De ondernemingsraad kan veel profijt hebben van de inhoudelijke ondersteuning die CNV Academie biedt. Om die reden is het geen verkeerd idee om de samenwerking met CNV Academie verder uit te diepen. Wij bieden jullie een partnerschap aan. Als partner van CNV Academie kan de OR nog eenvoudiger gebruik maken van de dienstverlening van CNV Academie en van ons netwerk.

Antwoord op je vragen

Als lid van een OR zul je vaak met vragen zitten waar wij van CNV Academie een goed antwoord op zouden hebben. Dan is het prettig als de drempel laag is en je gewoon kunt bellen met je vertrouwde contactpersoon (trainer/adviseur) binnen CNV Academie. Als jullie als OR een partnerschap met ons aangaan is dat ook echt mogelijk. Je kunt dan altijd bij ons aankloppen. We werken dan samen aan een betere sector.

Voor onze partners zijn we:

 • Laagdrempelig en vertrouwd

 • Ondersteunend bij inhoudelijke kwesties

 • De poort naar een beter netwerk

Partnerschap in de praktijk

Voor een partner van CNV Academie staat de deur altijd open. Jullie hebben een vaste contactpersoon en in overleg reserveren wij voor jullie een vast aantal uren, zodat jullie altijd bij ons terecht kunnen voor een training op maat. Jullie profiteren bovendien van ons netwerk. We brengen jullie met plezier in contact met onze andere partners, zodat jullie informatie kunnen uitwisselen en elkaar kunnen versterken.

CNV Academie en OR

Ondernemingsraden hebben, net als medezeggenschapsraden, een belangrijke invloed op het goed functioneren van onze sector en daar heeft CNV Academie groot vertrouwen in. We willen voor OR'en altijd beschikbaar zijn om waar nodig ondersteuning te bieden of om gericht advies te kunnen geven. Het partnerschap tussen CNV Academie en jullie als OR is daarvoor een heel geschikte vorm.

Het is voor medezeggenschapsraden mogelijk om partner te worden van CNV Academie. Als partners wisselen we ideeën en ervaringen uit met elkaar en zo staan we allebei sterker. Het Partnerschap met CNV Academie is voor medezeggenschapsraden ook een praktische steun in de rug. Samen werken we aan een beter werkende sector.

CNV Academie helpt jullie op weg

CNV Academie biedt een breed programma van  trainingen en workshops voor medezeggenschapsraden, zodat jullie je werk nog beter kunnen doen. Je kunt als MR-lid dus altijd bij CNV Academie terecht. Bij een Partnerschap is dit natuurlijk nog laagdrempeliger. Je kunt altijd op onze kennis en kunde vertrouwen en omgekeerd zijn wij natuurlijk altijd benieuwd naar jullie ervaringen als (G)MR.

CNV Academie is voor partners:

 • Altijd bereikbaar

 • Een bron van inspiratie

 • Een steun in de rug

Partnerschap in de praktijk

Als partner van CNV Academie krijgen jullie een eigen trainer/adviseur binnen onze organisatie, zodat het contact veel gemakkelijker verloopt. Er wordt voor jullie een vast aantal trainingsuren gereserveerd, zodat jullie als MR altijd van onze diensten gebruik kunnen maken. Verder kunnen wij er voor zorgen dat jullie met andere partners in contact komen, zodat jullie ook je eigen netwerk versterken en uitbouwen. Zo sta je sterker in medezeggenschap.

CNV Academie en medezeggenschap

CNV Academie hecht aan goede contacten met medezeggenschapsraden, want medezeggenschap is in onze sector een onmisbaar instrument om de kwaliteit hoog te houden en om te verbeteren waar nodig. Wij gaan dan ook graag een Partnerschap met jullie aan, om jullie nog beter bij te kunnen staan in jullie werk en om altijd contact te blijven houden.

De dagelijkse praktijk op de werkvloer roept vaak vragen op. Er zijn onzekerheden waar we te kort bij stil staan en er zijn valkuilen waar teams onvoldoende op zijn voorbereid. Vaak zijn er goede methodes voorhanden om fouten te voorkomen en misverstanden uit de weg te nemen. CNV Academie zorgt met gerichte coaching voor een betere werksfeer en meer overzicht op de werkvloer.

