een (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad speelt een belangrijke rol bij de dagelijkse werkzaamheden en toekomstperspectieven van een school of onderwijsinstelling. Tijdens de basistraining (‘G)MR Compact’ komt de belangrijkste kennis, achtergrond en wet- en regelgeving van medezeggenschap aan bod. Deze training is op locatie of online mogelijk. 

Na deze training zijn jullie:

 • Op de hoogte van relevante regelgeving

 • Goed voorbereid aan het werk

 • Handvatten voor in de praktijk

Aan de slag in de medezeggenschapsraad

In de basistraining (G)MR Compact leer je in dagdeel de belangrijkste ins & outs van medezeggenschap. Wat moet, mag en kan een (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad? In een interactief hoorcollege leer je over de achtergrond, regelgeving én mogelijkheden van medezeggenschap. Naast relevante regelgeving en wettelijke kaders worden er ook enkele (korte) oefeningen gegeven.

Basistraining (G)MR Compact

Centraal in deze training staan de bevoegdheden van een (G)MR. Wat kan, wat moet en en wat mag? En wat niet?

De training duurt 3 uur en in een vogelvlucht leer je alle ins en outs om goed voorbereid deel te kunnen nemen aan een MR. Het is een compacte informatieve avond.

MR partnerschap

Sluit een abonnement af voor alle vragen waar je als MR mee te maken krijgt. Je bepaalt zelf of je de uren inzet voor training en/of advies.

CNV Academie en de (G)MR

De medezeggenschapsraad heeft een belangrijke rol bij de dagelijkse werkzaamheden en bij het uitstippelen van toekomstperspectieven. CNV Academie wil de MR en GMR gericht ondersteunen, zodat jullie je werk zo goed mogelijk kunnen doen. Het doel van CNV Academie is om de hele sector onderwijs sterker te maken. Het maakt daarbij niet uit of je CNV-lid bent of niet, wij zijn betrokken met iedereen.

Een goede verstandhouding tussen de directie/bestuur en de medezeggenschapsraad legt een solide basis voor het dagelijks werk in het onderwijs. Als beide partijen duidelijk (onderling) communiceren en van elkaar weten wat ze aan elkaar hebben, kan de MR een grote meerwaarde zijn voor de directie. En omgekeerd! In deze training leer je hoe dat beter kan.

 

Resultaten:

 • Vormgeven van de gewenste ''gouden governance driehoek''

 • Praktische handvatten voor een betere samenwerking

 • Handige hulpmiddelen mee die jouw insteek op medezeggenschap ondersteunen

Vruchtbare samenwerking

In de bijeenkomst ‘Directie en medezeggenschap’ leer je welke achtergrondkennis essentieel is voor bestuurders en directeuren om tot een goede samenwerking met de (G)MR te komen. Wat zijn belangrijke aandachtspunten? En hoe creëer je een vruchtbare samenwerking, zodat je gezamenlijk de school beter maakt?

Programma

Je krijgt kennis en praktische tools in handen om te werken aan betere samenwerking met de MR. Zo leer je wat de raad nu precies van jullie verwacht. Net als wat de speelruimte van directeuren en bestuursleden is. Zo weten jullie beter van elkaar waar jullie staan. Het resultaat? Een duidelijkere communicatie en een betere samenwerking.

Voor wie?

De training ‘Directie en medezeggenschap’ is geschikt voor bestuurders en directeuren. De training ‘Directie en medezeggenschap’ is een korte bijeenkomst van 1,5 tot 2 uur. Locatie wordt in nader overleg bepaald. Dat kan op jullie eigen school of onderwijsinstelling zijn. Maar ook een externe locatie behoort tot de mogelijkheden.

De wereld om ons heen verandert in rap tempo. Technologische hoogstandjes, robotisering en automatisering zijn aan de orde van de dag. Al deze ontwikkelingen hebben direct consequenties voor de arbeidsmarkt en daarmee ook voor werknemers. Soms gaat het om praktische arbeidsomstandigheden, maar het brengt ook nieuwe ethische vraagstukken met zich mee. Als ondernemingsraad moet je daarop inspelen. Maar houden jullie je daar wel voldoende mee bezig? En hebben jullie zicht op de consequenties van de huidige én toekomstige technologie?

OR en Technologische ontwikkelingen

In de OR-training ‘Technologische ontwikkelingen’ word je als ondernemingsraad meer bewust van het mogelijke effect van technologische ontwikkelingen op werknemers. Zo beïnvloedt het onder meer de scholing en professionalisering, de inhoud van het werk én de fysieke arbeidsomstandigheden. Ook de manier hoe we met informatie en privacy omgaan, komt door alle technologieën in een ander licht te staan. De SER heeft onlangs een advies uitgebracht waarmee ondernemingsraden zich beter hierop kunnen bereiden. Dit advies wordt in deze training als leidraad gebruikt, en vertaald naar de praktijk.

Na deze training zijn jullie:

 • Bewust van het effect van technologische ontwikkelingen op werknemers

 • Invloed uitoefenen over de invoering van en het werken met nieuwe technologieën

 • Praktische handvatten: gelijk aan de slag!

Voor wie

De OR-training ‘Technologische ontwikkelingen’ wordt in 1 dagdeel gegeven van 3 uur. Dit kan op elk gewenste dag en tijdstip, en gewoon bij jullie op locatie. Maar ook een externe locatie behoort tot de mogelijkheden. De training is geschikt voor beginnende en gevorderde OR-leden.

OR partnerschap

Sluit een abonnement af voor alle vragen waar je als OR mee te maken krijgt. Je bepaalt zelf of je de uren inzet voor training en/of advies.

