Op deze website maak je kennis met CNV Academie. Je leest er meer over de trainingen die wij verzorgen en maakt kennis met de mensen achter CNV Academie. Zo krijg je al een goede indruk van ons profiel en van onze werkzaamheden. Uit onze diensten spreken onze idealen, missie en visie. CNV Academie doet waar ze voor staat.

CNV Academie is een brede organisatie die zich op veel verschillende manieren inzet voor beter werken in de publieke sector. We zijn trouw aan onze idealen, en werken vanuit een praktische invalshoek. Ons werk is om jou centraal te zetten en zeggenschap te geven. Onze trainers en backoffice medewerkers laten jou beter functioneren en jullie team opbloeien. Dat is waar wij dit voor doen.

Manager-Céline-van-Elst

Céline van Elst
Manager CNV Academie

Onze backoffice medewerkers

CEDEO en CRBKO

CNV Academie heeft al veel mensen op een verfrissende en overtuigende wijze kunnen trainen. Dat levert ons ook goede reacties op. CNV Academie draagt met trots het CEDEO-certificaat, dat alleen wordt toegekend bij een klanttevredenheid van 80%. In die waardering ligt voor ons de basis om verder te groeien als academie.

CNV Academie is CRBKO geregistreerd.

Ontdek CNV Academie

Deze website is er om je kennis te laten maken met CNV Academie. Je leest er over de inhoud van onze trainingen,  en over de vele mogelijkheden die je bij ons hebt, bijvoorbeeld om een partnerschap aan te gaan, of om adviezen aan te vragen over zaken waar je zelf geen raad mee weet. We kunnen je op veel manieren helpen, onze trainers kunnen jou versterken en doen groeien in je rol, onze trainingen blijven je bij en zijn een referentiekader voor werksituaties in de toekomst. Dat is de invloed van CNV Academie – er valt dus veel te leren en veel te ontdekken!

CNV Academie en CNV

CNV Academie is onderdeel van CNV. CNV ken je uiteraard als vakbond, CNV Academie is zelf geen vakbond maar verzorgt scholing. Ons werk bestaat uit het geven van trainingen en uit het ondersteunen en adviseren van alle betrokkenen bij werk, van werknemers tot leidinggevenden, van MR tot OR. We zijn er ook nadrukkelijk niet alleen voor vakbondsleden, wij zijn er voor iedereen; het maakt niet uit of je lid bent van CNV of niet.

Trainingen bij CNV Academie

We schreven het al: wij doen waar wij voor staan. Uit onze trainingen blijkt wat het profiel van CNV Academie is. Onze trainingen hebben elk voor zich een specifiek doel, maar allemaal samen hebben ze gemeen dat ze jou, in je werkend leven, zeggenschap geven. Zeggenschap is voor ons een sleutelwoord. We vinden het belangrijk om jou aan het woord te laten en om jouw belangen voorop te stellen bij je werk. Die zeggenschap bereik je door meer controle te krijgen over zaken als werkdruk, maar bijvoorbeeld ook door op een andere manier naar je dagelijkse taken te gaan kijken, zodat je veel meer voldoening uit je werk haalt. We vinden het belangrijk dat werk perspectief biedt, dat je lekker in je carrière zit, en dat je, doordat je zelf je werk met plezier doet, anderen motiveert.

Over de inhoud van onze trainingen lees je in meer detail op de pagina's van de trainingen zelf. In de beschrijvingen komt telkens duidelijk naar voren wat het resultaat van de training zal zijn, wat de verandering is die je zult bereiken. Want ook dat is een deel van onze overtuiging: dat het goed is om te veranderen, om aan jezelf of aan jullie rol als team te werken. Natuurlijk is stilstand niet altijd achteruitgang, wat goed is verdient het om gekoesterd te worden, maar wat niet goed is moet beter. Wij houden de blik gericht op de toekomst. Dat komt ook terug in onze trainingen voor leidinggevenden, daar leggen we ook de nadruk op vernieuwend leiderschap. Hetzelfde geldt voor de trainingen die we aan medezeggenschapsraden en ondernemingsraden geven: ook daar benadrukken we graag dat raden het verschil kunnen maken, dat ze bij kunnen dragen aan een andere en betere sector.

Dialoog is een derde waarde die je zult kunnen terugvinden in al onze trainingen. Wij willen het gesprek gaande houden, want zolang we met elkaar spreken, heb je ook zeggenschap en kun je iets veranderen. We kunnen je trainen om overtuigend te zijn in je communicatie, waarbij we ook benadrukken dat je, als je de ander wilt overtuigen, ook open moet staan voor wat de ander zegt. Een gesprek moet voor beide partijen prettig zijn. We benaderen elkaar open, op basis van gelijkwaardigheid. Dat werkt het beste. Uiteindelijk zijn ook onze trainingen zélf dialogen, waarbij we luisteren naar wat jij te vertellen hebt en rekening houden met jouw werksituatie. Samen hebben we zeggenschap en samen bereiden we veranderingen voor.

CNV Academie staat dus op zichzelf, we zijn geen vakbond, maar uiteraard worden we wel geïnspireerd door de idealen van CNV. We voelen ons ook uitgesproken maatschappelijk betrokken. In het profiel dat we hierboven schetste herkende je mogelijk ook al het profiel van CNV zelf. We hebben dezelfde waarden en normen en we weten dat we daar altijd op terug kunnen vallen. Die zekerheid geven we ook weer door aan jou: je kunt op CNV Academie altijd terugvallen en je kunt altijd gebruik maken van onze kennis en kunde. Dat is wat wij jou te bieden hebben.

De Academie

CNV Academie is een plek waar de beste mensen en ideeën samenkomen en waar mensen aandacht vragen voor hun eigen ontwikkeling. CNV Academie gelooft in samenwerking en het open gesprek, op basis van respect en onderlinge gelijkwaardigheid. Ook dat hoort bij een academie: we zijn open, iedereen is welkom.

De academie van CNV Academie kun je zien als een plaats, een gebouw: we geven veel trainingen in ons kantoor in Utrecht. Maar uiteindelijk is onze academie niet aan een gebouw of aan grond gebonden. Veel trainingen geven we ook elders in het land, binnen bij de organisaties waarvoor we aan het werk gaan. De academie is overal in Nederland en wij gaan dan ook overal het gesprek met je aan.