De basis, dat is, ook voor de ondernemingsraad, toch de wet- en regelgeving waar raden mee te maken hebben. In die afspraken ligt ook vervat wat er van een OR verwacht wordt en welke ruimte de OR heeft om zijn visie concreet te maken. Goede kennis van o.m. de CAO, de WOR en de verschillende beleidsstukken waarin de taken beschreven staan stelt de OR in staat zijn werk overtuigend te doen.

Jullie basis als OR

De afspraken en regels die voor de OR relevant zijn, staan op verschillende plekken vastgelegd. Dat maakt het er voor jullie wellicht niet overzichtelijker op. Vaak zijn leden van de OR dan ook niet goed op de hoogte van wat waar staat en van de achterliggende gedachten van die wet- en regelgeving. CNV Academie weet gelukkig van de hoed en de rand.

Na deze training zijn jullie:

 • Bekend met alle afspraken en regels

 • In staat om binnen deze kaders te opereren

 • Klaar om aan het werk te gaan!

Basistraining OR

De trainer van CNV Academie komt naar jullie toe, zodat de basistraining goed op jullie situatie kan worden afgestemd. Samen kijken we welke regelgeving voor jullie van betekenis is en welke ruimte dat voor jullie schept om jullie werk goed te doen. Waar moet je rekening mee houden en waar liggen kansen? CNV Academie biedt perspectief.

OR partnerschap

Sluit een abonnement af voor alle vragen waar je als OR mee te maken krijgt. Je bepaalt zelf of je de uren inzet voor training en/of advies.

CNV Academie en OR

Je werk als lid van de OR heeft betekenis voor de hele sector, het is belangrijk en daarom moet het ook goed gebeuren. CNV Academie onderkent het belang van jullie taken en helpt jullie graag bij het uitvoeren ervan, bijvoorbeeld door trainingen op maat en door coaching. Dat doen wij niet alleen voor onze leden, maar voor alle betrokkenen, want samen staan we het sterkst.

Om als MR of GMR slagvaardig te kunnen zijn, moeten de leden ervan vanzelfsprekend goed weten waar ze staan, wat de taken van de (G)MR precies zijn en waarmee er rekening moet worden gehouden. Een solide basis maakt de (G)MR daadkrachtig en flexibel. De basistraining (G)MR van CNV Academie bouwt die basis, zodat de (G)MR zijn nut kan bewijzen.

Na deze training zijn jullie:

 • Op de hoogte van relevante regelgeving

 • Praktisch voorbereid op het werk dat jullie gaan doen

 • Een stevig gefundeerde (G)MR!

Aan de slag in de medezeggenschapsraad

Je rol in de medezeggenschapsraad biedt allerlei kansen en mogelijkheden om op een positieve manier invloed te hebben. Dat geeft een goed gevoel, maar het kan omslaan in teleurstelling als jullie er als (G)MR onvoldoende in slagen jullie ideeën over te brengen op anderen. Wat is je taak nu precies? Welke ruimte is er, welke regels zijn er? Waar moet je in ieder geval rekening mee houden bij het werk dat je gaat doen? Dat zijn wezenlijke vragen waar CNV Academie de antwoorden op heeft.

Basistraining (G)MR

CNV Academie komt naar jullie toe om samen met jullie een sterke, overtuigende medezeggenschapsraad op te bouwen. We reiken je de instrumenten aan waarmee je op een goede manier aan de slag kunt. Maar we zorgen er ook voor dat jullie ingelezen raken in de relevante regelgeving. Samen verkennen we de mogelijkheden en de grenzen. De basistraining (G)MR is dus een training op maat!

MR partnerschap

Sluit een abonnement af voor alle vragen waar je als MR mee te maken krijgt. Je bepaalt zelf of je de uren inzet voor training en/of advies.

CNV Academie en de (G)MR

De medezeggenschapsraad heeft een belangrijke rol bij de dagelijkse werkzaamheden en bij het uitstippelen van toekomstperspectieven. CNV Academie wil de MR en GMR gericht ondersteunen, zodat jullie je werk zo goed mogelijk kunnen doen. Het doel van CNV Academie is om de hele sector onderwijs sterker te maken. Het maakt daarbij niet uit of je CNV-lid bent of niet, wij zijn betrokken met iedereen.

Om als PVT slagvaardig te kunnen zijn, moeten de leden ervan vanzelfsprekend goed weten waar ze staan, wat de taken van de PVT precies zijn en waarmee er rekening moet worden gehouden. Een solide basis maakt de PVT daadkrachtig en flexibel. De basistraining PVT van CNV Academie bouwt die basis, zodat de PVT zijn nut kan bewijzen.

Na deze training ben je:

 • Op de hoogte van relevante regelgeving

 • Een stevig gefundeerde PVT!

 • Praktisch voorbereid op het werk dat jullie gaan doen

Wat is een PVT?