CNV Academie en OR

Je werk als lid van de OR heeft betekenis voor de hele sector, het is belangrijk en daarom moet het ook goed gebeuren. CNV Academie onderkent het belang van jullie taken en helpt jullie graag bij het uitvoeren ervan, bijvoorbeeld door trainingen op maat en door coaching. Dat doen wij niet alleen voor onze leden, maar voor alle betrokkenen, want samen staan we het sterkst.

De rol van de ondernemingsraad is vastgelegd in wet- en regelgeving, zoals de CAO, de WOR en in het pakket aan bevoegdheden dat aan de ondernemingsraad is toegewezen. Binnen deze kaders kan de OR zijn werk doen op een manier die goed aansluit bij wat er in de sector van de OR verwacht wordt. CNV Academie maakt in de OR-basistraining inzichtelijk wat de wet- en regelgeving precies inhoudt en waar raadsleden rekening mee moeten houden.

Jullie taken als OR

Als lid van een OR heb je uiteraard wel een duidelijk idee van wat je wil bereiken en ook van wat anderen hopen dat je bereikt, maar concrete kennis van de regels waar je mee moet werken, of van de CAO-afspraken die voor jullie van betekenis zijn, daar ontbreekt het vaak wel aan. Om jullie werk echt goed te kunnen doen zul je je hier wel in moeten verdiepen. CNV Academie helpt daarbij.

Na deze training ben je:

 • Op de hoogte van wat er van je wordt verwacht

 • Bekend met de relevante regelgeving

 • In staat om gebruik te maken van de mogelijkheden

Locatie en datum

14 april 2021

Van 13.00 tot 16.00 uur

Deze training wordt online gegeven.

Om met de ondersteuningsplanraad een positieve bijdrage te kunnen leveren, is het voor de leden ervan goed om te weten waar zij staan, wat de regelgeving over de OPR te zeggen heeft en wat er door de andere partijen, zoals de medezeggenschapsraden, van hen verwacht wordt. Een goed inzicht in de verhoudingen maakt de OPR daadkrachtig – CNV Academie zorgt er met de basistraining OPR voor dat het werk beter wordt gedaan.

Je weg vinden met de OPR

Als jullie aan de slag gaan als OPR, is het belangrijk dat jullie je plek vinden in de organisatiestructuur. Dat is vaak niet vanzelfsprekend: veel mensen vinden de structuur, met verschillende raden, ingewikkeld. Dat geldt ook voor de partijen die je wilt overtuigen. Waar staan jullie voor, wat is jullie basis? Wat zijn de spelregels? Hoe geef je de samenwerking met andere partijen vorm? Bij al die zaken kan CNV Academie helpen.

Na deze training zijn jullie:

 • Zeker over jullie rol als OPR

 • Sterke teamspelers in jullie organisatie

 • Een blijvende meerwaarde

Basistraining OPR op maat

CNV Academie kiest voor een persoonlijke aanpak, zodat we onze basistraining OPR op maat aan kunnen bieden. Samen verkennen we de mogelijkheden, samen kijken we ook waar de onzekerheden zitten en waar er voor jullie meer te halen valt. Zo leggen we een stevig fundament voor jullie werkzaamheden als ondersteuningsplanraad. We maken het werk zo concreet, zodat jullie sterker staan tijdens het uitvoeren van jullie werkzaamheden.

OPR Partnerschap

Sluit een abonnement af voor alle vragen waar je als OPR mee te maken krijgt. Je bepaalt zelf of je de uren inzet voor training en/of advies.

CNV Academie en de OPR

Vanuit veel verschillende invalshoeken wordt geprobeerd de sector onderwijs sterker, weerbaarder en flexibeler te maken. CNV Academie wil daar een rol van betekenis bij spelen, omdat wij door onze kennis en kunde een grote hulp kunnen zijn. Daarbij leveren we graag maatwerk, om iedereen van dienst te kunnen zijn. CNV Academie is er dan ook voor iedereen, CNV-lid of niet.

Om als PVT slagvaardig te kunnen zijn, moeten de leden ervan vanzelfsprekend goed weten waar ze staan, wat de taken van de PVT precies zijn en waarmee er rekening moet worden gehouden. Een solide basis maakt de PVT daadkrachtig en flexibel. De basistraining PVT van CNV Academie bouwt die basis, zodat de PVT zijn nut kan bewijzen.

Na deze training ben je:

 • Op de hoogte van relevante regelgeving

 • Een stevig gefundeerde PVT!

 • Praktisch voorbereid op het werk dat jullie gaan doen

Wat is een PVT?

Als een organisatie klein is (meer dan 10 en minder dan 50 personeelsleden) is er geen verplichting om een Ondernemingsraad (or) in te stellen. Wel moet er dan een personeelsvertegenwoordiging (pvt) worden georganiseerd.
Soms wordt dat aantal van 50 in een cao nog verlaagd naar 35 of 25.

Tijdens de workshop

In deze basiscursus gaan we in op:

 • Rechten en plichten van de pvt
 • De pvt en de bestuurder
 • De pvt en zijn achterban (het totale personeel)
 • Hoe kun je de medezeggenschap op een goede wijze vorm geven

Aan de slag in de PVT

Je rol in de pvt biedt allerlei kansen en mogelijkheden om op een positieve manier invloed te hebben. Dat geeft een goed gevoel, maar het kan omslaan in teleurstelling als jullie er als pvt onvoldoende in slagen jullie ideeën over te brengen op anderen. Wat is je taak nu precies? Welke ruimte is er, welke regels zijn er? Waar moet je in ieder geval rekening mee houden bij het werk dat je gaat doen? Dat zijn wezenlijke vragen waar CNV Academie de antwoorden op heeft.