Inspiratie om meer uit je OR-werk te halen

Meld je nu aan voor onze OR-nieuwsbrief en ontvang elk kwartaal waardevolle tips en tricks.

 

Ik schrijf me in

Beter je achterban bereiken?

Als OR zet je je in voor waardevolle thema's. Belangrijk om dat te delen met je achterban.

 

Check onze tips

Filters

Ik ben op zoek naar een met als onderwerp
12 training(en) gevonden binnen jouw voorkeur.
MR_training_begroting

OR: Medezeggenschap aan zet

Na deze training ben je: Helder in beeld wat voor MR je wilt zijn Aan zet!...
OR_training_werkdruk

OR: Werkdruk

Werkdruk en stress zijn binnen veel organisaties grote veroorzakers van verzuim...
OR_functioneren_en_positioneren

OR: Functioneren en positioneren

Sterker staan als ondernemingsraad? Dan is het belangrijk dat je weet wat...
OR_training_onderhandelen_incompany

OR: Onderhandelen

Als ondernemingsraad heb je een belangrijke rol binnen een organisatie. Je mag...
OR_training_fusie_en_reorganisatie_incompany

OR: Fusie en reorganisatie

Een reorganisatie of fusie heeft veel invloed op het reilen en zeilen van de...
OR_training_begroting_en_jaarrekening

OR: Begroting en jaarrekening

Financiële stukken: hoe lezen jullie die als ondernemingsraad? Nemen jullie ze...
basistraining_OR

OR: Basistraining

Basistraining OR De afspraken en regels die voor de OR relevant zijn, staan op...
basistraining_OR

OR en Technologische ontwikkeling

De wereld om ons heen verandert in rap tempo. Technologische hoogstandjes,...
OR_advies

OR: Partnerschap

De ondernemingsraad kan veel profijt hebben van de inhoudelijke ondersteuning...
MR_HBO_nieuwe_cao

Nieuwe cao MBO: Het werkdrukplan

In de nieuwe cao voor het mbo is opgenomen dat er iedere vier jaar een...
training_wijzigingen_cao_in_ het_VO

Basistraining OR – open inschrijving

De rol van de ondernemingsraad is vastgelegd in wet- en regelgeving, zoals de...
MR_advies_strippenkaart

Basistraining PVT (Personeels-vertegenwoordiging)

Om als PVT slagvaardig te kunnen zijn, moeten de leden ervan vanzelfsprekend...

Meer over Categorie: OR trainingen

Ondernemingsraden staan voor hun visie, dat werkt door in hun adviezen en in de momenten dat de OR een sturende rol aanneemt. Als lid van een OR kun je dan ook betekenisvol werk doen voor de organisatie waarbinnen je werkzaam bent. CNV Academie kan je helpen om je taken nog beter uit te voeren en om de inhoud van je werk verder te verdiepen. Wij bieden trainingen, workshops en advies aan die je de belangrijkste kennis bijbrengen. We gaan met jullie samen aan het werk tijdens trainingen op maat, op locatie of online, die je in staat stellen nog beter met de typische situaties die bij je werkzaamheden als OR-lid horen, om te gaan.

OR & organisatie

OR’en bestaan in veel verschillende organisaties. Dat betekent natuurlijk ook dat ze hun werk op verschillende manieren doen; als ambtenaar ben je bijvoorbeeld veel met inhoudelijke kwesties bezig die typisch zijn voor deze sector. De trainingen en partnerschappen van CNV Academie zijn voor alle OR’en bedoeld, dus niet voor één sector. We houden steeds rekening met de werksituatie waar jullie mee te maken hebben. Vaak komen we naar jullie toe maar het kan ook online. We bieden een training op maat. Onze trainers kunnen hierdoor flexibel zijn en goed ingaan op jullie specifieke vragen.