Als een organisatie klein is (meer dan 10 en minder dan 50 personeelsleden) is er geen verplichting om een Ondernemingsraad (or) in te stellen. Wel moet er dan een personeelsvertegenwoordiging (pvt) worden georganiseerd.
Soms wordt dat aantal van 50 in een cao nog verlaagd naar 35 of 25.

Tijdens de workshop

In deze basiscursus gaan we in op:

 • Rechten en plichten van de pvt
 • De pvt en de bestuurder
 • De pvt en zijn achterban (het totale personeel)
 • Hoe kun je de medezeggenschap op een goede wijze vorm geven

Aan de slag in de PVT

Je rol in de pvt biedt allerlei kansen en mogelijkheden om op een positieve manier invloed te hebben. Dat geeft een goed gevoel, maar het kan omslaan in teleurstelling als jullie er als pvt onvoldoende in slagen jullie ideeën over te brengen op anderen. Wat is je taak nu precies? Welke ruimte is er, welke regels zijn er? Waar moet je in ieder geval rekening mee houden bij het werk dat je gaat doen? Dat zijn wezenlijke vragen waar CNV Academie de antwoorden op heeft.

De ondernemingsraad is voor andere partijen en voor de achterban in de eerste plaats herkenbaar aan de missie en visie die de raad uitdraagt. Die moet overtuigen en vertrouwen inboezemen, wil de raad ook echt sterk staan tijdens overleg en onderhandelingen. CNV Academie helpt OR'en bij het uitwerken van hun ideeën in een missie en visie.

Jullie ideeën voor de toekomst

Leden van een OR hebben volop ideeën over het werk waar ze mee bezig zijn en over wat de sector kan doen om beter voorbereid te zijn op de toekomst, maar in die ideeën zit lang niet altijd een lijn. Dan is het voor andere partijen moeilijk om rekening met jullie te houden. Hoe smeed je jullie ideeën tot een visie? Hoe maak je ze concreet in een missie? En hoe breng je dat goed voor het voetlicht? Dat is nog niet zo eenvoudig.

Na deze training zijn jullie:

 • Helder over wat jullie willen

 • Begonnen met het uitvoeren van jullie plannen

 • Een OR om rekening mee te houden

Training Missie & visie

CNV Academie luistert naar jullie ideeën en helpt jullie om die om te zetten in een werkbare missie en visie. Dat doen we door het gesprek met jullie aan te gaan: deze training is ''op maat”, er wordt dus echt naar jullie situatie gekeken en naar waar voor jullie de kansen liggen om het verschil te maken. We werken ook verder uit hoe jullie dit kunnen verwezenlijken, zodat jullie ideeën echt tastbaar worden.

OR partnerschap

Sluit een abonnement af voor alle vragen waar je als OR mee te maken krijgt. Je bepaalt zelf of je de uren inzet voor training en/of advies.

CNV Academie en OR

Bij CNV Academie ondersteunen we jullie als OR graag bij jullie werk, bijvoorbeeld door jullie te coachen bij het uitwerken van een missie en visie. Wij dragen zo bij aan jullie functioneren en dat is gunstig voor de hele sector. Het maakt voor CNV Academie niet uit of je lid bent van CNV of niet, wij zijn er voor iedereen.

De rol van de ondernemingsraad is vastgelegd in wet- en regelgeving, zoals de CAO, de WOR en in het pakket aan bevoegdheden dat aan de ondernemingsraad is toegewezen. Binnen deze kaders kan de OR zijn werk doen op een manier die goed aansluit bij wat er in de sector van de OR verwacht wordt. CNV Academie maakt in de OR-basistraining inzichtelijk wat de wet- en regelgeving precies inhoudt en waar raadsleden rekening mee moeten houden.

Na deze training ben je:

 • Op de hoogte van wat er van je wordt verwacht

 • Bekend met de relevante regelgeving

 • In staat om gebruik te maken van de mogelijkheden

Jullie taken als OR

Als lid van een OR heb je uiteraard wel een duidelijk idee van wat je wil bereiken en ook van wat anderen hopen dat je bereikt, maar concrete kennis van de regels waar je mee moet werken, of van de CAO-afspraken die voor jullie van betekenis zijn, daar ontbreekt het vaak wel aan. Om jullie werk echt goed te kunnen doen zul je je hier wel in moeten verdiepen. CNV Academie helpt daarbij.

Tijd en locatie

17 september 2019
Van 13.00 tot 16.00 uur

27 november 2019
Van 13.00 tot 16.00

CNV kantoor
Tiberdreef 4
3561 GG Utrecht

basistraining_OR_incompany

Basistraining OR

Laten we beginnen bij het begin – dat is wat CNV Academie doet bij de basistraining OR. Wat zijn de regels en waarom zijn ze er gekomen? Wat is het uitgangspunt van de gemaakte afspraken? Hoe kunnen jullie als OR jullie werk doen met de taakomschrijvingen in het achterhoofd? De rechten en plichten van een OR zijn de blauwdruk van jullie uiteindelijke werk. Binnen deze kaders gaan jullie aan de slag.

