Rob is trainer en adviseur. Zijn specialisme ligt bij het thema medezeggenschap. Hij ondersteunt medezeggenschapsraden en ondernemingsraden bij het uitvoeren van hun werkzaamheden en motiveert leden om zichzelf te verbeteren en anderen te inspireren. Hij biedt medezeggenschapsraden structurele ondersteuning in de vorm van partnerschappen. Ingewikkelde kwesties weet hij op een vlotte manier over te brengen, in gewoon Nederlands.

Rob is een nuchter mens met oprechte interesse, bij wie je je verhaal makkelijk kwijt kunt. Zijn hobby's zijn sport en muziek, dus ook over die onderwerpen kun je goed met hem praten.

Rob Overmars