De ondernemingsraad kan veel profijt hebben van de inhoudelijke ondersteuning die CNV Academie biedt. Om die reden is het geen verkeerd idee om de samenwerking met CNV Academie verder uit te diepen. Wij bieden jullie een partnerschap aan. Als partner van CNV Academie kan de OR nog eenvoudiger gebruik maken van de dienstverlening van CNV Academie en van ons netwerk.

Antwoord op je vragen

Als lid van een OR zul je vaak met vragen zitten waar wij van CNV Academie een goed antwoord op zouden hebben. Dan is het prettig als de drempel laag is en je gewoon kunt bellen met je vertrouwde contactpersoon (trainer/adviseur) binnen CNV Academie. Als jullie als OR een partnerschap met ons aangaan is dat ook echt mogelijk. Je kunt dan altijd bij ons aankloppen. We werken dan samen aan een betere sector.

Voor onze partners zijn we:

 • Laagdrempelig en vertrouwd

 • Ondersteunend bij inhoudelijke kwesties

 • De poort naar een beter netwerk

Partnerschap in de praktijk

Voor een partner van CNV Academie staat de deur altijd open. Jullie hebben een vaste contactpersoon en in overleg reserveren wij voor jullie een vast aantal uren, zodat jullie altijd bij ons terecht kunnen voor een training op maat. Jullie profiteren bovendien van ons netwerk. We brengen jullie met plezier in contact met onze andere partners, zodat jullie informatie kunnen uitwisselen en elkaar kunnen versterken.

CNV Academie en OR

Ondernemingsraden hebben, net als medezeggenschapsraden, een belangrijke invloed op het goed functioneren van onze sector en daar heeft CNV Academie groot vertrouwen in. We willen voor OR'en altijd beschikbaar zijn om waar nodig ondersteuning te bieden of om gericht advies te kunnen geven. Het partnerschap tussen CNV Academie en jullie als OR is daarvoor een heel geschikte vorm.

Het werk van een medezeggenschapsraad is niet altijd even eenvoudig. Het in de praktijk toepassen van de WMS (Wet Medezeggenschap scholen) kan ingewikkeld zijn en vragen oproepen. Hoe maak je van de verschillende geledingen van de MR of GMR een hechte eenheid? En zorg je voor een goede relatie met de directie? Om je te helpen bij dit soort vraagstukken heeft CNV Academie het MR Partnerschap ontwikkeld.

CNV Academie helpt jullie op weg

Met het MR Partnerschap van CNV Academie krijg je voor een vast bedrag per jaar een eigen contactpersoon. Deze staat je bij als trainer en overlegpartner en is altijd op de hoogte van de situatie van jouw (G)MR. En dat is niet het enige voordeel. Deze contactpersoon werkt bij de vakbond en heeft daardoor korte lijntjes met de verschillende andere experts binnen de bond. Waar je als (G)MR weer van kan profiteren. Bovendien zit hij of zij dicht bij het vuur. En is daardoor goed op de hoogte van cao-veranderingen en andere actuele ontwikkelingen.

CNV Partnerschap:

 • Een vast en vertrouwd contactpersoon voor al jullie vragen

 • Deskundige ondersteuning passend bij jullie behoefte

 • Altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen

Partnerschap in de praktijk

Er zijn twee opties in dit partnerschap. Er kan gekozen worden voor 10 uur service op afstand via telefoon en mail, bijvoorbeeld advies op stukken. De tweede optie is een bijeenkomst van een dagdeel op locatie, plus 2 uur service op afstand. Let op: de keuze hoeft niet vooraf gemaakt te worden. Gedurende het jaar kan blijken wat nodig is. Het Partnerschap kan ingaan op elke gewenste kalenderdatum en duurt één jaar.

CNV Academie en medezeggenschap

CNV Academie hecht aan goede contacten met medezeggenschapsraden, want medezeggenschap is in onze sector een onmisbaar instrument om de kwaliteit hoog te houden en om te verbeteren waar nodig. Wij gaan dan ook graag een Partnerschap met jullie aan, om jullie nog beter bij te kunnen staan in jullie werk en om altijd contact te blijven houden.