OR partnerschap

Sluit een abonnement af voor alle vragen waar je als OR mee te maken krijgt. Je bepaalt zelf of je de uren inzet voor training en/of advies.

CNV Academie en OR

Bij het werk van de OR komt veel kijken en OR-leden kunnen daar best wat ondersteuning bij gebruiken. Die ondersteuning biedt CNV Academie, in de vorm van Partnerschappen en trainingen, maar ook door te coachen of door vragen te beantwoorden. Wij zijn er voor alle betrokkenen, dus niet alleen voor CNV-leden. Neem contact met ons op, dan kijken we wat we voor jullie kunnen betekenen!

De medezeggenschapsraad (MR of GMR) heeft veel verantwoordelijkheden en daar moet werk van worden gemaakt. Door een heldere visie te formuleren, de doelstellingen samen te vatten in een missie en dat weer te vertalen naar een concreet werkplan, kan de (G)MR zijn beloftes waarmaken en andere partijen meekrijgen in zijn plannen. CNV Academie reikt raden de hand om op deze manier aan het werk te gaan.

Als (G)MR op je doel af

Aan idealen hebben jullie vast geen gebrek – als (G)MR ben je welhaast van nature op zoek naar verbetering. Maar hoe verwezenlijk je de idealen nu je ook echt als (G)MR-lid bent geïnstalleerd? Waar begin je? Het is vaak nog niet eenvoudig om de verschillende ideeën en gedachten concreet te maken. Even snel iets op papier zetten is niet genoeg, zeker niet als je andere partijen moet overtuigen. Hoe pak je dit het beste aan? CNV Academie wil je dat graag laten zien.

Na deze training ben je:

 • Helder over jullie idealen

 • Een team met een missie

 • Klaar om aan de slag te gaan

Visie, missie, werkplan

Om te beginnen helpen we jullie om eenheid in jullie ideeën te vinden. Zo formuleren we een visie, waar de (G)MR zich mee presenteert. Hieruit spreekt de missie die de (G)MR zich stelt: wat willen jullie veranderen, wat willen jullie beschermen, waar maken jullie je sterk voor? Met een duidelijke visie en missie sta je sterker. Om het een en ander echt concreet te maken wordt er een werkplan opgesteld. Samen kiezen we zo voor een betere toekomst.

MR partnerschap

Sluit een abonnement af voor alle vragen waar je als MR mee te maken krijgt. Je bepaalt zelf of je de uren inzet voor training en/of advies.

CNV Academie en de (G)MR

CNV Academie wil motiveren en inspireren, om zo het beste uit werk te halen. Wij zijn er voor leden van CNV, maar net zo goed voor niet-leden. Kennis is macht, en onze kennis stelt jullie in staat om overtuigend invloed uit te oefenen. Daar worden we allemaal beter van!

Om met de ondersteuningsplanraad een positieve bijdrage te kunnen leveren, is het voor de leden ervan goed om te weten waar zij staan, wat de regelgeving over de OPR te zeggen heeft en wat er door de andere partijen, zoals de medezeggenschapsraden, van hen verwacht wordt. Een goed inzicht in de verhoudingen maakt de OPR daadkrachtig – CNV Academie zorgt er met de basistraining OPR voor dat het werk beter wordt gedaan.

Je weg vinden met de OPR

Als jullie aan de slag gaan als OPR, is het belangrijk dat jullie je plek vinden in de organisatiestructuur. Dat is vaak niet vanzelfsprekend: veel mensen vinden de structuur, met verschillende raden, ingewikkeld. Dat geldt ook voor de partijen die je wilt overtuigen. Waar staan jullie voor, wat is jullie basis? Wat zijn de spelregels? Hoe geef je de samenwerking met andere partijen vorm? Bij al die zaken kan CNV Academie helpen.

Na deze training zijn jullie:

 • Zeker over jullie rol als OPR

 • Sterke teamspelers in jullie organisatie

 • Een blijvende meerwaarde

Basistraining OPR op maat

CNV Academie kiest voor een persoonlijke aanpak, zodat we onze basistraining OPR op maat aan kunnen bieden. Samen verkennen we de mogelijkheden, samen kijken we ook waar de onzekerheden zitten en waar er voor jullie meer te halen valt. Zo leggen we een stevig fundament voor jullie werkzaamheden als ondersteuningsplanraad. We maken het werk zo concreet, zodat jullie sterker staan tijdens het uitvoeren van jullie werkzaamheden.

OPR Partnerschap

Sluit een abonnement af voor alle vragen waar je als OPR mee te maken krijgt. Je bepaalt zelf of je de uren inzet voor training en/of advies.

CNV Academie en de OPR

Vanuit veel verschillende invalshoeken wordt geprobeerd de sector onderwijs sterker, weerbaarder en flexibeler te maken. CNV Academie wil daar een rol van betekenis bij spelen, omdat wij door onze kennis en kunde een grote hulp kunnen zijn. Daarbij leveren we graag maatwerk, om iedereen van dienst te kunnen zijn. CNV Academie is er dan ook voor iedereen, CNV-lid of niet.