Coaching op je werk

Je zult op je werk vaak genoeg geconfronteerd worden met situaties waarvan je je realiseert, dat ze met de juiste ondersteuning beter waren opgelost. Die ondersteuning biedt coaching op je werk. Of het nu gaat om stroef lopende vergaderingen, oplopende werkdruk, inhoudelijke onzekerheden bij het uitvoeren van je taken of om het samenwerken in het algemeen: coaching kan jou en je collega's het overzicht geven en echt iets veranderen.

Gun jezelf een coach! Maak hier kennis met één van onze coaches en lees wat zij allemaal tegenkomt in de praktijk.

Coaching helpt je bij o.m.:

 • Werkdruk, communicatie en motivatie

 • Re-integratie (eerste en tweede spoor)

 • Ontwikkeling van teams

Coaching toepassingen

De coaching die CNV Academie biedt wordt toegespitst op de individuele situatie. Er wordt dus goed gekeken naar wat er op jouw werk beter kan. Door ons grote netwerk kunnen we altijd zorgen voor een coach bij jou in de buurt die zich kan verdiepen in jouw situatie. Bij dat netwerk moet je denken aan specialisten zoals mediators, psychologen, supervisors en assessors, die ieder voor zich inzetbaar zijn om jou te helpen met de typische uitdagingen van je werk.

Coaching door CNV Academie

Voor veel werknemers is CNV een vertrouwde partner bij arbeid. We helpen je bij het verbeteren van de voorwaarden en in bijvoorbeeld loononderhandelingen. CNV Academie richt zich op je eigen kwaliteiten. Door coaching haal je meer uit je dag en zal je team beter functioneren. Bekijk de website van CNV Academie om een idee te krijgen van onze brede inzetbaarheid.

 

Coaching_CNV_Academie

CNV Academie biedt naast trainingen ook individuele coaching. Bij een persoonlijke aanpak kan vanzelfsprekend nog veel beter worden ingespeeld op specifieke vraagstukken, morele dilemma's en eigen ervaringen. Voor de sector onderwijs beschikken we over een netwerk van coaches die vanuit verschillende invalshoeken de beste begeleiding op maat kunnen bieden.

 

Onze coaches leren je:

 • Beter functioneren in je huidige rol

 • Vooruitkijken in je carrière

 • Uitgaan van je eigen kracht

Jouw vragen aan de coach

Iedereen komt tijdens het werk wel op een punt dat je het liefste iemand naast je zou hebben staan die een antwoord heeft op al je vragen. Op dat moment is het prettig om te kunnen vertrouwen op CNV Academie. Onze coaches zijn die vraagbaak. Wil je je prestaties verbeteren, wil je je specialiseren? Heb je behoefte aan individuele begeleiding bij het uitvoeren van je taken? Zie je kansen die je graag met een beetje hulp van buitenaf zou realiseren? Dan is individuele coaching voor jou interessant.

lndividuele coaching

Onze coaches kijken goed naar jouw situatie en naar jouw persoonlijke drijfveren, om op basis daarvan de beste begeleiding te kunnen bieden. CNV Academie beschikt over een netwerk van individuele coaches die elk voor zich hun specialisme hebben. Daarbij kun je denken aan zaken als loopbaanbegeleiding, re-integratie en omgaan met werkdruk, maar ook aan praktische zaken als orde houden voor de klas of het oplossen van conflicten. Ook voor teams is er coaching op maat mogelijk.

CNV Academie en coaching

CNV is altijd betrokken bij alle aspecten van jouw vakgebied, maar in onze rol als onderhandelaar kunnen we maar een deel van jouw vragen beantwoorden. Daarom is CNV Academie opgericht. Door trainingen en door coaching op maat kunnen we je zo op alle mogelijke manieren bijstaan tijdens jouw loopbaan, met praktische tips en ondersteuning bij het uitvoeren van je taken. CNV Academie is er voor leden en niet-leden, we helpen het liefste iedereen!