De dagelijkse praktijk op de werkvloer roept vaak vragen op. Er zijn onzekerheden waar we te kort bij stil staan en er zijn valkuilen waar teams onvoldoende op zijn voorbereid. Vaak zijn er goede methodes voorhanden om fouten te voorkomen en misverstanden uit de weg te nemen. CNV Academie zorgt met gerichte coaching voor een betere werksfeer en meer overzicht op de werkvloer.

Coaching op je werk

Je zult op je werk vaak genoeg geconfronteerd worden met situaties waarvan je je realiseert, dat ze met de juiste ondersteuning beter waren opgelost. Die ondersteuning biedt coaching op je werk. Of het nu gaat om stroef lopende vergaderingen, oplopende werkdruk, inhoudelijke onzekerheden bij het uitvoeren van je taken of om het samenwerken in het algemeen: coaching kan jou en je collega's het overzicht geven en echt iets veranderen.

Gun jezelf een coach! Maak hier kennis met één van onze coaches en lees wat zij allemaal tegenkomt in de praktijk.

Coaching helpt je bij o.m.:

 • Werkdruk, communicatie en motivatie

 • Re-integratie (eerste en tweede spoor)

 • Ontwikkeling van teams

Coaching toepassingen

De coaching die CNV Academie biedt wordt toegespitst op de individuele situatie. Er wordt dus goed gekeken naar wat er op jouw werk beter kan. Door ons grote netwerk kunnen we altijd zorgen voor een coach bij jou in de buurt die zich kan verdiepen in jouw situatie. Bij dat netwerk moet je denken aan specialisten zoals mediators, psychologen, supervisors en assessors, die ieder voor zich inzetbaar zijn om jou te helpen met de typische uitdagingen van je werk.

Coaching door CNV Academie

Voor veel werknemers is CNV een vertrouwde partner bij arbeid. We helpen je bij het verbeteren van de voorwaarden en in bijvoorbeeld loononderhandelingen. CNV Academie richt zich op je eigen kwaliteiten. Door coaching haal je meer uit je dag en zal je team beter functioneren. Bekijk de website van CNV Academie om een idee te krijgen van onze brede inzetbaarheid.

 

Coaching_CNV_Academie

CNV Academie biedt naast trainingen ook individuele coaching. Bij een persoonlijke aanpak kan vanzelfsprekend nog veel beter worden ingespeeld op specifieke vraagstukken, morele dilemma's en eigen ervaringen. Voor de sector onderwijs beschikken we over een netwerk van coaches die vanuit verschillende invalshoeken de beste begeleiding op maat kunnen bieden.

 

Onze coaches leren je:

 • Beter functioneren in je huidige rol

 • Vooruitkijken in je carrière

 • Uitgaan van je eigen kracht

Jouw vragen aan de coach

Iedereen komt tijdens het werk wel op een punt dat je het liefste iemand naast je zou hebben staan die een antwoord heeft op al je vragen. Op dat moment is het prettig om te kunnen vertrouwen op CNV Academie. Onze coaches zijn die vraagbaak. Wil je je prestaties verbeteren, wil je je specialiseren? Heb je behoefte aan individuele begeleiding bij het uitvoeren van je taken? Zie je kansen die je graag met een beetje hulp van buitenaf zou realiseren? Dan is individuele coaching voor jou interessant.

lndividuele coaching

Onze coaches kijken goed naar jouw situatie en naar jouw persoonlijke drijfveren, om op basis daarvan de beste begeleiding te kunnen bieden. CNV Academie beschikt over een netwerk van individuele coaches die elk voor zich hun specialisme hebben. Daarbij kun je denken aan zaken als loopbaanbegeleiding, re-integratie en omgaan met werkdruk, maar ook aan praktische zaken als orde houden voor de klas of het oplossen van conflicten. Ook voor teams is er coaching op maat mogelijk.

CNV Academie en coaching

CNV is altijd betrokken bij alle aspecten van jouw vakgebied, maar in onze rol als onderhandelaar kunnen we maar een deel van jouw vragen beantwoorden. Daarom is CNV Academie opgericht. Door trainingen en door coaching op maat kunnen we je zo op alle mogelijke manieren bijstaan tijdens jouw loopbaan, met praktische tips en ondersteuning bij het uitvoeren van je taken. CNV Academie is er voor leden en niet-leden, we helpen het liefste iedereen!