Soms gaan ontwikkelingen zo snel dat het volgen van procedures zelfs niet aan de orde is. Dat geldt zeker voor de huidige tijden, nu scholen op stel en sprong de overstap van klassikaal naar digitaal lesgeven moeten maken. Niks geen voorgenomen besluiten of advies- en instemmingsrecht. De school moet dicht en het onderwijsaanbod moet zo veel mogelijk blijven.

De WMS biedt voldoende aanknopingspunten die op deze uitzonderlijke cornona-situatie van toepassing zouden kunnen zijn. Denk aan ‘de organisatie van de school’ (artikel 11.1.f), het ‘veiligheids-, gezondheids- en welzijnsbeleid’(artikel 10.1.e) of ‘voorzieningen voor leerlingen’ (artikel 13.1.d/artikel 14.3.c).

Nu is het echter tijd voor handelen. Toch kan het geen kwaad om de aanpak van deze coronacrisis in de medezeggenschapsraad aan de orde te stellen. Geef aan het bestuur/de directie aan dat je als MR graag op de hoogte gehouden wilt worden. Realiseer je dat je ook de spreekbuis van collega’s bent op het moment dat er maatregelen genomen worden die wellicht op gespannen voet staan met de preventie van corona. Moet iedereen naar school komen om het digitaal lesgeven te ontwikkelen of kan dat ook vanuit huis?

Daarna(ast) moet je je, als alle stof weer is neergedaald, samen met de directie en het bestuur afvragen hoe jullie op school met deze crisis zijn omgegaan. Wat ging er goed, wat kon er beter? En moeten er misschien onderdelen van protocollen of beleid worden aangepast aan wat we geleerd hebben? En als dat het geval is, dan komen die WMS-artikelen vanzelf weer.