Het bericht dat onze dierbare collega Marjolein Hoekstra op 29 april is overleden heeft ons diep geraakt. Marjolein is 59 jaar geworden.

Marjolein was vanaf 1990 in dienst van onze organisatie. Al die jaren heeft zij zich met veel enthousiasme, kennis en strijd ingezet voor onze leden, medezeggenschapsraden en haar collega’s. Zij had een grote schat aan kennis en ervaring en was altijd bereid die te delen, zodat mensen weer verder konden.

We zullen haar erg missen!

Bestuur en medewerkers
CNV Connectief

Marjolein Hoekstra