De OR aan het werk

De verschillende taken van de OR maken de opdracht van de OR veelzijdig; voor veel adviezen is wel inhoudelijke kennis nodig. Hebben leden van de OR die kennis ook in huis? We merken als CNV Academie wel dat het beoordelen van bepaalde ”ingewikkelde” stukken, zoals de begroting of teksten die met wettelijke bepalingen samenhangen, in OR’en door enkelingen worden gedaan, omdat in de praktijk niet iedereen voldoende onderlegd blijkt. Met een training van CNV Academie kan de OR samen sterker staan, doordat dergelijke kennis dan bij iedereen aanwezig is. Jullie hebben dan een betere basis en kunnen zo ook overtuigender optreden op de momenten die daarom vragen. Met die versterkte basis kunnen jullie als OR dan echt aan de slag. Met welke situaties krijgen jullie dan te maken? Hoe liggen de verhoudingen in de organisatie? Ook bij het bepalen van jullie positie als OR kan CNV Academie ondersteuning bieden. We helpen jullie bij het formuleren van een visie en laten jullie zien hoe je je idealen omzet in een concreet plan van aanpak. Daarmee krijgt de OR ook een duidelijker profiel, wat uiteindelijk ook jullie onderhandelingspositie versterkt. Op veel manieren leveren de trainers van CNV Academie zo een bijdrage aan jullie functioneren. Bij het werk als OR gaat veel aandacht naar de inhoud, naar jullie missie en visie bijvoorbeeld, en naar de adviezen die gegeven moeten worden. CNV Academie kijkt echter verder dan dat. We zien ook dat de OR baat heeft bij ondersteuning in de communicatie met de achterban en bij beter teamwork. Het verdelen van de taken maakt de OR veerkrachtiger en weerbaar tegen werkdruk. Omgekeerd kan de OR signalen van werkdruk oppikken binnen de organisatie en dan aan de bel trekken; ook dat is een rol van de OR. CNV Academie helpt jullie steeds te groeien in jullie opereren als OR.

OR trainingen

De trainingen voor de OR’en kunnen dus over heel veel verschillende onderwerpen gaan. Welke opbouw ze precies hebben, hangt in belangrijke mate ook van jullie af. Wat is jullie situatie, wat zijn jullie vragen, waar lopen jullie tegenaan? Omdat CNV Academie maatwerk biedt, kan er, als dat nodig is, tot in detail op jullie specifieke vragen worden ingegaan. Dat maakt de trainingen heel leerrijk en zorgt ervoor dat jullie er met extra voldoening op terugkijken. Tegelijk maakt het de trainingen ook intensief. Het is zaak om ze serieus te nemen, die trainingsmomenten, zeker als het gaat om trainingen die de nadruk leggen op jullie functioneren als OR. Daar komt immers ook zelfkritiek bij kijken! Bij trainingen die zo persoonlijk zijn, is het goed te weten met wie je te maken zult gaan krijgen. Daarom vind je op onze website ook informatie over onze trainers zelf. Wie zijn zij, vanuit welke invalshoeken gaan ze met jullie aan de slag, waar hebben jullie overeenkomsten? We merken dat mensen deze eerste kennismaking, hoe oppervlakkig ook, prettig vinden, het verlaagt de drempel. Dat is belangrijk: we willen dat onze trainingen laagdrempelig zijn, zodat jullie niet schromen jullie vragen te stellen. Dan kan de training ook echt succesvol zijn en een verandering teweeg brengen. Uiteraard wil je behalve dat ook gewoon goede informatie over de training zelf. Op de verschillende pagina’s van de trainingen tref je daarom steeds een korte introductie aan, die uitlicht waar je aan zult gaan werken tijdens de training en wat uiteindelijk het resultaat zal zijn. Dat staat immers steeds centraal: het resultaat, de verandering die het gevolg is van de training. Daarnaast bieden we de meeste trainingen ook online aan. Dat is het perspectief dat CNV Academie jullie biedt en waarvoor jullie zelf uiteindelijk de noodzakelijke stappen zullen gaan zetten.

OR en CNV Academie

CNV Academie biedt een heel breed programma aan trainingen voor ondernemings -en medezeggenschapsraden. Wij verliezen geen moment uit het oog hoe belangrijk en nuttig de adviserende rol van medezeggenschapsraden en ondernemingsraden is en hoezeer die bijdraagt aan een beter functionerende sector. Juist omdat we jullie werk zo belangrijk vinden willen we ons inzetten voor gerichte ondersteuning, op basis van de kennis en kunde die CNV Academie in huis heeft. Wij geloven dat werk beter kan en dat we dat ook kunnen bereiken door jullie te trainen en te steunen bij de taken die jullie uitvoeren. CNV Academie hoort bij CNV, maar wij zijn zelf dus geen vakbond, ons werk spitst zich toe op het geven van trainingen en coaching. Uiteraard voelen we ons wel vertrouwd bij de idealen van CNV, geloven ook wij in de kracht van de dialoog en in de stevige basis die wederzijds respect legt. Dat komt ook naar voren in onze partnerschappen en tijdens onze trainingen. Tegelijk moet ons werk niet te sterk als ”iets van CNV” worden begrepen, we willen immers juist het algemeen belang zien. Onze trainingen zijn ook zeker niet louter voor CNV-leden toegankelijk, integendeel, zo’n drempel is er in ‘t geheel niet. Iedereen mag meedoen en iedereen kan profiteren van de kennis die wij delen. Dat is de missie van CNV Academie.